24. HODINOVÉ KORČUĽOVANIE

Košice - 27. 12. 2019

Mestská časť Košice – Juh, Smetanova
4, 04079 Košice


IČO: 00691046,  IBAN: SK45 5600 0000 0004 0444 0002

Propozície

NONSTOP

24 hodinové korčuľovanie 2019

Termín :                                              27.12.2019
(piatok) od 16.00 hod.


                        do 28.12.2019 (sobota) 16.00
hod.


Miesto konania :                              T-Systems
Športovo - zábavný areál,


                                                             Alejová
2, Košice


Organizátor :                                     Mestská
časť Košice-Juh
v spolupráci


     s Mestom
Košice,


Spoluorganizátori :                       MČ Košice -Dargovských
hrdinov,


     MČ Košice -Sever,

MČ Košice -Sídlisko KVP,

MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce,

MČ Košice - Staré mesto,

 MČ Košice -Západ

                                                            

Cieľ akcie:Cieľom
akcie je spropagovať tento pekný zimný šport širokej verejnosti, zapojiť do
tejto akcie deti a študentov základných, stredných a vysokých
škôl,ako aj seniorov a všetky vekové kategórie. Zároveň sa pokúsiť
prekonať súčasný svetový rekord 24 hod. korčuľovania v počte
nakorčuľovaných km (6043 km) a slovenský rekord v počte účastníkov na
ľade (1610 korčuliarov).


Pravidlá: Akcie
sa môžu zúčastniť jednotlivci, ale aj skupiny z rôznych firiem, škôl,
športové družstvá a pod. Akciu zahájime 27.12.2019 o 16.00 hod. a trvať
bude do 28.12.2019 do16.00 hod. Dôležité je, aby počas 24 hodín bol na ľadovej
ploche nepretržite aspoň jeden korčuliar.


Meranie korčuliarov na ľade bude
zabezpečené elektronicky. Každý účastník dostane pamätný emblém Nonstop 24
hodinového korčuľovania a horúci čaj.

Regulárnosť akcie: Regulárnosť akcie bude zabezpečovať 3 členná komisia a prítomní
dvaja komisári zo Slovenských rekordov. Celý priebeh podujatia bude nahrávaný
na videozáznam. Na záver akcie dôjde k vyhodnoteniu a sčítaniu počtu
zúčastnených korčuliarov a nakorčuľovaných km (1 okruh 97,2 m).


Registrácia :  www.kk-sporttiming.com, www.kosicejuh.sk

Info: Viliam Rác, t.č. 0905424038, mail:
viliam.rac@kosicejuh.sk


 

























           MESTSKÁ ČASŤ



            KOŠICE - JUH

 










Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1621 Ludmila Podracka pp 28.12.19 od 08:00 do 08:30
#1622 Rene Podracký pp 28.12.19 od 08:00 do 08:30
#61 Róbert Kuhn ŠZA 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#541 Nadežda Liptáková bez klubu 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#542 Jozef Lipták bez klubu 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#21 Soňa Karabašová Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#1801 Ingrid Boselova - 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1802 Martina Boselova - 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1803 Juraj Tomko Michalovce 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1804 Lenka Tomková Michalovce 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1805 Zuzana Tomková Michalovce 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#361 Tímea Nigutová Stonožka 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#362 Marek Havrilčák Stonožka 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#363 Natália Nigutová Stonožka 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#364 Tomáš Nigut Stonožka 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#365 Juraj Nigut Stonožka 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1806 Matej Lukáč pro-body sport team 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1921 Ondrej Iván - 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1807 Nina Vaszily 0 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1808 Radomír Riňák Žiadny 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#241 Samuel Skladaný Nechodim 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#1809 Natália Tomekova Sandonorico 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1810 Monika Kokoškova Sandonorico 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1811 Ingrid Boselova - 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#2041 Ivana Šucová Košice 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#1812 Jana Mitrova Tpolienka 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#121 Maroš Višňovský Tpolienka 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#122 Peter Hrinko Tpolienka 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#2042 Cyril Komendat Košice 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#181 Zuzana Turzakova Ilyo Taekwondo Kosice 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#182 Simonka Turzakova Ilyo Taekwondo Kosice 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#183 Vladimir Turzak Ilyo Taekwondo Kosice 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#184 Vladko Turzak Ilyo Taekwondo Kosice 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#123 Patricia Nemcova T-systems 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#1741 Roman Kuka T-Systems 28.12.19 od 09:30 do 10:00
#1742 Sona Kukova T-Systems 28.12.19 od 09:30 do 10:00
#1813 Iveta Ivanova Ivan 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1814 Sebastian Kender Košice 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1815 Miroslav Kender Košice 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#2341 Pavol Hlinka Žiaden 28.12.19 od 15:30 do 16:00
#2342 Ľudmila Heželová zamestnanec 28.12.19 od 15:30 do 16:00
#124 Rozalia Minarcikova T-Systems Slovakia 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#185 Ingrid Ney Active life 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#186 Dušan Ney Active life 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#1816 Tibor Chovanec ROBIT Group 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1817 Dana Chovancová ROBIT Group 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1818 Paula Chovancová Robit Group 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1261 Robert Sloboda KKRĽH 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1819 Ema Chovancová ROBIT Group 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#481 Miroslav Lemešani Košice 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#482 Bianka Duľová Ziadny 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#187 Zuzana Zimmermannova Union Kosice 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#188 Peter Zimmermann Union Kosice 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#421 Mikuláš Basil Pešek xxx 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#1822 Jozef Greško Enterprise rent a car 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#422 Tomáš Pešek xxx 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#1823 Dominika Jurušová Kaufland Slovensko 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#543 Lucia Begániová Mestská časť Košice- Juh 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#62 Daniel Gašparik MČ - Košice Juh 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#63 Šimon Gašparik MČ - Košice Juh 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#22 Tomáš Gašparik MČ Košice Juh 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#64 Katarína Gašpariková MČ Košice Juh 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#841 Ján Švec Nemám 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#1824 Petronela Babilonská Záhrada Pohybu 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1825 Ela Babilonská Záhrada Pohybu 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#23 Marianna Chudá šza 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#366 Zuzana Petro x 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#367 Peter Petro x 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#368 Patrik Petro x 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#369 Nelka Petro x 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#125 Jana Vaszily Košice - Nad Jazerom 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#65 Jana Lochova košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#66 Janka Lochová košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#126 Zuzana Stripajová Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#127 Ľubomír Stripaj Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#128 Šimon Stripaj Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#129 Dávid Stripaj Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#301 Mária Šidlíková športovcov 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#302 Dominik Šídlík športovcov 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#544 Daniel Bordáš LAZIO KOŠICE 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#1 Viliam Rác ŠZA 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#8 Mgr. Marcel Vrchota MČ Západ 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#3 Ing. František Ténai MČ Sever 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#4 Mgr. Ing. Miloš Ihnát MČ Ťahanovce 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#5 Mgr. Jozef Andrejčák MČ Dargovských Hrdinov 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#6 Ing. Igor Petrovčík MČ Staré mesto 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#7 Mgr. Ladislav Lörinc MČ KVP 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#2 JUDr. Jaroslav Hlinka MČ Juh 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#67 Renáta Nožková Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#68 Peter Gdovín Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#69 Zuzana Šafránková Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#70 Peter Šafránek Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#71 Viktória Šafránková Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#721 Henrieta Palenčárová Košice 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#722 Dominika Matušová Košice 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#1861 Viktoria Levicka - 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#1862 Rodan Levicky - 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#1826 David Rusnak Rusnakovci 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1827 Mariana Rusnakova Rusnakovci 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#601 Jarka Mikulova Kráľovce Pri Košiciach 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#602 Matúš TULIS X 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#603 Iveta Šefarová Kráľovce Pri Košiciach 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#72 Jaroslav Šmajda ROBIT Group 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#73 Laura Gracová ROBIT Group 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1863 Igor KOPČÍK ZŠ Gemerska 28.12.19 od 08:00 do 08:30
