SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA /38. ROČNÍK

Vrútky - 31. 12. 2018

             Silvestrovský beh
zdravia /38. ročník/


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1. Usporiadateľ


Turčiansky amatérsky triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci
s  TJ Sokol Vrútky.

 

2. Termím a miesto štartu

sobota 31. decembra 2018 (pešia zóna mesta Vrútky)

                                          štart  o
10:05 hod. žiaci


                                                   o 10:10 hod. open

 

3. Prihlášky

Elektronicky na http://www.kk-sporttiming.com/timing_sk.php do 30. decembra 2018

pri prezentácií dňa 31. decembra  2018 od 8:30 do
9:40 hod.


 

4. Štartovné

open 6 €  

žiaci  5 €  

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA5. Predpis


Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu.

6. Štartujú

Pretekári a pretekárky, ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné.

 

7. Kategórie

 

A – muži 39 rokov a mladší   (1979
a mladší)


B – muži od 40 do 49 rokov   (1969 – 1978)

C – muži od 50 do 59 rokov   (1959 – 1968)

D – muži 60 rokov a starší     (1958
a starší)


 

E – ženy 39 rokov a mladšie   (1979 a
mladšie)


F – ženy 40 rokov a staršie     (1978
a staršie)


 

G – starší žiaci/-ky  (2003 – 2004)   15 – 14 roč.

H – mladší žiaci/-ky (2005 – 2006)  13 – 12 roč.

 

8. Popis trate

Trať vedie po asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh
meria 2 km.

open 5 okruhov, celkom 10 km

žiaci 1 okruh,      celkom    2km

 

9. Štart a cieľ

Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).

 

10. Vyhodnotenie

Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach

 

11. Zdravotná služba

Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné vozidlá.

 

12. Upozornenie

Pretekári (ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať
pravidlá cestnej premávky a riadiť sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.


 

13. Úhrada nákladov

Účastníci sa zúčastňujú pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp.
na vlastné náklady.

 

14. Vyhodnotenie

11:30 hod. Caffe Vivien, pešia zóna

 Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok
finančnú cenu.


Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami
preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666

0903 503 666 , svemat@svemat.sk,


Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

Partneri: Snovland, mesto VRÚTKY, T.A.T.
, SVEMAT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté
účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú
sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a
organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek
odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby
ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto
skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním
samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane
všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy,
epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení
výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti
protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným
použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom
pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v
tomto formulári v bodoch 1 až 13.

Vo Vrútkach :

Call

Send
SMS

Call
from mobile

Add
to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

 
Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Jozef Liskaj BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší (1958 a starší)
#2 Niko Soldán . H – mladší žiaci/-ky (2005 – 2006) 13 – 12 roč.
#3 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší (1958 a starší)
#4 Lukáš Kubička AK ZŤS Martin A – muži 39 rokov a mladší (1979 a mladší)
#5 Červeňová Daniela Bystrička F – ženy 40 rokov a staršie (1978 a staršie)
#6 Michal Kubovčík ŠK Dukla Banská Bystrica, o.z. A – muži 39 rokov a mladší (1979 a mladší)
#7 Pavol Ďurdík BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší (1958 a starší)
#8 Milan Nemček Dražkovce D – muži 60 rokov a starší (1958 a starší)

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia /38. ročník nie sú publikované žiadne offline výsledky.

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia /38. ročník nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: kk-sporttiming@stonline.sk

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.