14. ROČNÍK T.A.T TRIATHLON

Martin - 25. 06. 2016Dátum a miesto konania
: sobota 25.jún 2016, rybník v Ďanovej
pri Martine

Organizátor súťaže : Turčiansky amatérsky triatlon Martin
/TAT/. Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Preteky:

Detský triatlon 


žiaci nádeje      :  50
m - 2 km - 0,5 km

Žiacky triatlon  
  


ml. žiaci/-ky      :  300
m - 8 km - 2 km

st. žiaci/-ky       :  300 m - 8 km - 2 km

         Triatlon SP elite a M-SR v AG           : 1500m - 40km -
10km


Triatlon štafeta (3
členná)

nie je súčasťou SP : 1500m – 40km -10ks     


 

plávanie rybník 3 okruhy ,cyklistika 3
okruhy , beh 4 okruhy

Jazda v háku /drafting/ je
zakázaná pre všetky kategórie mužov a žien

v  SP elite aj v AG.

Prihlášky:      Akceptované budú až po zaplatení
štartovného!

Štartovné: 
detský triatlon 2,- €


                                                   
           č.ú.
UniCreditBank 1194438012/1111

                                    IBAN : SK12 1111 0000 0011 9443 8012

                                    SWIFT (BIC) UNCRSKBX

        ostatné
kategórie
:      
        štafety
:                            žiacke
kategórie - bez trička
:   


do  31.5.2016   
25,- €     


do  15.6.2016    35,- €            do 31.5.2016     60,-€     
  do 31.5.2016       5,-€


po  15.6.2016    40,-
€            po 31.5.2016 
   90,-€        po
31.5.2016       8,-€


pri prezentácií bez trička:       pri prezentácií bez trička:   pri prezentácií:

24. a 25.6.2016  50,- €           24. a 25.6.2016 100,-€       24. a 25.6.2016  10,-€

 

V prípade požiadania organizátorom je
pretekár povinný preukázať sa dokladom o zaplatení štartovného
.


Štartovné zahrňuje tričko, obed, pitný
režim.

Miesto konania: obec Ďanová

rybník Ďanová (plávanie), cyklistika
Ďanová smer Folkušová , beh v obci Ďanová

 

Kategórie:

Žiaci nádeje  rok nar.  2005 a mladší   ( 11 rokov a mladší)

ml. žiaci/-ky                 2004-2003        ( 12 a 13 rokov )

st. žiaci/-ky                  2002-2001        ( 14 a 15 rokov )

Registrovaní v STÚ: (elite M, Ž a
vekové kategórie v AG)

A  elite muži
rok nar.1996 -1987                            
1500 m - 40 km - 10 km