#1623 Katka Kopčíková ZŠ Gemerska 28.12.19 od 08:00 do 08:30
#1624 Jakub KOPČÍK ZŠ Gemerska 28.12.19 od 08:00 do 08:30
#1625 Alexandra Kopčíková ZŠ Gemerska 28.12.19 od 08:00 do 08:30
#303 Štefan Janočko . 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#483 Emma Fečová Bez 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#484 Sofia Vargová Bez 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#1863 Benjamín Bodo FaBK ATU Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1681 Marián Ružička KVP.. senior klub 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#604 Karin Izsariková Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#605 Nicole Hugecová Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#606 Christian Izsarik Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#607 Marianna Izsariková Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#608 Vanessa Hugec Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#609 Miroslav Izsarik Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#610 Andrea Hugecová Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#611 Szilárd Šikúr Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#370 Šimon Kalina Stonožka 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1682 Iveta Kostelnikovs Lekar 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#842 Eva Benková bez 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#843 Martin Benko bez 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#242 Peter Suchánek Košice 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#243 Libuša Suchánková Košice 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#545 Norbert Juhász nj 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#1864 Zuzana Zajacová Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1865 Jarmila Zajacová Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#371 Vladimir Kundracik Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#372 Karolína Kundracíková Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#373 Vladimír Kundracík Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#374 Eva Kundracíková Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1866 Michal Hovanec HK Srsne 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1867 Nikolas Hovanec HK Srsne 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#9 Lucia Rácová Sever 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#10 Natália Rácová ŠZA 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#189 Jana Berezňaková UPJŠ 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#190 Karin Kohláčová žiaden 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#1021 Jakub Gajdoš x 28.12.19 od 02:00 do 02:30
#546 Marian Sabol rodinka uzasnych 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#547 Oliver Sabol rodinka uzasnych 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#548 Daniel Sabol rodinka uzasnych 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#1868 Anna Drangova Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#375 Gréta Topoliová Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#549 Lukáš Šefara Kráľovce Pri Košiciach 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#1828 Jana Pataky . 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1829 Richard Pataky . 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1830 Robert Pataky . 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1869 Lenka Šimková žiadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1870 Katarína Šimková žiadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1871 Michaela Šimková žiadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1872 Edita Bejčková žiadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1873 Ľubomír Bejček žiadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1874 Erika Tkacova Jednotlivec 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#191 Atiq Kader Jednotlovec 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#192 Erika Tkačová Jednotlivec 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#193 Emma Zimmermannova Union kosice 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#74 David Aghamyan David 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#75 Marcel Malega Marcel 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#76 Filomena Malegova Filomena 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#24 Lukas Hegedus - 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#25 Luboslava Dakova - 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#244 Vladimír Kohút Manchester United 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#1081 Enrique Szanto MC sever 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#1082 Tatiana Szantová Mc zapad 28.12.19 od 02:30 do 03:00
#1083 Alexander Szánto MC Západ 28.12.19 od 02:30 do 03:00
#1875 Lenka Stanová košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1876 Terézia Stanová AK Sláviu TU 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1877 Štefan Šimko Žiadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#2043 Adrián Krajník nie 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2044 Júlia Krajníková nie 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2045 Daniel Krajník nie 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#423 Kornelia Linkeschová KK Union 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#424 Erika Linkeschová KK Union 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1878 Karolina Novakova Nemá 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#304 Lenka Grešová ŠZA 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#425 Lukáš Matejovie KK Union 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#2047 Adriana Šántová Košické šelmy 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#1879 Kristian Bejcek Ziadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1880 Kristofer Bejcek Ziadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1881 Marian Gajdos Ziadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#245 Martina Kohútová Manchester United 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#246 Viktor Sinčák Manchester United 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#77 Peter Ružička DCS Juh 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#78 Ružena Ružičková DCS Juh 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1022 Ľubomír Spusta L+L 28.12.19 od 02:00 do 02:30
#1023 Lenka Spustová L+L 28.12.19 od 02:00 do 02:30
#661 Róbert Oršula Východniari 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#662 Beáta Hrobáková Východniari 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#2161 Marek Kozlay nasa rodina 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2162 Lukas Kozlay nasa rodina 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2163 Matus Kozlay nasa rodina 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#1882 Ladislav Boroš Sever 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1883 Bianka Borošová Sever 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1884 Ladislav Boroš HC Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#426 Erika Linkeschová Košice 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#485 Silvia Fulierova Skupina 2 osoby 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#1864 Lenka Póšová bez klubu 28.12.19 od 07:30 do 08:00
#247 Janette Pustelníková . 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#486 Vanesa Sedláková Sedlaci 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#487 Milan Sedlák Sedlaci 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#248 Maroš Pustelník . 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#249 Štefan Pustelník . 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#250 Ján Fudala . 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#1865 Dana Póšová bez klubu 28.12.19 od 07:30 do 08:00
#1864 Csaba Póša bez klubu 28.12.19 od 08:00 do 08:30
