ŠOPORNIANSKA 12-KA

Šoporňa - 09. 09. 2023

Propozície 31. ročníka Šopornianskej 12-ky
Usporiadatelia:
Obec Šoporňa (0940633923) v spolupráci s ŠK Šoporňa
a ZŠ s MŠ Šoporňa
Organizačný výbor: Dušan Ščípa, riaditeľ pretekov
(0914 700 441)
Mgr. Adrián Macho, Ing. Martin Gála, PaedDr. Eva Kabrhelová, Marián
Petráš, Veronika Plešová, PhDr. Monika Práznovská PhD.,
PaedDr. Dana Huláková, Katarína Plocháňová, Jana Pašková
Predregistrácia: od 8.8.2023 do 7.9.2023.
https://www.
Registrácia: Vestibul Kultúrneho domu od 10:00 hod.
- detské kategórie do 13:45 hod.
- hlavné kategórie do 15:00 hod.
Úhrada: Štartovné 5 € v hlavnej kategórii.
Pretekári štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej
organizácie.
Miesto a čas štartu:
Priestranstvo pred Kultúrnym domom v Šoporni podľa rozpisu vekových
kategórií.
Popis trate: Miestne komunikácie obce (asfalt, betón) – pozri mapku.
Ceny: Prví traja v kategóriách deti a dorast budú odmenení diplomom a
vecnou cenou, v hl. kategóriách finančnou odmenou. Odmenení budú aj
prví traja šoporňania v hl. kategórii. Všetci účastníci vo všetkých
kategóriách dostanú účastnícku medailu.
Doterajší mužský rekord trate: 0:37:23,0 z r. 2022, M. Staník, Lisá
pod Makytou
Doterajší ženský rekord trate: 0:42:43,8 z r. 2022 Ž. Naňová,
Bratislava
Vytvorenie nového traťového rekordu v hlavnej ženskej a mužskej
kategórii bude odmenené sumou 300 €.
Upozornenie: Štartuje sa na vlastnú zodpovednosť, bežci sa riadia
pokynmi usporiadateľov a organizačného výboru.
Protesty: Protesty je možné podať usporiadateľovi v zmysle
smerníc počas pretekov, najneskôr do 10 min. po ukončení preteku

s vkladom 5 €
Vekové kategórie, dĺžka tratí a časy štartov
Dievčatá : do 6 rokov 200 m 14:00
Chlapci: do 6 rokov 200 m 14:05
Dievčatá: od 6 rokov do 8 rokov 300 m 14:10
Chlapci: od 6 rokov do 8 rokov 300 m 14:15
Dievčatá: od 8 rokov do 10 rokov 500 m 14:20
Chlapci: od 8 rokov do 10 rokov 500 m 14:25
Dievčatá: ml. žiačky od 10 rokov do 12 rokov 1000 m 14:35
Chlapci: ml. žiaci od 10 rokov do 12 rokov 1000 m 14:45
Dievčatá: st. žiačky od 12 rokov do 14 rokov 1500 m 14:55
Chlapci: st. žiaci 12 rokov do 14 rokov 1500 m 14:55
Ml. dorastenky: od 14 rokov do 16 rokov 3000 m 15:05
Ml. dorastenci: od 14 rokov do 16 rokov 3000 m 15:05
St. dorastenky: od 16 rokov do 18 rokov 6000 m 15:05
St. dorastenci: od 16 rokov do 18 rokov 6000 m 15:05
HLAVNÉ KATEGÓRIE:
Ženy do 40 rokov 12000 m 15:30
Ženy od 40 rokov do 50 rokov 12000 m 15:30
Ženy nad 50 rokov 12000 m 15:30
Muži do 40 rokov 12000 m 15:30
Muži od 40 rokov do 50 rokov 12000 m 15:30
Muži od 50 rokov do 60 rokov 12000 m 15:30
Muži nad 60 rokov 12000 m 15:30
Odmena: Všetky hlavné kategórie budú odmenené
I. miesto 150 eur, II. miesto 120 eur, III. miesto 100 eur.
Ak v deň pretekov dovŕši muž alebo žena hraničný vek, zaraďuje sa
do vyššej vekovej kategórie. Každý pretekár môže štartovať iba vo svojej
vekovej kategórii. Prestup z kategórie do kategórie organizačný výbor
pretekov nepovoľuje.Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Kristián Lacko ZŠ a MŠ Šoporňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#2 Miroslav Lacko ZŠ a MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#3 Marián Varga AJMI Muži od 40 do 50 rokov
#4 Anton Vohlárik * Chlapci od 6 do 8 rokov
#5 Eva Gregorová - Ženy do 40 rokov
#6 Šimon Duračka Žiadny Muži do 40 rokov
#7 Michal Lengyel Nitra Muži od 50 do 60 rokov
#8 Marian GEMMEL Cabaj-Čapor Muži od 40 do 50 rokov
#9 Sebastián Ševčík ZS s MS Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#10 Damian Ševčík ZS s MS Šoporňa Chlapci do 6 rokov
#11 Martina Škovranová Šaľa Ženy od 40 do 50 rokov
#12 Tomáš Mrva Galantská elita Muži od 40 do 50 rokov
#13 Lenka Hudeková Galantská elita Ženy od 40 do 50 rokov
#14 Hana Hudeková Galantská elita Dievčatá od 8 do 10 rokov
#15 Lukáš Hudek Galantská elita Chlapci od 6 do 8 rokov
#16 Jana Genčurová Bernohy.sk Ženy od 40 do 50 rokov
#17 Andrej Genčur Bernohy.sk Muži do 40 rokov
#18 Zara Kulichová Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#19 Sofia Kulichová Šoporňa Dievčatá do 6 rokov
#20 Róbert Berky Prievidza Muži nad 60
#21 Orsolya Hrubá Galantská Elita Ženy do 40 rokov
#22 Zdenka Hezká Atletický oddiel Šaľa Ženy od 40 do 50 rokov
#23 Adam Klbik BK DUSLO Muži do 40 rokov
#24 Gabriela Kerényiová ŠKP Bratislava Ženy do 40 rokov
#25 Gabriela Kerényiová - Ženy nad 50
#26 Eva Budinská OU Poluvsie Ženy nad 50
#27 Ronald Hudek Galantská elita Muži od 40 do 50 rokov
#30 Anton Klbik BK Duslo Muži od 50 do 60 rokov
#31 Tibor Németh Galantská Elita Muži do 40 rokov
#33 Michal Mužlay Behamkymminezabehne Muži do 40 rokov
#34 Adam Deák Šaľa Muži do 40 rokov
#35 Michal Šimonovič Cicák VeRiTaMi Muži do 40 rokov
#36 Pia Rampašeková acnz Dievčatá od 8 do 10 rokov
#37 Monika Kozmérová Slovenské Cukrovary, a.s. Sereď Ženy nad 50
#38 Matúš Šajbidor Obec Šoporňa Muži do 40 rokov
#39 Dorota Gálová - Dievčatá do 6 rokov
#40 Elena Gálová - Dievčatá do 6 rokov
#41 Hana Tománková - Dievčatá do 6 rokov
#42 Natalia Tomankova - Dievčatá do 6 rokov
#43 Daniel Stano AC Spartan Caradice Muži od 40 do 50 rokov
#44 Jozef Šuta Galantská elita Muži od 40 do 50 rokov
#45 Juraj Surovy Mtb Kolecko Muži nad 60
#46 Milan Ševčík Foresti Báb Muži do 40 rokov
#47 Isabel Gálová - Dievčatá do 6 rokov
#48 Alexander Moravčík BEHAME.sk Muži od 40 do 50 rokov
#49 Tamara Rábeková - Dievčatá do 6 rokov
#50 Peter Lužák Trnava Muži od 40 do 50 rokov
#51 Milan Furár BK Duslo Muži od 50 do 60 rokov
#52 Dezider Šuhaj Galanta Muži nad 60
#55 Vanessa Boráková ZS s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#56 Alex Andris ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#57 Simon Július Špenát ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#58 Matej Boroš ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#59 Matej Práznovský ZŠ s MŠ Šoprňa Mladší dorastenci od 14 do 16 rokov
#60 Milan Sečeň ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#61 Timotej Hipp ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#62 Jakub Ščípa ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#63 Jakub Pacek ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#64 Eman Gála ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#65 Rastislav Špánik Pusté Sady Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#66 Tamara Gálová ZŠ s MŠ Šoprňa Staršie žiacky od 12 do 14
#67 Vivien Vršanová ZŠ s MŠ Šoprňa Staršie žiacky od 12 do 14
#68 Klaudia Tkáčová ZŠ s MŠ Šoprňa Staršie žiacky od 12 do 14
#69 Jakub Lipka ZŠ s MŠ Šoprňa Mladší dorastenci od 14 do 16 rokov
#70 Patrik Šípka ZŠ s MŠ Šoprňa Mladší dorastenci od 14 do 16 rokov
#71 Martin Sutto ZŠ s MŠ Šoprňa Mladší dorastenci od 14 do 16 rokov
#72 Kevin Masaryk ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#73 Samuel Baláž ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#74 Filip Gála ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#75 Timotej Gála ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#76 Damián Blaho ZŠ s MŠ Šoprňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#77 Nina Tkáčová ZŠ s MŠ Šoprňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#78 Veronika Lisická ZŠ s MŠ Šoprňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#79 Jonáš Mečiar ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#80 Michaela Rábeková ZS s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#81 Denis Hulák ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#82 Tamia Šimonovičová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#84 Filip Gúzik ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#85 Alexandra Vargová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#86 Matej Dobrovodský ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#87 Matej Janica ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#88 Karol Mihok ZS s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#89 Ronald Oračko ZŠ s MŠ Šoporňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#90 Ľuboš Žoldoš ZS s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#93 Karin Košková ZS s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#94 Samuel Blaho ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#95 Matúš Ferenc ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#96 Mia Gagová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#97 Ondrej Kupkovič ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#98 Vladimír Lehocký ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#99 Samuel Lipovský ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#100 Dominik Luciak ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#103 Andrej Mészáros ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#104 Helena Schulze ZS s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#105 Tomáš Valkovič ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#106 Samuel Krajmer ZS s MŠ Šoporňa Starší žiaci od 12 do 14 rokov
