SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA 42. ROČNÍK

Vrútky - 31. 12. 2023

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Usporiadateľ
Turčiansky amatérsky triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci s  TJ Sokol Vrútky
2. Termím a miesto štartu
31. decembra 2023 (pešia zóna mesta Vrútky)
štart o 10:05 hod. žiaci
o 10:10 hod. open
Miesto prezentácie :  TJ Sokol Vrútky
3. Prihlášky
Elektronicky na http://www.kk-sporttiming.com/ do 27. decembra 2023
pri prezentácií dňa 31. decembra  2023 od 8:30 do 9:40 hod.
4. Štartovné
open 10,-€
žiaci 5,-€

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
5. Predpis
Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu.
6. Štartujú
Pretekári a pretekárky, ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné.
7. Kategórie
A – muži 39 rokov a mladší (1984 a mladší)
B – muži od 40 do 49 rokov (1974 – 1983)
C – muži od 50 do 59 rokov (1964 – 1973)
D – muži 60 rokov a starší (1963 a starší)
E – ženy 39 rokov a mladšie (1984 a mladšie)
F – ženy 40 rokov a staršie (1983 a staršie)
G – starší žiaci/-ky (2008 – 2009) 15 – 14 roč.
H – mladší žiaci/-ky (2010 – 2011) 13 – 12 roč.
8. Popis trate
Trať vedie po asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km.
open 5 okruhov, celkom 10 km
žiaci 1 okruh, celkom 2km

9. Štart a cieľ
Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).
10. Vyhodnotenie
Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien
Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriách
11. Zdravotná služba
Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné vozidlá.
12. Upozornenie
Pretekári (ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa rozhodnutiami
hlavného rozhodcu.
13. Úhrada nákladov
Účastníci sa zúčastňujú pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady.
14. Vyhodnotenie
11:30 hod. pešia zóna

Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu.
Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie
štartovného poplatku.
Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií
Partneri: T.A.T. , SVEMAT

Podmienky a povinnosti účastníkov:

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.
2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím
osobám v súvislosti s pretekom.
4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a
upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez
prekážania.
8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak
tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo
výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii
preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a
videozáznamov na účely propagácie.
13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje,
že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13.
Vo Vrútkach : 31.12.2023


Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Peter Klocháň Martin D – muži 60 rokov a starší
#2 Pavol Ďurdik BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#3 Ján Kozák KVAPKA running tean A – muži 39 rokov a mladší
#4 Michal Karcol Kvapka running team A – muži 39 rokov a mladší
#5 Albin Karcol Kvapka running team C – muži od 50 do 59 rokov
#6 Zuzana Kvapilová Kvapka running team E – ženy 39 rokov a mladšie
#7 Jana Žiaková Kvapka running team E – ženy 39 rokov a mladšie
#8 Michaela Kopásková Kvapka running team E – ženy 39 rokov a mladšie
#9 Lenka Skaličanová Kvapka running team E – ženy 39 rokov a mladšie
#10 Ján Skaličan Kvapka running team C – muži od 50 do 59 rokov
#11 Slavomíra Holubjaková Kvapka running team F – ženy 40 rokov a staršie
#12 Branik Valíček Maratónci Turie B – muži od 40 do 49 rokov
#13 Miroslava Dubovcová Športový klub polície E – ženy 39 rokov a mladšie
#14 Ján Zemenčík Bez klubu A – muži 39 rokov a mladší
#15 Jozef Schvarc Dražkovce D – muži 60 rokov a starší
#16 Jakub Kňažko [x] cancel coworking A – muži 39 rokov a mladší
#17 Peter Novák Obec Lasķár D – muži 60 rokov a starší
#18 Juraj Šprlák MKŠS AK Kysucké Nové Mesto G - Starší žiaci
#19 Branislav Ballo Košťany D – muži 60 rokov a starší
#20 Rastislav Pučegl Training Systems Siska A – muži 39 rokov a mladší
#21 Ivan Hajtmansky ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#22 Peter Kolenič Chlebnice A – muži 39 rokov a mladší
#23 Katarína Koleničová Chlebnice E – ženy 39 rokov a mladšie
#24 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#25 Adriana Laceková Martin E – ženy 39 rokov a mladšie
#26 Michal Papan Žilina A – muži 39 rokov a mladší
#27 Michal Róna AC UNIZA A – muži 39 rokov a mladší
#28 Ján Smolka Oravská Poruba C – muži od 50 do 59 rokov
#29 Ján Červeň Bežecký klub Dolný Kubín A – muži 39 rokov a mladší
#30 Sára Šadláková MKŠS - AK Kysucké Nové Mesto G - Staršie žiačky
#31 Michal Kubovčík Kids Fun Academy Liptovský Mikuláš, o. z. A – muži 39 rokov a mladší
#32 Milan Ilovský Samostatny B – muži od 40 do 49 rokov
#33 Pavel Sviták Žilina B – muži od 40 do 49 rokov
#34 Barbora Bukovinská Samostatná E – ženy 39 rokov a mladšie
#35 Ondrej Ďurec Strážov B – muži od 40 do 49 rokov
#36 Jozef Danihel samostatný A – muži 39 rokov a mladší
#37 Lukaš Ilovský Samostatny H - Mladší žiaci
#38 Vladislav Bulej Staškov A – muži 39 rokov a mladší
#39 Vladimír Pánik KRTKO Team-beh večernou Trstenou C – muži od 50 do 59 rokov
#40 Anna Thomkova Martin E – ženy 39 rokov a mladšie
#41 Adam Thomka AKZTS Martin H - Mladší žiaci
#42 Miroslav Beca Vrútky B – muži od 40 do 49 rokov
#43 Kristián Ripka žiadny H - Mladší žiaci
#44 Dominika Blašková AK Veterán BA E – ženy 39 rokov a mladšie
#45 Peter Tichý AO TJ Slávia STU Bratislava C – muži od 50 do 59 rokov
#46 Branislav Šlenker UNM A – muži 39 rokov a mladší
#47 Daniela Červeňová Bystrička F – ženy 40 rokov a staršie
#48 Ľuboš Sopóci TURIEC.RUN B – muži od 40 do 49 rokov
#49 Michal Smolár Breza B – muži od 40 do 49 rokov
#50 Vladimír Jančo TOP DOG A – muži 39 rokov a mladší
#51 Dušan Laššák AK ZTS Martin D – muži 60 rokov a starší
#52 Dominik Kulhan Top Dog A – muži 39 rokov a mladší
#53 Peter Čuraj Žilina B – muži od 40 do 49 rokov
#54 Igor Uhrin VÚ 9066 Ružomberok B – muži od 40 do 49 rokov
#55 Eva Kalmanová AK ZŤS Martin G - Staršie žiačky
#56 Krištof Konečný TAT A – muži 39 rokov a mladší
#57 Samuel Laco TAT A – muži 39 rokov a mladší
#58 Jakub Šimek T.A.T. A – muži 39 rokov a mladší
#59 Martin Hvizdák T.A.T. A – muži 39 rokov a mladší
#60 Pavol Melo Run for Fun A – muži 39 rokov a mladší
#61 Jaroslav Frnda Amater C – muži od 50 do 59 rokov
#62 Pavol Bakoš Chlebnice A – muži 39 rokov a mladší
#63 Branislav Rybar Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#64 Tomáš Novák PBPO H - Mladší žiaci
#65 Marián Rezák Jahoďáci B – muži od 40 do 49 rokov
#66 Oliver Rezák Jahoďáci G - Starší žiaci
#67 Michal Kalman - B – muži od 40 do 49 rokov
#68 Dušan Novák PBPO B – muži od 40 do 49 rokov
#69 Nicolas Nevedel MKŠS-AK-Kysucké Nové Mesto A – muži 39 rokov a mladší
#70 Matúš Jelenčiak TAT H - Mladší žiaci
#71 Denisa Mikulová KKM Čadca E – ženy 39 rokov a mladšie
#72 Jana Podhradská Ďanova F – ženy 40 rokov a staršie
#73 Bohumil Malášek Čebín D – muži 60 rokov a starší
#74 Vladimír Pánik Beh večernou Trstenou-KRTKO Team C – muži od 50 do 59 rokov
#75 Ivan Melo Žilina C – muži od 50 do 59 rokov