#612 Petra Kučová Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#613 Jakub Adzima Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#614 Martin Kažimír Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#1831 Dana Velďáková Atletika Košice, o.z. 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1832 Jana Velďáková Atletika Košice, o.z. 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#663 Petra Kučová Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#664 Ivica Kučová Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#665 Jakub Adzima Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#666 Matrin Kažimír Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#615 Ivica Kučová Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#1833 Alexandra Kissová Atletika Košice o.z. 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1834 Jaroslav Tobák Atletika Košice, o.z. 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1835 Jarko Tobák Atletika Košice o.z. 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1836 Tara Rácz Runi Auto Moldava 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1837 Lara Rácz Runi Auto Moldava 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1838 Adam Tobák Atletika Košice o.z. 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1885 Katarína Sabolova Žiadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#616 Filip Bácskai Ouje 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#617 Nikola Dobošová Ouje 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#26 Matej Kolesár FBC Mobydick Praha 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#27 Michael Kolesar Florko 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#305 Roman Karabinoš RT team 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#306 Tomáš Karabinoš RT team 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#1683 Ján Pitoňák Košice 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1024 Anya Nevicka L+L 28.12.19 od 02:00 do 02:30
#28 Michal Liško FK Florko Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#29 Martin Liško FK Florko Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#30 Ján Liško FK Florko Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#31 Daniel Hajník FK Florko Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#427 Zuzana Meltzerova Kosice 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#428 Alena Olšiaková Bez klubu 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#618 Kevin Onderko Riva del Garda 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#79 Viktoria Senkocova MC Tahanovce 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#80 Jana Senkocova MC Tahanovce 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#81 Viktoria Senkocova MC Tahamovce 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1839 Peter Gacik Bez klubu 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#82 Sofia Senkocova MC Tahanovce 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#83 Aneta Senkocova MC Tahanovce 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1840 Tomas Gacik Bez kluvu 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#84 Marek Ujco panovce 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#85 Zdenka Ujcová panovce 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1684 Oľga Ružičková Senior klub KVP 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1886 Eva Ondrejčák Macholdová Rodina 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1887 Zoltán Ondrejčák Rodina 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1888 Benjamín Ondrejčák Rodina 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1889 Ester Ondrejčáková Rodina 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1890 Viliam Machold Rodina 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#32 Daniel Varga - 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#1891 Michal Szabari FK Florko Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1892 Jaroslava Szabariová ŠZTJ Metropol Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#33 Beáta Túrocziová Bez klubu 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#34 Timea Turcsányiová Bez klubu 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#35 Vanesa Fečová Bez 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#89 Vanesa Fečová Bez 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#844 Marco Prevužňák FK Florko Košice 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#1893 Gabriel Szabari ŠZTJ Metropol Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1894 Eva Sovová Ziadny 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#90 Beáta Túrocziová Bez klubu 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#90 Timea Turcsányiová Bez klubu 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#36 Lýdia Komarovská Bez 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#91 Lýdia Komarovská Bez 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#194 Marco Prevuznak Nie 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#307 Eva Mária Moleková Ice Dream Košice 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#308 Veronika Kalinčáková ICE Dream Košice 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#309 EDITA ŠLAUKOVÁ ICE DREAM KOšICE 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#310 NATÁLIA ŠLAUKOVÁ ICE DREAM KOšICE 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#311 Sabína Bujdosóová Ice Dream Košice 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#312 Sofia Matijková Ice Dream 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#1895 Rastislav Talárovič Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1896 Štefánia Talárovičová Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1897 Tomáš Talárovič Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1898 Patrik Talárovič Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#92 Ladislav Rosic Sukromne 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1685 Lucia Kostelnikova Košice 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#93 Valeria Rosicova Sukromne 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1686 Lucia Kostelníková ZŠ janigova 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1841 Natália Weissová Atletika Košice 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#94 Laura Rosicova Sukromne 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#95 Tamara Rosicova Sukromne 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#96 Richard Rosic Sukromne 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1899 Monika Molokacova - 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1900 Ema Molokacova - 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#37 Samuel Ščambora Ščao 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#97 Klodina Tomiq Last Chrysler 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#98 Jana Zacharová Last Chrysler 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#99 Emanuell Tomiq Last Chrysler 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#550 Marek Takáč Rákoščania 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#551 Nikola Čeplöová Rákoščania 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#552 Nikola Čeplöová Rákoščania 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#553 Adriana Čeplöová Rákoščania 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#554 Adriana Čeplöová Rákoščania 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#376 Cyril Kopsa C 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#555 Ladislav Čeplö Rákoščania 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#38 Emil Kolcun K.O. 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#556 Lea Tomičová Žiadny 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#377 Dominik Kosa C 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#39 Liliana Kolcunová K.O. 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#130 Ivana Farkašová Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#131 Adrian Farkaš Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#619 Petra Vašková Dr. 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#40 Lucia Koľveková Queens 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#251 Marco Prevuznak Nie 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#620 Hayat Popal Dr. 