SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA

Vrútky - 31. 12. 2022

             Silvestrovský beh zdravia /41.
ročník/


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1. Usporiadateľ


Turčiansky amatérsky triatlon Martin za
podpory mesta Vrútky a v spolupráci
s  TJ Sokol Vrútky

 

2. Termím
a miesto štartu


   31. decembra 2022 (pešia zóna mesta Vrútky)

                                          štart  o
10:05 hod. žiaci


                                                   o 10:10 hod. open

 

Miesto
prezentácie :
  TJ Sokol Vrútky


 

3. Prihlášky       

Elektronicky na  http://www.kk-sporttiming.com/ do 28. decembra 2022

pri prezentácií dňa 31. decembra  2022 od 8:30 do 9:40 hod.

 

4. Štartovné

open      
10,-€


žiaci         5,-€  

 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
5. Predpis


Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky
a tohto rozpisu.

6. Štartujú

Pretekári a pretekárky, ktorí pri
prezentácií zaplatili štartovné.

 

7. Kategórie

 

A – muži 39 rokov
a mladší   (1983 a mladší)


B – muži od 40 do 49
rokov   (1973 – 1982)


C – muži od 50 do 59
rokov   (1963 – 1972)


D – muži 60 rokov
a starší     (1962 a starší)


 

E – ženy 39 rokov a
mladšie   (1983 a mladšie)


F – ženy 40 rokov a
staršie     (1982 a staršie)


 

G – starší žiaci/-ky  (2007 – 2008)   15 – 14 roč.

H – mladší žiaci/-ky
(2009 – 2010)  13 –
12
roč.


 

8. Popis trate

Trať vedie po asfaltových cestách –
miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km.

open 5 okruhov, celkom 10 km

žiaci 1 okruh,      celkom    2km

 

 

9. Štart a cieľ

Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).

 

10. Vyhodnotenie

Finančné ceny: prví traja v absolútnom
poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriách

 

11. Zdravotná služba

Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné
vozidlá.

 

12. Upozornenie

Pretekári (ky) štartujú na vlastné
nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť
sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.


 

13. Úhrada nákladov

Účastníci sa zúčastňujú pretekov na
náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady.

 

14. Vyhodnotenie

11:30 hod. pešia zóna

 Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu.


Každý súťažiaci preteká
na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje
zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny
propozícií

 

Partneri: T.A.T.  , SVEMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel
ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné
nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody
na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s
pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia
preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na
prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny
polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie
je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a
umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je
pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša
všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí
prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť
z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa
nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne
najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €,
ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním
osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely
propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím
podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a
súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13.

Vo Vrútkach : 31.12.2022

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need
Skype CreditFree via Skype

 Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Lukáš Kubička Atletický klub Martin A – muži 39 rokov a mladší
#1 Stanislav Sviták AK Zilina D – muži 60 rokov a starší
#1 Emil Penciak Partizán Vrícko B – muži od 40 do 49 rokov
#1 Ján Ličko Rtvs C – muži od 50 do 59 rokov
#3 Jaroslav Frnda Žiadny C – muži od 50 do 59 rokov
#1 Katarína Drbiaková bez F – ženy 40 rokov a staršie
#2 Rastislav Michalka ŠKP MartinS B – muži od 40 do 49 rokov
#2 Jozef Schvarc Dražkovce D – muži 60 rokov a starší
#3 Branike Valíček Maratónci Turie B – muži od 40 do 49 rokov
#2 Daniela Červeňová Bystrička F – ženy 40 rokov a staršie
#4 Dušan Goliaš Jaklovce B – muži od 40 do 49 rokov
#5 Stanislav Hučík Záturčianske kopčeky B – muži od 40 do 49 rokov
#2 Michal Sýkora Zaturcianske kopceky A – muži 39 rokov a mladší
#6 Ivan Hajtmansky KBL ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#1 Ivica Lačná PD "SNP" družstevník Sklabiňa E – ženy 39 rokov a mladšie
#3 Martin Novysedlák Záturčianske kopčeky A – muži 39 rokov a mladší
#3 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#7 Ján Šulek TAT Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#4 Pavol Ďurdik BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#4 José Castellanos Ziadny A – muži 39 rokov a mladší
#5 Róbert Berky Prievidza D – muži 60 rokov a starší
#5 Tomáš Tvarožný Záturčianske kopčeky A – muži 39 rokov a mladší
#4 Peter Klocháň Martin C – muži od 50 do 59 rokov
#8 Lubos Thomka KBL ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#5 Jano Skorčík Cykloklub Turzovka C – muži od 50 do 59 rokov
#6 Ján Ličko Rtvs C – muži od 50 do 59 rokov
#6 Marek Vandlík Maraton.Bike A – muži 39 rokov a mladší
#6 Pavol Kincel bs Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#7 Michal Mikula ŠK Dukla Banská Bystrica A – muži 39 rokov a mladší
#2 Denisa Zemaniková AK Čadca E – ženy 39 rokov a mladšie
#7 Pavel Hýrošš Sučany D – muži 60 rokov a starší
#9 Peter Benčík Skalité B – muži od 40 do 49 rokov
#8 Martin Svrček AK Baník Prievidza A – muži 39 rokov a mladší
#10 Róbert Pyšný ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#11 Rastislav Adam Adams B – muži od 40 do 49 rokov
#12 Milan Chládek Pixelelektro B – muži od 40 do 49 rokov
#1 Nicolas Nevedel MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto G – starší žiaci
#9 Michal Sadloň Jogging klub Dubnica nad Váhom A – muži 39 rokov a mladší
#13 Rastislav Ižip BigMat sport B – muži od 40 do 49 rokov
#3 Jana Žiaková Gbeľany E – ženy 39 rokov a mladšie
#7 Zdeno Koleda ŠKP Žilina C – muži od 50 do 59 rokov
#10 Ivan Zagrapan BK Uniterm Zamocka A – muži 39 rokov a mladší
#11 Michal Karcol Vrutky A – muži 39 rokov a mladší
#8 Albin Karcol Vrutky C – muži od 50 do 59 rokov
#14 Martin Ladovič Zaturcianske kopčeky B – muži od 40 do 49 rokov
#4 Katarína Zimenová Maratón klub Rajec E – ženy 39 rokov a mladšie
#9 BRANISLAV BALLO Behamsam C – muži od 50 do 59 rokov
#8 Bohumil Malášek Čebín D – muži 60 rokov a starší
#12 Peter Fiala A vy nie? A – muži 39 rokov a mladší
#13 Samuel Laco TAT Martin A – muži 39 rokov a mladší
#2 Adam Hruška MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto G – starší žiaci
#3 Ema Jánošíková Liptovská Lúžna G – starší žiaci
#5 Silvia Blahušiaková mikro:makro E – ženy 39 rokov a mladšie
#14 Marek Blahušiak Mikro:makro A – muži 39 rokov a mladší
#15 Jozef Rucek Flying Monkeys A – muži 39 rokov a mladší
#6 Jaroslava Kráľová Čierne E – ženy 39 rokov a mladšie
#16 Marek Debnárik L. Štiavnica A – muži 39 rokov a mladší
#4 Kristína Lili Križová Judoklub Junior Lučenec G – starší žiaci
#3 Renata Gresova Ganovce F – ženy 40 rokov a staršie
#4 Liliana Hausnerová BK Méta F – ženy 40 rokov a staršie
#1 Sára Šadláková MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto G – staršie žiačky
#17 Marek Lazar AK ZTS MT A – muži 39 rokov a mladší
#15 Marián Vaňko REFLEX B – muži od 40 do 49 rokov
#16 Miroslav Vanko AK ZTS Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#1 Juraj Šprlák MKŠS AK Kysucké Nové Mesto H – mladší žiaci
#17 Ľuboš Thomka KBL ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#18 Pavol Bakoš Chlebnice A – muži 39 rokov a mladší
#5 Michal Nagy Run for fun G – starší žiaci
