SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA

Vrútky - 31. 12. 2022

             Silvestrovský beh zdravia /41.
ročník/


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1. Usporiadateľ


Turčiansky amatérsky triatlon Martin za
podpory mesta Vrútky a v spolupráci
s  TJ Sokol Vrútky

 

2. Termím
a miesto štartu


   31. decembra 2022 (pešia zóna mesta Vrútky)

                                          štart  o
10:05 hod. žiaci


                                                   o 10:10 hod. open

 

Miesto
prezentácie :
  TJ Sokol Vrútky


 

3. Prihlášky       

Elektronicky na  http://www.kk-sporttiming.com/ do 28. decembra 2022

pri prezentácií dňa 31. decembra  2022 od 8:30 do 9:40 hod.

 

4. Štartovné

open      
10,-€


žiaci         5,-€  

 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
5. Predpis


Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky
a tohto rozpisu.

6. Štartujú

Pretekári a pretekárky, ktorí pri
prezentácií zaplatili štartovné.

 

7. Kategórie

 

A – muži 39 rokov
a mladší   (1983 a mladší)


B – muži od 40 do 49
rokov   (1973 – 1982)


C – muži od 50 do 59
rokov   (1963 – 1972)


D – muži 60 rokov
a starší     (1962 a starší)


 

E – ženy 39 rokov a
mladšie   (1983 a mladšie)


F – ženy 40 rokov a
staršie     (1982 a staršie)


 

G – starší žiaci/-ky  (2007 – 2008)   15 – 14 roč.

H – mladší žiaci/-ky
(2009 – 2010)  13 –
12
roč.


 

8. Popis trate

Trať vedie po asfaltových cestách –
miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km.

open 5 okruhov, celkom 10 km

žiaci 1 okruh,      celkom    2km

 

 

9. Štart a cieľ

Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).

 

10. Vyhodnotenie

Finančné ceny: prví traja v absolútnom
poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriách

 

11. Zdravotná služba

Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné
vozidlá.

 

12. Upozornenie

Pretekári (ky) štartujú na vlastné
nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť
sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.


 

13. Úhrada nákladov

Účastníci sa zúčastňujú pretekov na
náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady.

 

14. Vyhodnotenie

11:30 hod. pešia zóna

 Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu.


Každý súťažiaci preteká
na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje
zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny
propozícií

 

Partneri: T.A.T.  , SVEMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel
ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné
nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody
na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s
pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia
preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na
prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny
polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie
je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a
umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je
pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša
všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí
prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť
z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa
nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne
najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €,
ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním
osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely
propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím
podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a
súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13.

Vo Vrútkach : 31.12.2022

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need
Skype CreditFree via Skype

 Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Lukáš Kubička Atletický klub Martin A – muži 39 rokov a mladší
#1 Stanislav Sviták AK Zilina D – muži 60 rokov a starší
#1 Emil Penciak Partizán Vrícko B – muži od 40 do 49 rokov
#1 Ján Ličko Rtvs C – muži od 50 do 59 rokov
#3 Jaroslav Frnda Žiadny C – muži od 50 do 59 rokov
#1 Katarína Drbiaková bez F – ženy 40 rokov a staršie
#2 Rastislav Michalka ŠKP MartinS B – muži od 40 do 49 rokov
#2 Jozef Schvarc Dražkovce D – muži 60 rokov a starší
#3 Branike Valíček Maratónci Turie B – muži od 40 do 49 rokov
#2 Daniela Červeňová Bystrička F – ženy 40 rokov a staršie
#4 Dušan Goliaš Jaklovce B – muži od 40 do 49 rokov

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia nie sú publikované žiadne offline výsledky.

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.