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#41 Nicol Fedurcová Queens 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#42 Lukáš Fedurco Queens 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#252 Marco Prevuznak Opekané dazdovky 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#195 Sebastian Glovacky Opekané dažďovky 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#196 Lubo Puzder Opekané dážďovky 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#313 Marco Prevuznak Fjordy 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#197 Richard Kentoš bez klubu 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#253 Sebastian Glovacky Tlusté mrochty 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#198 Patrícia Bušniaková bez klubu 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#254 Lubo Puzder Tlusté mrochty 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#314 Sebastian Glovacky Fjordy 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#315 Lubo Puzder Fjordy 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#1901 Miroslav Sovič FC Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#100 Jakub Horňák X 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#132 Jakub Horňák X 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#43 Filip Horňák Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#44 Laura Tkáčiková Queens 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#101 Filip Horňák Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#134 Filip Horňák Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#45 Jakub Horňák X 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#557 Simona Rakačová Ladies Victory club 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#1902 Michaela Segeďová FC Kosice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1903 Marek Segeďa FC Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#429 Laura Komenská Tsystems 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#430 Jozef Komenský Tsystems 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#46 Juan Jose roa Alvarado Queens 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#102 Laura Misovicova Ziaden 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#47 Jozef Hromják Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#103 Jozef Hromják Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#135 Jozef Hromják Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#316 Alexandra Tomašovičová ICe dream košice 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#667 Nicolette Zavillová Dr. 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#12 Mgr. Mário Švec Magistrát mesta Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#11 Ing. Richard Dlhý Magistrát mesta Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#13 Ing. Adrián Weiszer Mestské lesy 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#14 Tobi Kuľbaga HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#1743 Jakub Jakubík 0 28.12.19 od 09:30 do 10:00
#15 Riško Krážeľ HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#16 Timon Ivan HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#17 Martin Suranič HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#18 Lukáš Egl HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#19 Miško Hovanec HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#20 Matúš Beer HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#558 Adam Mišík - 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#50 Tomáš Beer HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#317 Tereza Mišíková - 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#51 Roman Bobko HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#318 Eva Mišíková - 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#137 Jana Mitrova Tpolienka 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#52 Peťko Illés HK Sršne 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#319 Martin Mišík - 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#559 Šimon Surovka - 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#560 Jana Surovkova - 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#1904 Ľudmila Pavliková Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1905 Matúš Pavlik Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1906 Ján Král Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1907 Radoslav Lakatoš Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#104 Vojtech Turoczy Kosice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1908 Laura Misovicova Ziaden 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#105 Alexandra Turoczy Active life Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#106 Adela Liptáková Active life Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#378 Tomasko Petro Lh 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1909 Robert Ristvey Žiaden 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#379 Peter Petro J 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#621 Monika Baloghová Ziaden 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#668 Robert Ristvey Žiaden 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#669 Monika Baloghová Žiaden 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#670 Lucia Raffaelisová Žiaden 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#380 Viera Petrova J 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1910 Vratko Gubaš Detská organizácia MAMUT 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1911 Peter Novák Detská organizácia MAMUT 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#561 Erika Prekopová Union Košice 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#562 Erika Mária Prekopová Union Košice 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#563 Sebastián Peter Prekop Union Košice 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#622 Katarína Rendošová žiaden 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#671 Katarína Rendošová žiaden 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#2101 Martin Daňko Flexfitness club 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#564 Lea Tomič Žiadny 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#623 Kristína Rendošová žiaden 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#672 Kristína Rendošová žiaden 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#2102 Alexandra Daňková Flexfitness club 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#138 Jaroslav Smolka Šmolkovia 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#107 Vladislav Rozbroj Košice - Juh 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#108 Sebastián Rozbroj Košice - Juh 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#431 Alex Jozef Verebes Prešov Penguins 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#1687 Lubomir Kotik Fc lokomotiva 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1688 Alexandra Kotikova Fc Lokomotiva 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1912 Hana Palkovičová FC Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#845 Miron Čiževský Optimus Prime 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#432 Jana Verebesova Kosice 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#433 Simona Verebesova Kosice 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#1913 Dávid Tomáško piatoček 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1914 Richard Briškár piatocek 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1915 Mário Demianič Piatocek 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#109 Samuel Ščambora X 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1916 Inez Orosová Piatocek 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#624 Peter Hugec Košice 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#381 Romana Rozinova Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#382 Barborka Damková Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1863 Nikola Komloš Ice dream košice 27.12.19 od 19:00 do 19:30
