BEH NA MARTINA V MARTINE SO SKI MARTINKAMI

Martin - 11. 11. 2022

/10.ročník/

BEH na Martina v Martine so
ski Martinkami 11.11.2022


Dátum
a miesto konania: 11.11.2022 o 16:50 hod.,  Divadelné námestie Martin


Prezentácia
: Turčianska knižnica Divadelná 4619/5 Martin


 www.tatriatlon.sk

svemat@svemat.sk

 

Organizátor
súťaže: Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/, mesto Martin

Pretek
sa uskutoční vprípade priaznivej pandemickej situácií.

Účastníci preteku sú povinný dodržiavať
aktuálne hygienické opatrenia (covid automat,
OTP).

 

Prihlášky       

Elektronicky na  http://www.kk-sporttiming.com/ do 9.11. 2022

pri prezentácií dňa 11.11.2022 od
15:30 hod. - do 16:40 hod.


 

Preteky:


OPEN BEH  3 km štart o 17:00 hod.


žiaci a deti 1 km štart o 16:50 hod.

 

 

Štartovné:     

 open          10,-

 žiaci, deti    5,-€   

 Martinovia    0,-€

Miesto
konania: mesto Martin , centrum Divadelné námestie

 

Kategórie:


muži:

kat.
A 39 r. a mladší ( 1983 a ml. )

kat. B
40-49 r. (1973 – 1982)

kat. C
50-59 r. (1963 - 1972)

kat.
D 60 r. a starší (1962 a st.)

ženy:

kat.
A 39 r. a mladšie (1983 a ml.)

kat.
B 40 r. a staršie (1982 a st. )

 

Starší žiaci/žiačky (2007 - 2008)

Mladší žiaci/žiačky (2009 - 2010)

 

Deti (2011 a ml.)

 

Trate:
okruhy beh , rovina

 

Ceny:

Finančné
ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné
ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach


 

Organizačný
výbor:

Riaditeľ
podujatia: Konečný Daniel

Hlavný
rozhodca: Gáliková Janka

Technický
delegát: Celerín Milan

 

Časový
rozpis:


11.11.2022
prezentácia všetkých kategórií
od 15:30 hod. - do 16:40
hod.


 

Rozprava    deti, žiaci o 16:45 hod.      open o 16:55 hod.

 

Štart        deti, žiaci o 16:50 hod.      open o 17:00 hod.

 

Vyhlásenie výsledkov     o 18:00 hod.

 

 

Pretekár
ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok na vecnú a finančnú cenu.

Každý
súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa
považuje zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,

Organizátor
si vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

Partneri: mesto Martin , T.A.T. , Svemat , winter park Martinky,

               Ecco Slovakia a.s. , Holidaypark
Kováčová

 

 

 

Podmienky
a povinnosti účastníkov:

 

Meno,priezvisko:

1.Preteká
sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci
prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ
nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím
osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné
čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a
upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári
sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo
označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci
sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli
bez prekážania.

8.V
prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť
organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný
pretekár.

9.Klasifikovaní,
budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ
by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo
výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty
je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii
preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v
prospech usporiadateľa.

12.Pretekár
súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a
videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár
si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov
odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto
formulári v bodoch 1 až 13.

 

 

