BEH NA MARTINA V MARTINE SO SKI MARTINKAMI

Martin - 11. 11. 2019

/9.ročník/

BEH na Martina v Martine so
ski Martinkami 11.11.2019


Dátum
a miesto konania: 11.11.2019 o 17:30 hod.,  Divadelné námestie Martin


Prezentácia
: Turčianska knižnica Divadelná 4619/5 Martin


 www.tatriatlon.sk

svemat@svemat.sk

 

Organizátor
súťaže: Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/, mesto Martin

 

Preteky:


OPEN BEH  3 km štart o 17:30 hod.


žiaci a deti 1 km štart o 17:30 hod.

 

Prihlášky
na :
    http://www.kk-sporttiming.com/


Prihlášky
budú akceptované až po zaplatení štartovného na účte.


                                          IBAN :
SK12 1111 0000 0011 9443 8012


                                          SWIFT
(BIC) UNCRSKBX

V prípade
požiadania organizátora je povinný pretekár preukázať sa pri prezentácii
dokladom o zaplatení štartovného.

 

Štartovné:     

 open       úhrada
do 9. 11.2019 
 5,-€    pri prezentácii  8,- €


 žiaci, deti  5,-€   

 Martinovia  0,- €

Miesto
konania: mesto Martin , centrum Divadelné námestie

 

Kategórie:


muži:

kat.
A 39 r. a mladší ( 1980 a ml. )

kat.
B 40-49 r. (1970 – 1979)

kat.
C 50-59 r. (1960 - 1969)

kat.
D 60 r. a starší (1959 a st.)

ženy:

kat.
A 39 r. a mladšie (1980 a ml.)

kat.
B 40 r. a staršie (1979 a st. )

 

Starší žiaci/žiačky (2004 - 2005)

Mladší žiaci/žiačky (2006 - 2007)

 

Deti (2008 a ml.)

 

Trate:
okruhy beh , rovina

 

Ceny:

Finančné
ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné
ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach


 

Organizačný
výbor:

Riaditeľ
podujatia: Konečný Daniel

Hlavný
rozhodca: Gáliková Janka

Technický
delegát: Celerín Milan

 

Časový
rozpis:


11.11.2019 prezentácia
všetkých kategórií
od 15:45 hod. - do 17:15
hod.


 

Rozprava    deti, žiaci a open o 17:25 hod.

 

Štart        deti, žiaci a open o 17:30 hod.

 

Vyhlásenie výsledkov     o 18:30 hod.

 

 

Pretekár
ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok na vecnú a finančnú cenu.

Každý
súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa
považuje zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503
666, svemat@svemat.sk,


Organizátor
si vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

Partneri: mesto Martin , T.A.T. , Svemat , winter park Martinky,

               Ecco Slovakia a.s. , Holidaypark
Kováčová

 

 

 

 

 

 

Podmienky
a povinnosti účastníkov:

 

Meno,priezvisko:

1.Preteká
sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci
prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ
nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím
osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné
čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a
upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári
sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo
označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci
sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli
bez prekážania.

8.V
prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť
organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný
pretekár.

9.Klasifikovaní,
budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ
by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo
výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty
je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii
preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v
prospech usporiadateľa.

12.Pretekár
súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a
videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár
si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov
odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto
formulári v bodoch 1 až 13.