#383 Lukáš Damko Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#384 Daniel Angelovic - 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#110 Daniela Hricová Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#111 Dorotka Izabella Hricová Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#112 Teodor Hric Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#385 Lydia Novacka - 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#113 Henrik Hric Košice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#199 Stefan Nemeth Piatocek 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#1917 Jakub Janco Piatocek 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#901 Henrik Hric Košice 28.12.19 od 01:00 do 01:30
#1501 Henrik Hric Košice 28.12.19 od 06:30 do 07:00
#53 Miriam Mosnáčeková Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#54 Patrik Mosnáček Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#673 Jakub Adzima Klub najlepších korčuliarov sveta 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#55 Anna Mosnáčeková Košice 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#200 Samuel Bugoš Opekané dažďovky 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#139 Matej Dzurcanin Kosice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#255 Samuel Bugoš Tlusté mrochty 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#434 Marek Jankus Kosice 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#140 Natalia Dzurčaninova Kosice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#141 Zuzana Dzurcaninova Kosice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#435 Sebastian Jankus Košice 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#2164 Dušan Bobko KVP 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#436 Nikoleta Dubenova Košice 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#902 Patrik Ružbacký Vikingovia 28.12.19 od 01:00 do 01:30
#142 Jakub Béreš H 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#114 Mikuláš Marko ZŠ Bruselská 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#143 Samuel Franko Franko academy 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#1689 Matej Medvec MATEJ 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#144 Sofia Attresova Franko academy 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#1918 Ján Kráľ Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#1919 Ján Kráľ Košice 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#56 Linda Turcsányiová Bez klubu 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#565 Juliana Szamosiová Žiaden 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#903 Svetlana Synieok Vikingovia 28.12.19 od 01:00 do 01:30
#437 Štefan Nohaj Košice - Západ 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#438 Marek Nohaj Košice - Západ 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#386 Ján Šima Košice Šaca 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#145 Michaela Mullerová Franko academy 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#387 Šimon Šima Košice Šaca 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#388 Hana Šimová Košice - Šaca 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#256 Vladimir Tatran Liverpool F.C. 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#257 Frantisek Lorinc Ľavá korčula 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#258 Vladimir Tatran Jr. Liverpool F.C. 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#259 Jakub Lorinc Ľavá korčula 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#260 Maria Trnkova Prava Korcula 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#261 Vladimír Trnka Pravá korčula 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#1920 Michaela Gaziova piatoček 28.12.19 od 11:00 do 11:30
#262 Tomáš Trnka Pravá korčula 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#263 Eva Zachenska F.C. Liverpool 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#264 Marian Trnka Prava korčula 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#115 Ladislav Mato internacionali vss Kosice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#846 Jana Buchelova neregistrovana 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#116 Monika Uhrinova internacionali vss Kosice 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#847 Roman Buchel neregistrovany 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#1922 Jozef Lapčák Mladý technik 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1082 Eva Pagačová bez klubu 27.12.19 od 16:00 do 16:30
#848 Laura Buchelova neregistrovany 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#117 Eva Pagačová bez klubu 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1923 Daniela Lapčáková Mladý technik 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1262 Martin Felcan Bez 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#118 Marcela Bertova xxx 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1924 Alex Lapčák Mladý technik 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#119 Slavomír Berta xxx 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#1925 Laura Lapčáková Mladý technik 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#120 Timotej Berta xxx 27.12.19 od 16:30 do 17:00
#146 Sára Bertová Košice 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#201 Melinda Pavlíková Bez klubu 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#147 Marcel Arriola X 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#439 Sebastian Jankus Košice 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#148 Damian Arriola X 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#149 Nelka Pletka X 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#202 Peter Pavlík Bez klubu 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#150 Linda Turcsányiová Bez klubu 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#151 Sephia Pletka X 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#152 Samuel Ščambora X 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#203 Samuel Ščambora X 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#204 Jiří Pavlík Bez klubu 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#205 Jana Pavlíková Bez klubu 27.12.19 od 17:30 do 18:00
#153 Sylvia Giáková xxx 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#154 Erik Suchý xxx 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#265 Simona Eperješiová žiadny 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#266 Andrea Somošová Zeliezko 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#267 Klaudia Hovančáková žiadny 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#268 Vladimir Tatran Liverpool F.C. 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#1744 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 09:30 do 10:00
#781 Frederika Neradová F 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#782 Jaroslav Matej F 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#488 Martin Rychtarčík - 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#489 Sofia Rychtarčíková - 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#490 Petra Rychtarčíková - 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#389 Aleš Šestina Sever 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#390 Benjamín Šaššák Sever 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#440 Aleš Šestina Sever 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#441 Benjamín Šaššák Sever 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#155 Eva Pagačová bez klubu 27.12.19 od 17:00 do 17:30
#1263 Katarína Topoľančinová . 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1264 Ema Topoľančinová . 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#2048 Marta Čiková Nemám klub 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2049 Daniela Čiková Nemám klub 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#1502 Svetlana Behunova jednotlvec 28.12.19 od 06:30 do 07:00
#1926 Marek Baršay T-Systems 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#269 Nikoleta Viničenková Alejova 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#1927 Barbora Petričkova T-systems 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1265 Jakub Engler RRTC 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#270 Kevin Kysela Alejova 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#1928 Michaela Baršayová Hilton 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1929 Michal Baršay Košice 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1930 Daniela Baršayová Košice 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#391 Michaela Imričková deti 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1931 Libuša Mihoková Košice 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1321 Ján Šimko Košice 28.12.19 od 05:00 do 05:30
