SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA /39. ROČNÍK/

Vrútky - 31. 12. 2019

             Silvestrovský beh zdravia /39.
ročník/


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1.
Usporiadateľ


Turčiansky amatérsky
triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci s  TJ Sokol Vrútky.

 

2. Termím
a miesto štartu
utorok
31. decembra 2019
(pešia zóna mesta Vrútky)


                                          štart  o 10:05 hod. žiaci

                                                  
o 10:10 hod. open


 

3. Prihlášky

Elektronicky
na
 http://www.kk-sporttiming.com/ do
28. decembra 2019


pri
prezentácií dňa 31. decembra  2019 od 8:30 do 9:40 hod.


                                    

Prihlášky
budú akceptované až po zaplatení štartovného na účte.


                                          IBAN : SK12 1111 0000 0011 9443
8012


                                          SWIFT
(BIC) UNCRSKBX

V prípade
požiadania organizátora je povinný pretekár preukázať sa pri prezentácii
dokladom o zaplatení štartovného.

 

 

4. Štartovné

open       úhrada
do 28. 12.2019 
 6,-€    pri prezentácii   8,- €


žiaci      
5,-€  


 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
5.
Predpis


Preteká sa podľa
pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu.

6. Štartujú

Pretekári a pretekárky,
ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné.

 

7. Kategórie

 

A
– muži 39 rokov a mladší   (1980 a
mladší)


B
– muži od 40 do 49 rokov   (1970 – 1979)


C
– muži od 50 do 59 rokov   (1960 – 1969)


D
– muži 60 rokov a starší     (1959 a
starší)


 

E
– ženy 39 rokov a mladšie   (1980 a
mladšie)


F
– ženy 40 rokov a staršie     (1979 a
staršie)


 

G
– starší žiaci/-ky  (2004 – 2005)   15 – 14 roč.


H
– mladší žiaci/-ky (2006 – 2007)  13 –
12 roč.


 

8. Popis trate

Trať vedie po
asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km.

open 5 okruhov, celkom
10 km

žiaci 1 okruh,      celkom   
2km

 

9. Štart a cieľ

Pešia zóna Vrútky (
centrum mesta ).

 

10. Vyhodnotenie

Finančné ceny: prví
traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v
jednotlivých kategóriach

 

11. Zdravotná služba

Usporiadateľ zabezpečí
lekára a sprievodné vozidlá.

 

12. Upozornenie

Pretekári (ky) štartujú
na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky
a riadiť sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.


 

13. Úhrada nákladov

Účastníci sa zúčastňujú
pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady.

 

14. Vyhodnotenie

11:30
hod.  pešia zóna


 Pretekár
ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu.


Každý súťažiaci preteká
na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje
zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel
Konečný 0903 503 6660903 503 666 , svemat@svemat.sk,


Organizátor si
vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky a povinnosti
účastníkov:

 

1.Preteká sa podľa
platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení
štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je
zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v
súvislosti s pretekom.

4.Štartovné čísla sú až
do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať,
sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári sú povinní
dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo označené
občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci sa musia
správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez
prekážania.

8.V prípade odstúpenia z
pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak
neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú
iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek
nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu,
štartovné sa nevracia.

11.Protesty je možné
podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku,
vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech
usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so
spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a
videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár si je vedomý,
že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je
oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1
až 13.

Vo Vrútkach :

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll
need Skype CreditFree via Skype

 


Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Alexandra Pisarovičová Fitmami E – ženy 39 rokov a mladšie
#2 Branislav Konecny TAT Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#3 Petra Csunyocsková Fitmami E – ženy 39 rokov a mladšie
#4 Konstantin Železov TURIEC.RUN C – muži od 50 do 59 rokov
#8 Emil Penciak Partizán Vrícko B – muži od 40 do 49 rokov
#9 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#10 Janka Mydlárová VÚ 8009 E – ženy 39 rokov a mladšie
#11 Igor UHRIN VÚ 8009 B – muži od 40 do 49 rokov
#12 Jozef Liskaj BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#13 Michal Kolena Turčianska štiavnička A – muži 39 rokov a mladší
#14 Alena Vajdová Bs Tatran Turany E – ženy 39 rokov a mladšie
#15 Miriam Kapustová Bs Tatran Turany F – ženy 40 rokov a staršie
#16 Pavel Hýrošš Sučany D – muži 60 rokov a starší
#17 Tomáš Nejedlý Psie klusy B – muži od 40 do 49 rokov
#18 Bohumil Malášek Čebín ČR C – muži od 50 do 59 rokov
#19 Zuzana Michaličková AK Žilina E – ženy 39 rokov a mladšie
#20 Štefánia Michaličkova AK Žilina H – mladší žiaci/-ky
#21 Daniela Červeňová Bystrička F – ženy 40 rokov a staršie
#22 Dana Ignačáková prestigio realiz team E – ženy 39 rokov a mladšie
#23 Ján Šulek Prestigio realiz sport team BA A – muži 39 rokov a mladší
#24 Samuel Šulek TAT Martin H – mladší žiaci/-ky
#26 Andrej Roško Vrútky B – muži od 40 do 49 rokov
#27 Katarína Rošková Vrútky E – ženy 39 rokov a mladšie
#28 Michal Kubovčík Liptovský Mikuláš A – muži 39 rokov a mladší
#29 Peter Blaho Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#30 Klara Blahova Martin E – ženy 39 rokov a mladšie
#31 Ján Jesenský BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší
#32 Peter Novák Obec Laskár C – muži od 50 do 59 rokov
#33 Lukáš Koperdák AŠK Slávia Spišská Nová Ves A – muži 39 rokov a mladší
#34 Jakub Dolník Martin H – mladší žiaci/-ky
#35 Miroslav Fazekaš Active Life Košice A – muži 39 rokov a mladší
#36 Ľubomír Višňovec LVO Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#37 Dušan Laššák AK ZŤS Martin D – muži 60 rokov a starší
#38 Stanislav Hučík Vrútky A – muži 39 rokov a mladší
#39 Ivana Stanková Vrútky E – ženy 39 rokov a mladšie
#40 Dušan Halaj pro-body triatlon team Košice A – muži 39 rokov a mladší
#41 Michal Kolena Turcianska stiavnicka A – muži 39 rokov a mladší
#42 Ján Dolník Martin G – starší žiaci/-ky
#43 Jozef Ďurica Martin C – muži od 50 do 59 rokov
#44 Samuel Laco TAT A – muži 39 rokov a mladší
#45 Lukáš Laco TAT H – mladší žiaci/-ky
#46 Veronika Čellárová Trian ŠK UMB Banská Bystrica E – ženy 39 rokov a mladšie
#47 Roman Hrúz MARTIN B – muži od 40 do 49 rokov
#48 Elemer Kisch WaWa Eichenau C – muži od 50 do 59 rokov
#49 Ivan Petran Martin A – muži 39 rokov a mladší
#50 Adam Urban TAT H – mladší žiaci/-ky
#51 Milan Ursíny MŠK Fomat Martin G – starší žiaci/-ky
#52 Katarína Ursínyová žiadny E – ženy 39 rokov a mladšie
#53 Patrik Kapusta Trnovo A – muži 39 rokov a mladší
#54 Milan Sýkora Bez klubu B – muži od 40 do 49 rokov
#55 Robin Bučo AK ZTS Martin A – muži 39 rokov a mladší
#56 Jozef Šovčík RM SPORT RESORT A – muži 39 rokov a mladší
#57 Lukáš Purgat TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica A – muži 39 rokov a mladší
#58 Lukáš Kubička AK ZŤS Martin A – muži 39 rokov a mladší
#59 Jan Holiga ŠKP KBL Martin B – muži od 40 do 49 rokov
#60 Miroslava Zuzikova ŠKP KBL Martin F – ženy 40 rokov a staršie
#61 Peter Kramár Turčianska Štiavnička A – muži 39 rokov a mladší
#62 Martin Hatala Moji ludia Černová B – muži od 40 do 49 rokov
#63 Katka Hybenová LM Training Centrum F – ženy 40 rokov a staršie
#64 Silvia Blahušiaková Bétim E – ženy 39 rokov a mladšie
#65 Marek Blahušiak Bétim A – muži 39 rokov a mladší
#66 Igor Majer Siemens C – muži od 50 do 59 rokov
#68 Michal Kubík KPHC Turčianske Teplice A – muži 39 rokov a mladší
#69 Niko Soldán . G – starší žiaci/-ky

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#6349 dospeli_absolutne_zeny 46,99 kb   PDF s výsledkami
#6350 dospeli_absolutne_muzi 64,85 kb   PDF s výsledkami
#6351 dospeli_f_–_zeny_40_a_st 40,43 kb   PDF s výsledkami
#6352 dospeli_e_–_zeny_39_a_ml 46,84 kb   PDF s výsledkami
#6353 dospeli_d_–_muzi_60_a_st 42,42 kb   PDF s výsledkami
#6354 dospeli_c_–_muzi_50_do_59 43,13 kb   PDF s výsledkami
#6355 dospeli_b_–_muzi_40_do_49 49,19 kb   PDF s výsledkami
#6356 dospeli_a_–_muzi_39_a_ml 49,50 kb   PDF s výsledkami
#6357 deti_h_–_mladsi_ziaci 41,17 kb   PDF s výsledkami
#6358 deti_h_–_mladsie_ziacky 36,86 kb   PDF s výsledkami
#6359 deti_g_–_starsi_ziaci 41,71 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia /39. ročník/ nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.