 

 

V
Martine 11.11.2019 

 


Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Michal Hojstrič Tinkoff Muži A 39 a ml.
#2 Terézia Hamzová TAT Deti 2008 a ml.
#3 Matej Hamza TAT Deti 2008 a ml.
#4 Marika Hamzová TAT Ženy A 39 a ml.
#5 Peter Lomnický Drienok Mošovce Muži B 40-49r
#6 Zuzana Kraľovanská Tat Ženy B 40r. a st.
#7 Zara Kraľovanská Tat Deti 2008 a ml.
#8 Lea Zuzana Kraľovanská Tat Deti 2008 a ml.
#9 Radka Štefanidesová TAT Ženy A 39 a ml.
#10 Sabína Štefanidesová TAT Deti 2008 a ml.
#11 Matej Štefanides TAT Deti 2008 a ml.
#12 Peter Štefanides TAT Deti 2008 a ml.
#13 Samuel Laco TAT Muži A 39 a ml.
#14 Lukáš Laco TAT Ml. Žiaci
#15 Iveta Jesenska Tat Ženy B 40r. a st.
#16 Nina Jesenska Tat Deti 2008 a ml.
#17 Sofia Kmeťova Tat Deti 2008 a ml.
#18 Alexandra Bilkova TAT Martin Deti 2008 a ml.
#19 Branislav Konečný TAT Martin Muži B 40-49r
#21 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany Muži D 60r a st.
#22 Peter Ďurkovič Belá-Dulice Muži A 39 a ml.
#23 Michal Strežo Bežecký klub Dolný Kubín Ženy A 39 a ml.
#24 Júlia Horkavá MT Ženy A 39 a ml.
#25 Maroš Konečný Prebehč Team Muži A 39 a ml.
#26 Andrea Trylčová Martin Ženy B 40r. a st.
#27 Oliver Bako TAT Martin Deti 2008 a ml.
#28 Artur Bako TAT Martin Deti 2008 a ml.
#29 Peter Bako TAT Martin Muži B 40-49r
#30 Lukáš Kubička AK ZŤS Martin Muži A 39 a ml.
#31 Dana Capliarova Žiadny Ženy B 40r. a st.
#32 Martin Ďuríček Gemerská Poloma Muži A 39 a ml.
#33 Simona Benušová T.A.T. Deti 2008 a ml.
#34 Milan Malík Košťany nad Turcom Muži B 40-49r
#35 Michal Uhorskai CROSFIT Muži C 50-59r
#36 Konstantin Železov TURIEC.RUN Muži C 50-59r
#37 Iveta Schindlerová Žiadny Ženy B 40r. a st.
#38 Pavol Durdik BS Tatran Turany Muži D 60r a st.
#39 Nikola Maťková ŠKP Martin Ženy A 39 a ml.
#40 Martin Maťko škp Martin St. Žiaci
#41 Rebeka Pšenáková Dolný Kubín Ženy A 39 a ml.
#42 Pavel Hýrošš Sučany Muži D 60r a st.
#43 Jana Podhradská Ďanová Ženy B 40r. a st.
#44 Ján Vantara Martin Muži C 50-59r
#45 Denisa Tomastová MT Ženy A 39 a ml.
#46 Miroslav Tomasta MT Muži B 40-49r
#47 Daniela Červeňová Bystrička Ženy B 40r. a st.
#48 Martin Huťka Žiadny Muži A 39 a ml.
#49 Martin Šramo Ružomberok Muži A 39 a ml.
#50 Janka Matejová BS Tatran Turany Ženy B 40r. a st.
#51 Branislav Vacha Martin Muži B 40-49r
#52 Natália Novotná Martin Deti 2008 a ml.
#53 Miroslav Zemánek KBBS Turčianske Teplice Muži D 60r a st.
#54 Miroslav Mojžiš BS TatranTurany Muži C 50-59r
#55 Samuel Šulek TAT Martin Deti 2008 a ml.
#56 Denisa Nechalová Martin Ženy B 40r. a st.
#57 Jozef Liskaj BS Tatran Turany Muži D 60r a st.
#58 Adam Urban TAT Deti 2008 a ml.
#59 Lucia Hatalová Klub nenapravitelných optimistov Ženy A 39 a ml.