#1322 Katarína Ténaiová KE-sever 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#392 Katarína Imričková deti 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1323 Eva Šimková Košice 28.12.19 od 05:00 do 05:30
#442 Samuel Suč Neni 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#1324 Brian Harčár Žiaden 28.12.19 od 05:00 do 05:30
#443 Terézia Takáčová Žiadny 27.12.19 od 20:00 do 20:30
#566 Lukáš Muranyi Tucnaci 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#271 Peter Kallok Kallokovci 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#272 Vladimir Tatran Liverpool F.C. 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#567 Dominika Gumanova Tucnaci 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#273 Filip Kallok Kallokovci 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#274 Miriam Noemi Kalloková Kallokovci 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#568 Katarína Janitorová Žiaden 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#569 Júlia Vančišinová Žiaden 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#393 Lukáš Eliaš - 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#275 Andrea Prevužňáková Žiadny 27.12.19 od 18:00 do 18:30
#1266 Robert Prevužňák Žiadny 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#849 Róbert Prevuznak FK Florko Košice 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#723 Oliver Redžepovič HC Košice 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#1503 Alexandra Behunova Jednotlivec 28.12.19 od 06:30 do 07:00
#1084 Zuzana Ustohalová jednotlivec 28.12.19 od 02:30 do 03:00
#1085 Petra Kaľavská jednotlivec 28.12.19 od 02:30 do 03:00
#394 Petra Faixová - 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#395 Simona Sýkorová - 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#396 Miroslav Chvojka -- 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#397 Nikola Chvojková -- 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#398 Barbora Chvojkova -- 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#399 Daniela Sýkorová - 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#400 František Šemelák Kamikse, Rozlomity 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#674 Lenka Kováčová S&L 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#401 Michaela Urbanová Žiadny 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#675 Simona Straková S&L 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#1842 Jan Slatina Košice 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#724 Filip Špánik Najrýchlejšie Nože 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#1843 ŠImon Slatina Košice 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#402 Nina Šemeláková Kamikse 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#783 Richard Matis Košice 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#2343 Lucia Derdziaková - 28.12.19 od 15:30 do 16:00
#403 Anna Šemeláková Kamikse 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#2344 Martin Koch - 28.12.19 od 15:30 do 16:00
#1844 Lucia Martinaskova Košice 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#404 Juraj Kažimír Atu Košice 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#405 Marek Danko Danko 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#406 Marek Danko Danko 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#407 Emília Šolcová Koliba 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1267 Daniela Šolcová Koliba Myslava 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#625 Alexander Ténai MČ Sever 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#1268 Saskia Macejová Košice 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#850 Lucia Mitriková Žiadny 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#626 Petra Perenčayová MČ Sever 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#408 Soňa Sviatková --- 27.12.19 od 19:30 do 20:00
#1268 Nina Cigánkova DS studio 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1269 Nina Kyselova Tanečné štúdio 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1270 Nina Cigankova DS studio 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1745 Lenka Palaščáková Košice 28.12.19 od 09:30 do 10:00
#1746 Jozef Boldiš Košice 28.12.19 od 09:30 do 10:00
#1845 Jozef Kmeť žiadny 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1271 Nina Cigankova D.S.Studio 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1747 Matej Boldiš Košice 28.12.19 od 09:30 do 10:00
#1846 Tomáš Sedlák žiadny 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1847 Dávid Sedlák HK sršne 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1848 Viktor Sedlák žiadny 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1272 Jana Cigankova DS studio 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1273 Nina Cigankova DS studio 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1849 Martina Kopčáková žiadny 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#570 Lucia Linkesch Žiadny 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#1932 Liliana Pavurova Pavurky 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1933 Sára Pavurová Pavurky 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1934 Janka Pavurova Pavurky 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1935 Ladislav Pavur Pavurky 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#491 Viliam Virba Mobydick 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#1850 Peter Jenik Ziaden 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1086 Dominika Kanalašová Mc Západ 28.12.19 od 02:30 do 03:00
#1851 Samuel Jenik Ziaden 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1852 Terezia Jenikova Ziaden 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1087 Ján Horňak MC Západ 28.12.19 od 02:30 do 03:00
#1853 Martina Utlakova Alejova 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#492 Melánia Frištiková OZ Korčuľka 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#1854 Tatiana Utlakova Alejova 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1936 Lenka Samuhelova žiadny 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#493 Daniel Frištik Frištik 27.12.19 od 20:30 do 21:00
#1937 Adam Samuhel žiadny 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1938 Ema Samuhelova žiadny 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1981 Lenka Samuhelova žiadny 28.12.19 od 12:00 do 12:30
#1982 Adam Samuhel žiadny 28.12.19 od 12:00 do 12:30
#1983 Ema Samuhelova žiadny 28.12.19 od 12:00 do 12:30
#784 Sebastian Murín Košice 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#1269 Mária Čiževská Optimus Prime 28.12.19 od 00:00 do 00:30
#1274 Juraj Vízi House of Athletics 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#571 Klára Hirmanová . 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#572 Jakub Barkáč . 27.12.19 od 21:00 do 21:30
#785 Sebastian Murín Košice 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#1323 Richard Béreš Berešovie 27.12.19 od 22:00 do 22:30
#2103 Miriam Kocakova Ruskov 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#676 Amália Bérešová Berešovie 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#2104 Martin Kocak Žiadny 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#677 Simona Eperješiová Žiadny 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#725 Simona Eperješiová Žiadny 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#678 Radomír Chovanec Žiadny 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#726 Radomír Chovanec Žiadny 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#1690 Miroslav Kmec Senior klub KVP 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1691 Ondrej Gal Senior klub KVP 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1692 Peter Lukčo Luky 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1693 Gabriela Lukčová Luky 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1694 Mária Lukčová Luky 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1939 ZLATKO HUDAK Buco 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1695 Martin Lukčo Luky 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1696 Šimon Lukčo Luky 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1697 Veronika Lukčová Luky 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1698 Ján Lukčo Luky 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1275 Michal Lukčo Luky 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#961 Zuzana Martinkova KE 28.12.19 od 01:30 do 02:00
