SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA 40. ROČNÍK

Vrútky - 31. 12. 2021

             Silvestrovský beh zdravia /40.
ročník


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1. Usporiadateľ


Turčiansky amatérsky triatlon Martin za
podpory mesta Vrútky.

Pretek sa uskutoční v prípade priaznivej
pandemickej situácií.

Účastníci
preteku sú povinný dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia (covid automat),
t.j. predbežne sa preteku môžu zúčastniť iba pretekárí očkovaní a prekonaní
(OP).

 

2. Termím
a miesto štartu


   31. decembra 2021 (pešia zóna mesta
Vrútky)


                                          štart  o
10:05 hod. žiaci


                                                   o 10:10 hod. open

 

Miesto prezentácie pešia zóna Vrútky.

 

3. Prihlášky       

Elektronicky na  http://www.kk-sporttiming.com/ do 28. decembra 2021

pri prezentácií dňa 31. decembra  2021 od 8:30 do 9:40 hod.

PRI PREZENTÁCIÍ  SA PRETEKÁRI
PREUKÁŽU POTVRDENÍM O OČKOVANÍ ALEBO PREKONANÍ.


                         


 

4. Štartovné

open      
10,-€


žiaci         5,-€  

 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
5. Predpis


Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky
a tohto rozpisu.

6. Štartujú

Pretekári a pretekárky, ktorí pri
prezentácií zaplatili štartovné.

 

7. Kategórie

 

A – muži 39 rokov
a mladší   (1982 a mladší)


B – muži od 40 do 49
rokov   (1972 – 1981)


C – muži od 50 do 59
rokov   (1962 – 1971)


D – muži 60 rokov
a starší     (1961 a starší)


 

E – ženy 39 rokov a
mladšie   (1982 a mladšie)


F – ženy 40 rokov a
staršie     (1981 a staršie)


 

G – starší žiaci/-ky  (2006 – 2007)   15 – 14 roč.

H – mladší žiaci/-ky
(2008 – 2009)  13 –
12
roč.


 

8. Popis trate

Trať vedie po asfaltových cestách –
miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km.

open 5 okruhov, celkom 10 km

žiaci 1 okruh,      celkom    2km

 

 

9. Štart a cieľ

Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).

 

10. Vyhodnotenie

Finančné ceny: prví traja v absolútnom
poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriách

 

11. Zdravotná služba

Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné
vozidlá.

 

12. Upozornenie

Pretekári (ky) štartujú na vlastné
nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť
sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.


 

13. Úhrada nákladov

Účastníci sa zúčastňujú pretekov na
náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady.

 

14. Vyhodnotenie

11:30 hod. pešia zóna

 Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu.


Každý súťažiaci preteká
na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje
zaplatenie štartovného poplatku a poskytnutie pravdivých údajov o očkovaní
alebo prekonaní.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny
propozícií

 

Partneri: T.A.T.  , SVEMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel
ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné
nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody
na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s
pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia
preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na
prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny
polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie
je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a
umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je
pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša
všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí
prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť
z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa
nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne
najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €,
ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním
osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely
propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím
podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a
súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13.

Vo Vrútkach : 31.12.2021

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need
Skype CreditFree via Skype

 Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Ján Šulek TAT Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#2 Samuel Šulek TAT Martin H – mladší žiaci
#3 Emil Penciak Partizán Vrícko B – muži od 40 do 49 rokov
#4 Róbert Pyšný ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#5 Peter Klocháň Martin C – muži od 50 do 59 rokov
#6 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#7 Robin Bučo AK ZTS Martin A – muži 39 rokov a mladší
#8 Katka Spanikova TAT Martin H – mladší žiaci
#9 Daniela Červeňová Bystrička F – ženy 40 rokov a staršie
#10 Michal Kolena KBL ŠKP Martin A – muži 39 rokov a mladší
#11 Marian Kohút ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#12 Ján Néger ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#13 Cyril Klima Martin C – muži od 50 do 59 rokov
#14 Jozef Liskaj BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#15 Lukáš Kubička AK ZŤS Martin A – muži 39 rokov a mladší
#16 Samuel Ďurian TAT Martin H – mladší žiaci
#17 Branike Valíček Maratónci Turie B – muži od 40 do 49 rokov
#18 Radiko Chupáň Maratónci Turie B – muži od 40 do 49 rokov
#19 Matias Sanchez Stuchly TAT Martin H – mladší žiaci
#20 Melina Sanchez Stuchla TAT Martin H – mladší žiačky
#21 Diego Sanchez TAT Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#22 Pavol Kincel Turany D – muži 60 rokov a starší
#23 Jozef Schvarc Dražkovce D – muži 60 rokov a starší
#24 Stanislav Svitak AK Zilina D – muži 60 rokov a starší
#25 Martin Mahút Behači Bytča B – muži od 40 do 49 rokov
#26 Peter Michalek Martin D – muži 60 rokov a starší
#27 Matúš Jelenčiak TAT Martin H – mladší žiaci
#28 Lukáš Marčičiak AK ZŤS Martin A – muži 39 rokov a mladší
#29 Vladimír Marčičiak Race Team Martin C – muži od 50 do 59 rokov
#30 Jozef Nevedel MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto A – muži 39 rokov a mladší
#31 Nicolas Nevedel MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto G – starší žiaci
#32 Samuel Laco TAT.MT A – muži 39 rokov a mladší
#33 Lukáš Laco TAT MARTIN G – starší žiaci
#34 Zara Kralovanska TAT.MT H – mladší žiaci
#35 Krištof Konečný TAT.MT A – muži 39 rokov a mladší
#36 Matej Halvoň Realiz sport team A – muži 39 rokov a mladší
#37 Peter Tichý AO TJ Slávia STU Bratislava C – muži od 50 do 59 rokov
#38 Katarína Třísková Dolný Kubín F – ženy 40 rokov a staršie
#39 Lukáš Pisoň Tat H – mladší žiaci
#40 Jana Havlíková Dolný Kubín F – ženy 40 rokov a staršie
#41 Rastislav Michalka ŠKP Martins B – muži od 40 do 49 rokov
#42 Jozef Ďurica Martin D – muži 60 rokov a starší
#43 Milan Sýkora Amater B – muži od 40 do 49 rokov
#44 Matúš Klačan TAT MT H – mladší žiaci
#45 Martin Knor Klub orientačného behu Martin A – muži 39 rokov a mladší
#46 Robert Valiček Obal servis Košice C – muži od 50 do 59 rokov
#47 Katarína Paulínyová AK ZŤS Martin F – ženy 40 rokov a staršie
#48 Miroslav Franko Run for Fun C – muži od 50 do 59 rokov
#49 Ľuboš Thomka KBL Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#50 Anna Thomková Martin E – ženy 39 rokov a mladšie
#51 Andrej Sokolík AK ZŤS Martin G – starší žiaci
#52 Branislav Konecny TAT Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#53 Lilien Bubeníková LEN TAK H – mladší žiaci
#54 Lea Husovská LEN TAK H – mladší žiaci
#56 Stanislav Hučík Vrútky A – muži 39 rokov a mladší
#57 Natálka Lukačová Ak ZŤS Martin G – starší žiaci
#58 Michal Karcol Vrútky A – muži 39 rokov a mladší
#59 Milan Hrušovský STEZSp. Nová Ves D – muži 60 rokov a starší
#60 Jana Podhradská Ďanová F – ženy 40 rokov a staršie
#61 Michal Novák Obec Laskár A – muži 39 rokov a mladší
#62 Peter Novák Obec Laskár D – muži 60 rokov a starší
#63 Dušan Halaj KPŠ NEREUS Žilina A – muži 39 rokov a mladší
#64 Nikola Maťková Skialpklub Kriván E – ženy 39 rokov a mladšie
#65 Peter Ďurmek Vrútky B – muži od 40 do 49 rokov
#66 José Castellanod Ziadny A – muži 39 rokov a mladší
#67 Tomas Sitar Neni A – muži 39 rokov a mladší

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#7767 open_h_mladsi_ziaci.pdf 46,07 kb   PDF s výsledkami
#7768 open_h_mladsie_ziacky.pdf 46,10 kb   PDF s výsledkami
#7769 open_g_starsi_ziaci.pdf 47,39 kb   PDF s výsledkami
#7770 open_g_starsie_ziacky.pdf 45,30 kb   PDF s výsledkami
#7771 open_f_zeny_nad_40.pdf 48,30 kb   PDF s výsledkami
#7772 open_e_zeny_do_39.pdf 46,27 kb   PDF s výsledkami
#7773 open_d_muzi_nad_60.pdf 49,13 kb   PDF s výsledkami
#7774 open_c_muzi_do_59.pdf 49,57 kb   PDF s výsledkami
#7775 open_b_muzi_do_49.pdf 52,76 kb   PDF s výsledkami
#7776 open_a_muzi_do_39.pdf 52,52 kb   PDF s výsledkami
#7777 open_zeny.pdf 47,47 kb   PDF s výsledkami
#7778 open_muzi.pdf 62,80 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia 40. ročník nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.