BEH NA MARTINA V MARTINE SO SKI MARTINKAMI

Martin - 11. 11. 2018

/8.ročník/

BEH na Martina v Martine so
ski Martinkami 11.11.2018


Dátum
a miesto konania: 11.11.2018 o 17:30 hod.,  Divadelné námestie Martin


Prezentácia
: bude upresnené miesto


 www.tatriatlon.sk

svemat@svemat.sk

 

Organizátor
súťaže: Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/, mesto Martin

 

Preteky:


OPEN BEH  3 km štart o 17:30 hod.


žiaci a deti 1 km štart o 17:30 hod.

 

Prihlášky
na :
    http://www.kk-sporttiming.com/


 

Štartovné:

 open        5,-€    

 žiaci, deti  5,-€   

 Martinovia  0,- €

Miesto
konania: mesto Martin , centrum Divadelné námestie

 

Kategórie:


muži:

kat.
A 39 r. a mladší ( 1979 a ml. )

kat.
B 40-49 r. (1969 – 1978)

kat.
C 50-59 r. (1959 - 1968)

kat.
D 60 r. a starší (1958 a st.)

ženy:

kat.
A 39 r. a mladšie (1979 a ml.)

kat.
B 40 r. a staršie (1978 a st. )

 

Starší žiaci/žiačky (2003 - 2004)

Mladší žiaci/žiačky (2005 - 2006)

 

Deti (2007 a ml.)

 

Trate:
okruhy beh , rovina

 

Ceny:

Finančné
ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné
ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach


 

Organizačný
výbor:

Riaditeľ
podujatia: Konečný Daniel

Hlavný
rozhodca: Gáliková Janka

Technický
delegát: Celerín Milan

 

Časový
rozpis:


11.11.2018 prezentácia
všetkých kategórií
od 15:45 hod. - do 17:15
hod.


 

Rozprava    deti, žiaci a open o 17:25 hod.

 

Štart        deti, žiaci a open o 17:30 hod.

 

Vyhlásenie výsledkov     o 18:30 hod.

 

 

Pretekár
ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok na vecnú a finančnú cenu.

Každý
súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa
považuje zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503
666, svemat@svemat.sk,


Organizátor
si vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

Partneri: mesto Martin , T.A.T. , Svemat , winter park Martinky,

               Ecco Slovakia a.s. , Holidaypark
Kováčová

 

 

Vzhľadom na prebiehajúce
Svätomartinské dni (hody), odporúčame parkovať

pri hoteli Turiec za
Sociálnou poisťovňou, cca 300 m od štartu preteku.

 

 

 

 

 

Podmienky
a povinnosti účastníkov:

 

Meno,priezvisko:

1.Preteká
sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci
prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ
nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím
osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné
čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a
upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári
sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo
označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci
sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli
bez prekážania.

8.V
prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť
organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný
pretekár.

9.Klasifikovaní,
budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ
by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo
výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty
je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii
preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v
prospech usporiadateľa.

12.Pretekár
súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a
videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár
si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov
odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto
formulári v bodoch 1 až 13.

 

 

V
Martine 11.11.2017 

 


Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Samuel Balcár Strečno Muži A 39 r. a mladší ( 1979 a ml. )
#2 Denisa Nechalová Martin Ženy B 40 r. a staršie (1978 a st. )

K podujatiu BEH na Martina v Martine so ski Martinkami nie sú publikované žiadne offline výsledky.

K podujatiu BEH na Martina v Martine so ski Martinkami nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: kk-sporttiming@stonline.sk

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.