#1699 Ondrej Gal Senior KVP Košice 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#962 Robert Varga Rozhodca 28.12.19 od 01:30 do 02:00
#905 Martin Mosnáček RRTC Košice 28.12.19 od 01:00 do 01:30
#1700 Michal Lukčo Luly 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1855 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1940 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#679 Frederik Ténai Košice - sever 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#1748 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 09:30 do 10:00
#1856 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1941 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1276 Jakub Jurek nemáme 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1984 Miriam Kocakova Žiadny 28.12.19 od 12:00 do 12:30
#1985 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 12:00 do 12:30
#2050 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2051 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2105 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#2106 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#786 Dominika Vargova X 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#2165 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2166 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#787 Michaela Vargova X 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#1277 Peter Papcun Nemáme 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#680 Lukáš Popadič Košice 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#681 Silvia Župčanová Košice 27.12.19 od 22:30 do 23:00
#788 Peter Varga X 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#2221 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#2222 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#2281 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 15:00 do 15:30
#789 Tereza Varga X 27.12.19 od 23:30 do 00:00
#2282 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 15:00 do 15:30
#2345 Miriam Kocáková Žiadny 28.12.19 od 15:30 do 16:00
#2346 Šimon Mrok Žiadny 28.12.19 od 15:30 do 16:00
#727 Julka Becaverova - 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#728 Janka Becaverova - 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#729 Michal Valik - 27.12.19 od 23:00 do 23:30
#1279 Tatiana Papcunová Nemáme 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#906 Stanislav Beli žiadny 28.12.19 od 01:00 do 01:30
#1280 Peter Babič - 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1504 Sara Gracová - 28.12.19 od 06:30 do 07:00
#1505 Peter Babič - 28.12.19 od 06:30 do 07:00
#1281 Iveta Bobkova Košické Tulene 28.12.19 od 01:00 do 01:30
#963 Peter Bobko Košické Tulene 28.12.19 od 01:30 do 02:00
#1088 Ján Fiľak Jednotlivec 28.12.19 od 02:30 do 03:00
#1701 Dominika Vargová KOSICE 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1702 Michaela Vargová KOSICE 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1703 Kamil Kaszycki XXX 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1704 Daniel Kalina XXX 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1705 Kamil Kaszycki XXX 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1706 Matúš Gindl XXX 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1281 Martina Horňáková XXX 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1707 Marko Puza XXX 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1942 Šimon Duška žiadny 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1943 TEO BOROVSKY HK Srsne 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1944 Richard Duška žiadny 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1945 Lucia Borovska Kosice 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1708 Peter Medvec Medvec 28.12.19 od 08:30 do 09:00
#1946 Martin Groma Nič 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1947 Jana Senkocova MC Tahanovce 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1948 Viktoria Senkocova MC Tahanovce 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1949 Sofia Senkocova MC Tahanovce 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1950 Aneta Senkocova MC Tahanovce 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1857 Tomáš Halás Liverpool 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#2052 Gabriel Vasil Kosice 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2053 Jakub Vasil HK Kosice 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2054 Ema Vasilova Atletika Kosice 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#1858 František Cvanciger amatér 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1282 Jan Marcin Kosice 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1859 Alena Cvancigerová amatérka 28.12.19 od 10:30 do 11:00
#1283 Kvetuše Bačová Kosice 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#1951 Marek Kloc Enjoy the Ride 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1952 Kornel Kloc Enjoy the Ride 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#1986 Klaudia Klocova Enjoy the Ride 28.12.19 od 12:00 do 12:30
#1987 Marta Klocova Enjoy the Ride 28.12.19 od 12:00 do 12:30
#2284 Sofia Matyi Košice - Juh 28.12.19 od 15:00 do 15:30
#2285 Julia Matyi Košice - Juh 28.12.19 od 15:00 do 15:30
#1284 Noémi Matyi Košice - Juh 28.12.19 od 15:00 do 15:30
#2107 Simona Eperješiová Žiadny 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#2167 Simona Eperješiová Žiadny 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2055 Peter Varga rodina 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2108 Katarína Šimková Žiadny 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#1285 Alena Vargova rodina 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2168 Katarína Šimková Žiadny 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2056 Peter Varga rodina 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#1953 Marek Graban Nič 28.12.19 od 11:30 do 12:00
#2223 Jakub Béreš Franko academy 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#2224 Viktoria Vargova AM 28.12.19 od 15:00 do 15:30
#2286 Alena Vargova AM 28.12.19 od 15:00 do 15:30
#2225 Michaela Mullerová Franko academy 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#2287 Jan Choma ke 28.12.19 od 13:30 do 14:00
#2057 Peter Remiáš Active life 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2169 Pavol Králik FK Florko Košice 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2058 Richard Remiáš Active life 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2170 Jakub Véreš Franko academy 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2171 Viktor Králik FK Florko Košice 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2059 Peter Remiáš Active life 28.12.19 od 12:30 do 13:00
#2172 Lenka Lacková LP 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2173 Patrik Filip LP 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2226 Bianka Dravecká B 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#1988 Michaela Mullerová Franko academy 28.12.19 od 12:00 do 12:30
#2174 Michaela Mullerová Franko academy 28.12.19 od 14:00 do 14:30
#2227 Vladimir Udodik . 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#2228 Zuzana Udodikova . 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#1284 Natasa Udodikova . 28.12.19 od 04:30 do 05:00
#2229 Nela Udodikova . 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#2230 Natasa Udodikova . 28.12.19 od 14:30 do 15:00
#1285 Andrea Švecová Košice 28.12.19 od 04:30 do 05:00

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#6348 absolutné 24hod 467,61 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu 24. Hodinové Korčuľovanie nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: kk-sporttiming@stonline.sk

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.