elite ženy rok nar.1996 -1987                             1500 m - 40 km - 10 km

C  vek.
kategória ženy AG 30-39   /1986 - 1977/    1500m – 40 km – 10 km

D  vek.
kategória ženy AG 40-49   /1976 - 1967/    1500m
– 40 km – 10 km

E  vek. kategória
ženy AG 50+      /1966 a staršie/ 1500m –
40 km – 10 km

F  vek. kategória muži AG 30-34   /1986 –
1982/    1500m – 40 km 
- 10 km

G  vek.
kategória muži AG 35-39   /1981 - 1977/    1500m
– 40 km – 10 km

H  vek.
kategória muži AG 40-44   /1976 – 1972/    1500m
– 40 km – 10 km

I    vek.
kategória muži AG 45-49   /1971 – 1967/    1500m
– 40 km – 10 km

J   vek. kategória muži AG 50-54   /1966 – 1962/    1500m – 40 km –10 km

K  vek.
kategória muži AG 55-59    /1961 - 1957/     1500m – 40 km – 10 km

L   vek 
kategória muži AG 60+       /1956 a starší/   1500m
– 40 km  - 10 km

M  štafety  (plavec - cyklista -
bežec)                        1500m – 40 km - 10kmŠt. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 František Kráľ Žilina J vek. kategória muži AG 50-54 /1966 – 1962/
#2 Peter Riman Triatlon Team Trnava K vek. kategória muži AG 55-59 /1961 - 1957/
#3 Peter Marcanik 3NT H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#4 Petr Milan ECCO G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#5 Tomáš Janžo 3nt Bratislava H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#6 Ľuboš Lištinský Melina/Protein.sk F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/
#7 Miroslav Kapinaj 3NT F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/
#9 Šimon Žáčik SMTA Nitra A elite muži rok nar.1996 -1987
#10 Juraj Papp trihealth.sk Partizánske K vek. kategória muži AG 55-59 /1961 - 1957/
#11 Martin Hanic - G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#12 Ivan Bielik sportdiag H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#13 Lubomira Bielikova sportdiag C vek. kategória ženy AG 30-39 /1986 - 1977/
#14 Andrej Haraga BB G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#15 Peter Bžiský Triax BA H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#16 Barbora Sušienková Clapham Chasers B elite ženy rok nar.1996 -1987
#17 Lucia Kubová ŠKP Košice St. žiaci 2002-2001
#18 Karolína Kubová Delfín Lipt.Mikuláš Žiaci nádeje rok nar. 2005 a mladší
#19 Anton Zacik SMTA Nitra I vek. kategória muži AG 45-49 /1971 – 1967/
#20 Martin Mišovic Sportdiag G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#21 Ondro Pramuk All of Top Martin K vek. kategória muži AG 55-59 /1961 - 1957/
#22 Zsolt Fazekas TK Nové Zámky H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#23 Miroslav Ozorák TK Nové Zámky H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#24 Maroš Môc R.T.T.Klub G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#25 Jan Kucharcik Chlpate Gazely G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#26 Tomáš Vavrík Chlpate gazely A elite muži rok nar.1996 -1987
#27 Rado Nemčok KMT Banská Štiavnica G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#28 Alexander Poole T.A.T. Martin Žiaci nádeje rok nar. 2005 a mladší
#29 Vladimir Mlynek - G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#30 Ján Šulek Prestigio realiz sport team BA G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#31 Richard Kadlec Aquatics J vek. kategória muži AG 50-54 /1966 – 1962/
#32 Oliver Bielik sportdiag Ml. žiaci 2004-2003
#33 Michal Bezecný Čiga biga team marathon F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/
#34 Ivo Beklemdžiev Rohožník J vek. kategória muži AG 50-54 /1966 – 1962/
#35 Ondrej Dubaj SMTA Nitra A elite muži rok nar.1996 -1987
#36 Milan Dubaj SMTA Nitra K vek. kategória muži AG 55-59 /1961 - 1957/
#37 Eva Brečková ŠK Oravaman D vek. kategória ženy AG 40-49 /1976 - 1967/
#38 Mia Sophie Rudolphi SK Atom Levice Žiaci nádeje rok nar. 2005 a mladší
#39 Milan Války nitra H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#40 Róbert Benčaj ŠK APES F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/
#41 Pavol Košťan Triatlon Team Nereus Žilina J vek. kategória muži AG 50-54 /1966 – 1962/
#42 Marian Mjartan ŠK ATÓM LEVICE Žiaci nádeje rok nar. 2005 a mladší
#43 Igor Sojka T.A.T. H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#44 Karol Džalaj VŠC DUKLA BB G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#45 Krištof Konečný Realiz St. žiaci 2002-2001
#46 Damián Konečný Realiz St. žiaci 2002-2001
#47 Lubomir Filo Prestigio Realiz Team H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#48 Roman Halaj Trian ŠK UMB G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#49 Branislav Konečný TAT H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#50 Vladimír Poprac Realiz I vek. kategória muži AG 45-49 /1971 – 1967/
#51 Martin Hruška new-wave multisport G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/
#52 Roman Duris 3NITY Triathlon team Bartislava F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/
#53 Martin Hikanik Triatlon Tím NEREUS Žilina F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/
#54 František Bernáth TK Triatlon Dvory nad Žitavou K vek. kategória muži AG 55-59 /1961 - 1957/
#55 Marián Fiľo - C vek. kategória ženy AG 30-39 /1986 - 1977/
#56 Tomasz Hajewski TKKF Triathlon Dabrowa Gornicza H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#57 Lenka Fanturova VSK FTVS C vek. kategória ženy AG 30-39 /1986 - 1977/
#58 Jaroslav Ploc SK Kola Víšek F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/
#59 Lukas Knap Prestigio Realiz team F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/
#60 Marek Repčík zilina H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/
#61 Adam Heczko TKKF Triathlon Dabrowa Gornicza F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#922 deti_ziaci_nadeje_dievcata 36,62 kb   PDF s výsledkami
#923 deti_ziaci_nadeje_chlapci 37,20 kb   PDF s výsledkami
#924 poobede_a__96_87 36,94 kb   PDF s výsledkami
#925 poobede_f_86_82 37,37 kb   PDF s výsledkami
#926 poobede_g_81_77 37,72 kb   PDF s výsledkami
#927 rano_b_96_87 33,96 kb   PDF s výsledkami
#928 rano_c_86_77 32,16 kb   PDF s výsledkami
#929 rano_d_76_67 33,04 kb   PDF s výsledkami
#930 rano_h_76_72 39,14 kb   PDF s výsledkami
#931 rano_i_71_67 36,82 kb   PDF s výsledkami
#933 rano_k_61_57 34,93 kb   PDF s výsledkami
#934 rano_l_56_ 31,17 kb   PDF s výsledkami
#935 ziaci_ml_ziaci 32,91 kb   PDF s výsledkami
#936 ziaci_ml_ziacky 35,28 kb   PDF s výsledkami
#937 ziaci_st_ziaci 35,15 kb   PDF s výsledkami
#938 ziaci_st_ziacky 35,19 kb   PDF s výsledkami
#973 depa_ziaci 23,32 kb   PDF s výsledkami
#974 depa_deti 20,17 kb   PDF s výsledkami
#975 depa_doobedu 37,13 kb   PDF s výsledkami
#976 rano_j_66_62 36,15 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu 14. Ročník T.A.T Triathlon nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: kk-sporttiming@stonline.sk

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.