#107 Viktória Búranová ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#108 Tomáš Pospiš ZS s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#109 Adam Maškovič ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#110 Štefan Pospiš ZS s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#111 Kristína Pulková ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#112 Vivien Mia Filová ZS s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#113 Dávid Horvát ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#114 Adrián Horváth ZS s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#115 Tomáš Čambál ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#116 Samuel Krajčirovič ZS s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#117 Oliver Búran ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#118 Kristián Horváth ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#119 Alžbeta Horvátová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#120 Sofia Hindická ZS s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#121 Radko Rovný ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#122 Lukáš Sokol ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#123 Stella Horňáková ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#124 Lukáš Hurban ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#125 Šimon Kollár ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#126 Patrícia Molnárová ZS s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#127 Michaela Stanková ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#128 Mia Ščípová ZS s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#129 Boris Bako ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#130 Viktória Bartovicová ZS s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#131 Karolína Blahová ZŠ s MŠ Šoprňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#132 Tomáš Filo ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#133 Jakub Kramár ZS s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#134 Gregor Mečiar ZŠ s MŠ Šoprňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#135 Nina Mária Sýkorová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#136 Šimon Ščasný ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#137 Ester Štrpková ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#138 Natália Tulalová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#139 Maxim Vaško ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#140 Filip Blaho ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#141 Adam Janica ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#142 Jakub Janica ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#143 Júlia Janicová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 8 do 10 rokov
#144 Filip Krajčirovič ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#145 Marek Lanz ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#146 Jakub Lehocký ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#147 Hana Molnárová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#148 Alžbeta Šmátralová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#149 Juraj Urbaník ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#150 Anton Vohlárik ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#151 Matúš Vondena ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#152 Timon Cehlárik ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#153 Viktória Janíčková ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#154 Elisa Kolesárová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#155 Silvia Sečenová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#156 Erik Šmátrala ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#157 Hana Tasáryová ZŠ s MŠ Šoporňa Dievčatá od 6 do 8 rokov
#158 Matúš Tomaník ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 6 do 8 rokov
#159 Emma Tummová ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#160 Timea Pillárová ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#161 Lukáš Held ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#162 Samuel Stano ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#163 Adam Baran ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#164 Eduard Baláž ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#165 Lukáš Tóth ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#166 Christian Navračič ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#167 Dávid Velčický ZŠ s MŠ Šoporňa Chlapci od 8 do 10 rokov
#168 Tomáš Rakovický ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#169 Sebastian Špánik ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#170 Charlotte Štrpková ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#171 Dominik Túroci ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#172 Emmi Pénerová ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#173 Michaela Švecová ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#174 Marcel Odráška ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#175 Sofia Karafová ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#176 Samuel Lipovský ZŠ s MŠ Šoporňa Mladší žiaci od 10 do 12 rokov
#177 Lea Ďuricová ZŠ s MŠ Šoporňa Mladšie žiačky od 10 do 12 rokov
#178 René Valent BEHAME.sk Muži do 40 rokov
#179 Teo Valent BEHAME.sk Chlapci od 6 do 8 rokov
#180 Nikolaj Mečár . Chlapci do 6 rokov
#181 Milan Války S rozumom a odvahou ;-) Muži od 40 do 50 rokov
#182 Damián Gregor - Chlapci do 6 rokov
#183 Zara Gregorová - Dievčatá od 6 do 8 rokov
#184 Cyril Šebo Levice Muži nad 60
#185 Dominik Zaťko Behám pre radosť Muži do 40 rokov
#186 Dana Janečková AC Nové Zámky Ženy nad 50
#187 Patricia Rampasekova AcNZ Dievčatá od 8 do 10 rokov

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#10019 start_zeny_nad_50.pdf 46,01 kb   PDF s výsledkami
#10020 start_zeny_do_50.pdf 43,50 kb   PDF s výsledkami
#10021 start_zeny_do_40.pdf 44,67 kb   PDF s výsledkami
#10022 start_muzi_nad_60.pdf 44,80 kb   PDF s výsledkami
#10023 start_muzi_do_60.pdf 43,66 kb   PDF s výsledkami
#10024 start_muzi_do_40.pdf 50,43 kb   PDF s výsledkami
#10025 start_muzi_do_50.pdf 46,93 kb   PDF s výsledkami
#10026 start_zeny.pdf 46,83 kb   PDF s výsledkami
#10027 start_muzi.pdf 52,77 kb   PDF s výsledkami
#10028 start.pdf 53,57 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu ŠOPORNIANSKA 12-ka nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.