#19 Patrik Holeša Maratón klub RAjec A – muži 39 rokov a mladší
#7 Petra Holešová Maratón klub RAjec E – ženy 39 rokov a mladšie
#20 Dominik Zaťko Running motivation A – muži 39 rokov a mladší
#10 Martin Svrček Milujeme Behať Martin C – muži od 50 do 59 rokov
#10 Peter Novák Obec Lasķár D – muži 60 rokov a starší
#21 Pavol Melo ŠK Run for Fun A – muži 39 rokov a mladší
#11 Ivan Melo Žilina C – muži od 50 do 59 rokov
#22 Vladimír Baroš X A – muži 39 rokov a mladší
#2 Matúš Jelenčiak TAT H – mladší žiaci
#5 Alena Pochybová MKŠS-AK Kys.Nov. Mesto F – ženy 40 rokov a staršie
#6 Jana Podhradská Ďanová F – ženy 40 rokov a staršie
#23 Julius Skrisa - A – muži 39 rokov a mladší
#24 Martin Gajdošík Klub A – muži 39 rokov a mladší
#25 Tomáš Ganobčík Ružomberok A – muži 39 rokov a mladší
#18 Libor Hrebik x B – muži od 40 do 49 rokov
#12 Miroslav Franko Run for Fun C – muži od 50 do 59 rokov
#7 Anna Balošáková Stará Bystrica F – ženy 40 rokov a staršie
#3 Tomáš Gašinec MKŠS-AK-Kysucké Nové Mesto H – mladší žiaci
#8 Martina Hrušková MKŠS-AK Kys.Nov. Mesto F – ženy 40 rokov a staršie
#8 Lucie Horelicová Běžím pro centrum Bazalka E – ženy 39 rokov a mladšie
#4 Paulína Kapustová MKŠS AK Kysucké Nové Mesto H – mladší žiaci
#2 Anabel Špiriaková MKŠS-AK Kysucké Nove Mesto G – staršie žiačky
#13 Miroslav Kľúčik Žiadny C – muži od 50 do 59 rokov
#9 Simona Hlinková Žiadny E – ženy 39 rokov a mladšie
#26 Peter Kviatkovsky Milujem Behanie A – muži 39 rokov a mladší
#5 Karolína Kviatkovská Milujem Behanie H – mladšie žiačky
#14 Pavol Valášek Martin C – muži od 50 do 59 rokov
#10 Michaela Valášková Martin E – ženy 39 rokov a mladšie
#15 Rudolf Vnucak Milujeme Behať C – muži od 50 do 59 rokov
#27 Matúš Vnučák Milujeme Behať A – muži 39 rokov a mladší
#3 Alžbeta Plošticová MKŠS-Atletický Klub Kysucké Nové Mesto G – staršie žiačky
#28 Branislav Mrázek Martin A – muži 39 rokov a mladší
#19 Miroslav Uhlár Vrbany B – muži od 40 do 49 rokov
#4 Natália Lukáčová Atletický klub ZŤS Martin G – staršie žiačky
#9 Blanka Nagyova 3NT F – ženy 40 rokov a staršie
#29 Stanislav Štrbák Martin A – muži 39 rokov a mladší
#16 Marian Zaťko SámZaSeba C – muži od 50 do 59 rokov
#30 Matej Melo Scheidt & Bachmann A – muži 39 rokov a mladší
#31 Andrej Sokolík ZŤS Martin A – muži 39 rokov a mladší
#20 Laurent Viel Žiadne B – muži od 40 do 49 rokov
#11 Jan Jaroš KKM Cadca D – muži 60 rokov a starší
#21 Ján Smolka Or. Porubs B – muži od 40 do 49 rokov
#5 Matias Sánchez Stuchly TAT martin H – mladší žiaci
#6 Melina Sánchez Stuchla TAT martin H – mladší žiaci
#22 Diego Sánchez TAT martin B – muži od 40 do 49 rokov
#23 Michal Kubík KPHC Turčianske Teplice B – muži od 40 do 49 rokov
#32 Richard Maga Žiadny A – muži 39 rokov a mladší
#10 Jana Lukáčová Elevenrunteam SK F – ženy 40 rokov a staršie
#24 Peter Ďurmek Vrútky B – muži od 40 do 49 rokov
#25 Stanislav Ďurmek Prievidza B – muži od 40 do 49 rokov
#12 Jozef Ďurica Martin D – muži 60 rokov a starší
#6 Richard Kubala AK ZŤS MARTIN G – starší žiaci
#11 Dana Janečková AC Nové Zámky F – ženy 40 rokov a staršie
#26 Ľuboš Sopóci TURIEC.RUN B – muži od 40 do 49 rokov
#17 Daniel Konečný Tat C – muži od 50 do 59 rokov
#27 Martin Homza TAT.MT B – muži od 40 do 49 rokov
#33 Peter Kolenič Chlebnice A – muži 39 rokov a mladší
#11 Katarína Koleničová Chlebnice E – ženy 39 rokov a mladšie
#34 Dušan Halaj KPŠ NEREUS Žilina A – muži 39 rokov a mladší

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#9116 deti_h_–_mladsi_ziaci.pdf 46,74 kb   PDF s výsledkami
#9117 deti_h_–_mladsie_ziacky.pdf 45,40 kb   PDF s výsledkami
#9118 deti_g_–_starsi_ziaci.pdf 46,12 kb   PDF s výsledkami
#9119 deti_g_–_starsie_ziacky.pdf 45,95 kb   PDF s výsledkami
#9120 dospeli_f_–_zeny_nad_40.pdf 48,96 kb   PDF s výsledkami
#9121 dospeli_e_–_zeny_do_39.pdf 51,31 kb   PDF s výsledkami
#9122 dospeli_d_–_muzi_nad_60.pdf 48,92 kb   PDF s výsledkami
#9123 dospeli_c_–__do_59_rokov.pdf 49,86 kb   PDF s výsledkami
#9124 dospeli_b_–__do_49_rokov.pdf 55,92 kb   PDF s výsledkami
#9125 dospeli_a_–_do_39_rokov.pdf 57,09 kb   PDF s výsledkami
#9126 dospeli_zeny.pdf 52,89 kb   PDF s výsledkami
#9127 dospeli_muzi.pdf 73,40 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.