#60 Patrícia Kleinová Martin Ženy A 39 a ml.
#61 Peter Hlaučo Kia on track! Ženy A 39 a ml.
#62 Lubos Thomka KBP ŠKP Martin Muži A 39 a ml.
#63 Eva Huťkova Krpeľany Ženy A 39 a ml.
#64 Martin Cienik ŠKP Martin St. Žiaci
#65 Radoslava Cieniková ŠKP Martin Deti 2008 a ml.
#66 Radovan Cienik ŠKP Martin Muži B 40-49r
#67 Maxim Mejtský ŠKP Martin St. Žiaci
#68 Stanislav Štrbák Martin Muži A 39 a ml.
#69 Alena Vajdová Bs Tatran Turany Ženy A 39 a ml.
#70 Miriam Kapustová Bs Tatran Turany Ženy B 40r. a st.
#71 Katarína Paulínyová AK ZŤS Martin Ženy B 40r. a st.
#72 Robin Bučo AK ZTS Martin Muži A 39 a ml.
#73 Martin Šušla Žiadny Deti 2008 a ml.
#74 Michal Šušla Žiadny Deti 2008 a ml.
#75 Barbora Balatova * Ženy B 40r. a st.
#76 Liliana Hausnerová BK MÉTA Ženy B 40r. a st.
#77 Lisa Majerová * Ženy B 40r. a st.
#78 Monika Kellerová 3M Ženy B 40r. a st.
#79 Michaela Rumanová 3M Ml. Žiačky
#80 Martin Ruman 3M Muži B 40-49r
#81 Michal Keller ZŤS Martin Muži A 39 a ml.
#82 Nina Jurčíková Atletický klub Martin Ml. Žiačky
#83 Ingrid Krčméryová Milujeme behať Ženy B 40r. a st.
#84 Pavol Kincel bsTatran Turany Muži D 60r a st.
#85 Lucia Janišová Bežec na voľnej nohe Ženy A 39 a ml.
#86 Juraj Krčméry Martin Muži B 40-49r
#87 Peter Ertl 3M Muži A 39 a ml.
#88 Erika Poloncová Podhradie Ženy A 39 a ml.
#89 Matuš Dulla T.A.T. St. Žiaci
#90 Martin Čillík MKL Kremnica Muži A 39 a ml.
#91 Ján Mičík Veličná Deti 2008 a ml.
#92 Daniela Mravcova funkcnne maminky Ženy A 39 a ml.
#93 Juraj Dojčár BS Tatran Muži D 60r a st.
#94 Dušan Halaj Aquapark triatlon Turčianske Teplice Muži A 39 a ml.
#95 Marian Kralovansky Martin Muži B 40-49r
#96 Matúš Janiš Bežec na voľnej nohe Muži A 39 a ml.
#97 Juraj Michalička JLF UK Muži A 39 a ml.
#98 Adam Thomka Martin Deti 2008 a ml.
#99 Roman Lichnovský TUNA Muži A 39 a ml.
#100 Adam Urban TAT Deti 2008 a ml.

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#6336 martin_zeny_b_40_st 43,91 kb   PDF s výsledkami
#6337 martin_zeny_a_39_r_ml 43,35 kb   PDF s výsledkami
#6338 martin_muzi_d_60_r_st 40,30 kb   PDF s výsledkami
#6339 martin_muzi_c_50_59 39,54 kb   PDF s výsledkami
#6340 martin_muzi_b_40_49 42,79 kb   PDF s výsledkami
#6341 martin_muzi_a_39_r_ml 46,41 kb   PDF s výsledkami
#6342 martin_absolutne_zeny 45,88 kb   PDF s výsledkami
#6343 martin_absolutne_muzi 52,23 kb   PDF s výsledkami
#6344 deti_starsi_ziaci_04_05 38,96 kb   PDF s výsledkami
#6345 deti_mladsi_ziaci_06_07 38,34 kb   PDF s výsledkami
#6346 deti_mladsie_ziacky_06_07 39,01 kb   PDF s výsledkami
#6347 deti_deti_2008_a_ml 44,77 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Beh na Martina v Martine so ski Martinkami nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.