V
Martine 11.11.2022 

 Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Matúš Jelenčiak T.A.T. Deti
#1 Pavol Ďurdik BS Tatran Turany Muži D 60 r. A starší
#2 Richard Kročka TATMT Deti
#1 Katarína Drbiaková bez Ženy B 40 r. A staršie
#3 Adam Hlubovič TAT Deti
#1 Peter Ďurkovič Belá-Dulice Muži A 39 r. a mladší
#2 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany Muži D 60 r. A starší
#2 Lukáš Kubička Ak ZŤS Martin Muži A 39 r. a mladší
#2 Magdalena Nagyova TAT Ženy B 40 r. A staršie
#1 Monika Hlubovičová Bez Ženy A 39 r. A mladšie
#3 Martin Šramo Malinô SkiAlp Team Muži A 39 r. a mladší
#2 Pavlína Kuzmikova BEZ Ženy A 39 r. A mladšie
#3 Martina Zurekova - Ženy B 40 r. A staršie
#1 Branike Valíček Maratónci Turie Muži B 40-49 r.
#4 Liliana Hausnerová BK Méta Ženy B 40 r. A staršie
#5 Daniela Červeňová Bystrička Ženy B 40 r. A staršie
#4 Tomáš Kučka Vlkov zverenec Muži A 39 r. a mladší
#6 Janka Matejová BS Tatran Turany Ženy B 40 r. A staršie
#2 Vladimír Trusko Nitra Muži B 40-49 r.
#3 Jozef Schvarc Dražkovce Muži D 60 r. A starší
#5 Martin Linet Martin Muži A 39 r. a mladší
#3 Gabika Belanová Nemám Ženy A 39 r. A mladšie
#4 Jakub Belan Nema Deti
#5 Tomas Belan Nema Deti
#3 Rudolfino Kralovanský Rozbeháme Martin Muži B 40-49 r.
#4 Lulu Puškášová Rozbeháme Martin Ženy A 39 r. A mladšie
#4 Pavel Hýrošš Sučany Muži D 60 r. A starší
#7 Adam Thomka AK ZŤS Martin Deti
#4 Lubomir Filo Realiz sport team BA Muži B 40-49 r.
#1 Katarína Špániková TAT Martin Starší žiaci
#5 Veronika Koščolová Žiadny Ženy A 39 r. A mladšie
#6 Maroš Siráň Žiadny Muži A 39 r. a mladší
#5 Pavol Kincel bsTatranTurany Muži D 60 r. A starší
#7 Oskar Lettrich Tatran Kláštor pod Znievom Muži A 39 r. a mladší
#1 Miroslav Lettrich Tatran Kláštor pod Znievom Muži C 50-59 r.
#8 Adam Dorko košice Deti
#9 Adela Dorková košice Deti
#10 Dávid Dorko košice Deti
#7 Jana Dolinská košice Ženy B 40 r. A staršie
#6 Stanislav Sviták AK Zilina Muži D 60 r. A starší
#6 Dasha Smoliar Ukraine Ženy A 39 r. A mladšie
#5 Róbert Pyšný ŠKP Martin Muži B 40-49 r.
#8 Tomas Tvarozny Zaturcianske kopceky Muži A 39 r. a mladší
#7 Eva Kondekova Ziaden Ženy A 39 r. A mladšie
#6 Maroš Môc RTT Klub Benice Muži B 40-49 r.
#11 Zara Kraľovanská TATMT Deti
#1 Martin Mišeje PROefekt Mladší žiaci
#7 Ivan Mišeje PROefekt Muži B 40-49 r.
#12 Marek Homza TAT.MT Deti
#13 Terézia Homzová TAT.MT Deti
#8 Martin Homza TAT.MT Muži B 40-49 r.
#8 Katarína Paulínyová AK ZŤS Martin Ženy B 40 r. A staršie
#9 Janka Podhorská Vrútky Ženy A 39 r. A mladšie
#9 Martin Pavlík ATTACK Vrútky Muži B 40-49 r.
#10 Mária Špačková --- Ženy A 39 r. A mladšie
#9 Jana Podhradská Ďanová Ženy B 40 r. A staršie
#10 Samuel Laco TAT.MT Muži A 39 r. a mladší
#11 Lukaš Laco TAT.MT Muži A 39 r. a mladší
#14 Lukaš Pisoň TAT.MT Deti
#12 Stella Pisoňové TAT.MT Muži A 39 r. a mladší
#15 Jiží Grassmann TAT.MT Deti
#16 Daniel Grassmann TAT.MT Deti
#2 Nina Jesenská TAT.MT Mladší žiaci
#17 Albert Stránsky TAT.MT Deti
#3 Laura Melegová TAT.MT Mladší žiaci
#18 Matuš Klačan TAT.MT Deti
#13 Martin Novysedlák Zaturcianske kopčeky Muži A 39 r. a mladší
#14 Tomáš Tekula Martin Muži A 39 r. a mladší
#2 Barbora Košárková Atletický klub ZŤS Martin Starší žiaci
#4 Katarína Kureková Atletický klub ZŤS Martin Mladší žiaci
#15 Marek Lazar Atletický klub ZŤS Martin Muži A 39 r. a mladší
#3 Natália Lukáčová Atletický klub ZŤS Martin Starší žiaci
#4 Michaela Lukáčová Atletický klub ZŤS Martin Starší žiaci
#5 Marko Židek Atletický klub ZŤS Martin Starší žiaci
#5 Viktória Smreková Atletický klub ZŤS Martin Mladší žiaci
#19 Timur Zemko Atletický klub ZŤS Martin Deti
#20 Laura Jesenská Atletický klub ZŤS Martin Deti
#21 Nela Lintnerová Atletický klub ZŤS Martin Deti
#16 Michal Sýkora Zaturcianske kopceky Muži A 39 r. a mladší
#10 Frantisek Stanek Pretekarys Muži B 40-49 r.
#17 Martin Vaško ŠK cyklo tour Sereď Muži A 39 r. a mladší
#18 Martin Pardel - Muži A 39 r. a mladší
#2 Tucsok Róbert Moča Muži C 50-59 r.
#7 Dušan Laššák AK ZTS Martin Muži D 60 r. A starší
#22 Tobias Vyletel Martin Deti
#23 Michaela Daníšeková AK ZŤS Martin Deti
#24 Ema Minichová AK ZŤS MARTIN Deti
#11 Martin Bobrík TJ Orava Dolný Kubín Muži B 40-49 r.
#19 Ľubomír Edward Maršala SPS Muži A 39 r. a mladší
#3 Ján Ličko Rtvs Muži C 50-59 r.
#20 Erik Kozubík UNM Muži A 39 r. a mladší
#12 Michal Daníšek - Muži B 40-49 r.

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#9096 dospeli_muzi_a.pdf 49,29 kb   PDF s výsledkami
#9097 dospeli_muzi.pdf 56,99 kb   PDF s výsledkami
#9098 deti_starsi_ziaci.pdf 44,20 kb   PDF s výsledkami
#9099 deti_deti.pdf 52,07 kb   PDF s výsledkami
#9100 deti_deti_chlapci.pdf 49,04 kb   PDF s výsledkami
#9101 deti_starsie_ziacky.pdf 43,67 kb   PDF s výsledkami
#9102 deti_mladsi_ziaci.pdf 40,70 kb   PDF s výsledkami
#9103 deti_mladsie_ziacky.pdf 45,42 kb   PDF s výsledkami
#9106 deti_ml_ziaci.pdf 45,00 kb   PDF s výsledkami
#9107 deti_st_ziaci.pdf 43,24 kb   PDF s výsledkami
#9108 deti_deti_dievcata.pdf 46,31 kb   PDF s výsledkami
#9109 dospeli_zeny_b.pdf 47,04 kb   PDF s výsledkami
#9110 dospeli_zeny_a.pdf 47,01 kb   PDF s výsledkami
#9111 dospeli_muzi_d.pdf 46,46 kb   PDF s výsledkami
#9112 dospeli_muzi_c.pdf 43,45 kb   PDF s výsledkami
#9113 dospeli_muzi_b.pdf 49,84 kb   PDF s výsledkami
#9114 dospeli_zeny.pdf 49,36 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Beh na Martina v Martine so ski Martinkami nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.