SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA 42. ROČNÍK

Vrútky - 31. 12. 2023

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Usporiadateľ
Turčiansky amatérsky triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci s  TJ Sokol Vrútky
2. Termím a miesto štartu
31. decembra 2023 (pešia zóna mesta Vrútky)
štart o 10:05 hod. žiaci
o 10:10 hod. open
Miesto prezentácie :  TJ Sokol Vrútky
3. Prihlášky
Elektronicky na http://www.kk-sporttiming.com/ do 27. decembra 2023
pri prezentácií dňa 31. decembra  2023 od 8:30 do 9:40 hod.
4. Štartovné
open 10,-€
žiaci 5,-€

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
5. Predpis
Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu.
6. Štartujú
Pretekári a pretekárky, ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné.
7. Kategórie
A – muži 39 rokov a mladší (1984 a mladší)
B – muži od 40 do 49 rokov (1974 – 1983)
C – muži od 50 do 59 rokov (1964 – 1973)
D – muži 60 rokov a starší (1963 a starší)
E – ženy 39 rokov a mladšie (1984 a mladšie)
F – ženy 40 rokov a staršie (1983 a staršie)
G – starší žiaci/-ky (2008 – 2009) 15 – 14 roč.
H – mladší žiaci/-ky (2010 – 2011) 13 – 12 roč.
8. Popis trate
Trať vedie po asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km.
open 5 okruhov, celkom 10 km
žiaci 1 okruh, celkom 2km

9. Štart a cieľ
Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).
10. Vyhodnotenie
Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien
Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriách
11. Zdravotná služba
Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné vozidlá.
12. Upozornenie
Pretekári (ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa rozhodnutiami
hlavného rozhodcu.
13. Úhrada nákladov
Účastníci sa zúčastňujú pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady.
14. Vyhodnotenie
11:30 hod. pešia zóna

Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu.
Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie
štartovného poplatku.
Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií
Partneri: T.A.T. , SVEMAT

Podmienky a povinnosti účastníkov:

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.
2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím
osobám v súvislosti s pretekom.
4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a
upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez
prekážania.
8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak
tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo
výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii
preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a
videozáznamov na účely propagácie.
13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje,
že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13.
Vo Vrútkach : 31.12.2023


Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Peter Klocháň Martin D – muži 60 rokov a starší
#2 Pavol Ďurdik BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia 42. ročník nie sú publikované žiadne offline výsledky.

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia 42. ročník nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.