#76 Erik Uhrin Pixel elektro B – muži od 40 do 49 rokov
#77 Vladimir Kuzman Pribovce B – muži od 40 do 49 rokov
#78 Tomáš Michalec Maratón klub Rajec A – muži 39 rokov a mladší
#79 Daniel Ondrík MPK Dolný Kubín G - Starší žiaci
#80 Daniela Ondríková MPK Dolný Kubín G - Staršie žiačky
#81 Michal Nagy Run for Fun G - Starší žiaci
#82 Ľuboš Thomka KBL ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#83 Jaroslav Michal Príbovce B – muži od 40 do 49 rokov
#84 Kristína Doricová ŠKP BRATISLAVA E – ženy 39 rokov a mladšie
#85 Marcela Mendez Horna Lehota F – ženy 40 rokov a staršie
#86 Richard Kubala AK ZŤS MARTIN G - Starší žiaci
#87 Zara Kubalova Ak ZŤS MARTIN H - Mladšie žiačky
#88 Miloš Šprlak Dynamečko A – muži 39 rokov a mladší
#89 Michal Kovac Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#90 Stanislav Sviták AK Zilina D – muži 60 rokov a starší
#91 Miroslav Vanko Dom srdca Martin C – muži od 50 do 59 rokov
#92 Tomáš Klačan TAT B – muži od 40 do 49 rokov
#93 Matúš Klačan TAT H - Mladší žiaci
#94 Laura Chovanová MBK Ružomberok H - Mladší žiaci
#95 Ján Zuber Chlebnice A – muži 39 rokov a mladší
#96 Laura Húsková AK ZTS Martin H - Mladší žiaci
#98 Silvia Blahušiaková behasisa E – ženy 39 rokov a mladšie
#99 Marek Blahušiak behasisa A – muži 39 rokov a mladší
#100 Peter Nekoranec Piranha team B – muži od 40 do 49 rokov
#101 Alexander Dirnbach AK ZTS Martin H - Mladší žiaci
#102 Ján Holiga KBL ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#103 Miroslava Zuzíková KBL ŠKP Martin F – ženy 40 rokov a staršie
#104 Oskar Dirnbach AK ZTS Martin H - Mladší žiaci
#105 Rastislav Dirnbach 3KLUB Šamorín B – muži od 40 do 49 rokov
#106 Jakub Malko Žiadny A – muži 39 rokov a mladší
#107 Peter Dubovský - A – muži 39 rokov a mladší
#108 Andrej Sokolík AK ZŤS Martin A – muži 39 rokov a mladší
#109 Dominik Javorský Žiaden A – muži 39 rokov a mladší
#110 Peter Hlaučo Žilina A – muži 39 rokov a mladší
#111 Lukáš Felis eHub Tri Team A – muži 39 rokov a mladší
#112 Liliana Hausnerová Eleven Run Team Slovakia F – ženy 40 rokov a staršie
#113 Tomas Worobel WB Košúty B – muži od 40 do 49 rokov
#114 Radovan Štefanec Žilina A – muži 39 rokov a mladší
#115 Michaela Buocikova WB Košúty E – ženy 39 rokov a mladšie
#116 Richard Plasek Three chalets C – muži od 50 do 59 rokov
#117 Kate Plasek Three chalets F – ženy 40 rokov a staršie
#118 Peter Blaho Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#119 Klára Blahová Martin F – ženy 40 rokov a staršie
#120 Tomáš Blaho KBL ŠKP Martin H - Mladší žiaci
#121 Tomáš Hlatký Žiadny A – muži 39 rokov a mladší
#122 Mate Bendík bez klubu A – muži 39 rokov a mladší
#123 Adam Hruška MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto G - Starší žiaci
#124 Zara Kraľovanská Tat Martin H - Mladší žiaci
#125 Michal Kubík Milujem Behanie Turčianske Teplice B – muži od 40 do 49 rokov
#126 Katarína Španiková TAT Martin G - Staršie žiačky
#127 Michal Sýkora Zaturcianske kopceky B – muži od 40 do 49 rokov
#128 Lubomir Filo Realiz sport team BA C – muži od 50 do 59 rokov
#129 Juraj Dojčár BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#130 Anežka Machálková AK Martin F – ženy 40 rokov a staršie
#131 Dušan Halaj KPŠ Nereus Žilina A – muži 39 rokov a mladší
#132 Štefánia Halajová Martin E – ženy 39 rokov a mladšie
#133 Dávid Bíroš ŠK JUVENTA Žilina A – muži 39 rokov a mladší
#134 Rastislav Michalka ŠKP MartinS B – muži od 40 do 49 rokov
#135 Viktoria Smrekova Ak ZŤS Martin H - Mladšie žiačky
#136 Peter Michalek Martin D – muži 60 rokov a starší

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#10326 deti_h___mladsi_ziaci.pdf 48,07 kb   PDF s výsledkami
#10327 deti_h___mladsie_ziacky.pdf 46,46 kb   PDF s výsledkami
#10328 deti_g___starsi_ziaci.pdf 47,37 kb   PDF s výsledkami
#10329 deti_g___starsie_ziacky.pdf 46,17 kb   PDF s výsledkami
#10330 dospeli_f_–_zeny.pdf 48,17 kb   PDF s výsledkami
#10331 dospeli_e__zeny.pdf 51,05 kb   PDF s výsledkami
#10332 dospeli_d___muzi.pdf 48,53 kb   PDF s výsledkami
#10333 dospeli_c___muzi.pdf 51,79 kb   PDF s výsledkami
#10334 dospeli_b___muzi.pdf 55,99 kb   PDF s výsledkami
#10335 dospeli_a___muzi.pdf 60,33 kb   PDF s výsledkami
#10336 dospeli_zeny.pdf 52,19 kb   PDF s výsledkami
#10337 dospeli_muzi.pdf 76,52 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia 42. ročník nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.