SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA /37. ROČNÍK/

Vrútky - 31. 12. 2017

Silvestrovský beh zdravia /37. ročník/

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA



1. Usporiadateľ


Turčiansky amatérsky triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci
s  TJ Sokol Vrútky.

 

2. Termím a miesto štartu

sobota 31. decembra 2017 (pešia zóna mesta Vrútky)

                                          štart  o
10:05 hod. žiaci


                                                   o 10:10 hod. open

 

3. Prihlášky

Elektronicky na http://www.kk-sporttiming.com/timing_sk.php do 30. decembra 2017

pri prezentácií dňa 31. decembra  2017 od 8:30 do
9:40 hod.


 

4. Štartovné

open 6 €  časomiera

žiaci  4 €  časomiera

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA



5. Predpis


Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu.

6. Štartujú

Pretekári a pretekárky, ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné.

 

7. Kategórie

 

A – muži 39 rokov a mladší   (1978
a mladší)


B – muži od 40 do 49 rokov   (1968 – 1977)

C – muži od 50 do 59 rokov   (1958 – 1967)

D – muži 60 rokov a starší     (1957
a starší)


 

E – ženy 39 rokov a mladšie   (1978 a
mladšie)


F – ženy 40 rokov a staršie     (1977
a staršie)


 

G – starší žiaci/-ky  (2002 – 2003)   15 – 14 roč.

H – mladší žiaci/-ky (2004 – 2005)  13 – 12 roč.

 

8. Popis trate

Trať vedie po asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh
meria 2 km.

open 5 okruhov, celkom 10 km

žiaci 1 okruh,      celkom    2km

 

9. Štart a cieľ

Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).

 

10. Vyhodnotenie

Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach

 

11. Zdravotná služba

Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné vozidlá.

 

12. Upozornenie

Pretekári (ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať
pravidlá cestnej premávky a riadiť sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.


 

13. Úhrada nákladov

Účastníci sa zúčastňujú pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp.
na vlastné náklady.

 

14. Vyhodnotenie

11:30 hod. Caffe Vivien, pešia zóna

 



Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok
finančnú cenu.


Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami
preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666

















0903 503 666 , svemat@svemat.sk,


Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

Partneri: Snovland, mesto VRÚTKY, T.A.T.
, SVEMAT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté
účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú
sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú
osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a
organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek
odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby
ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto
skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním
samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane
všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy,
epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení
výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti
protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným
použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom
pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v
tomto formulári v bodoch 1 až 13.

Vo Vrútkach :

Call

Send
SMS

Call
from mobile

Add
to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

 







Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 BRANISLAV BALLO Košťany C – muži od 50 do 59 rokov (1958 – 1967)
#2 BRANISLAV BALLO Košťany C – muži od 50 do 59 rokov (1958 – 1967)
#3 Konstantin Železov TURIEC.RUN B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#4 Branislav Roháčik KBBS Turčianske Teplice B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#5 Peter Novák Obec Laskár C – muži od 50 do 59 rokov (1958 – 1967)
#6 František Smák Gbeľany B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#7 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany D – muži 60 rokov a starší (1957 a starší)
#8 Emil Penciak Partizán Vrícko/ ZaVaMD B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#9 Michal Frniak Martin A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#10 Jozef Jagelka Zubrohlava C – muži od 50 do 59 rokov (1958 – 1967)
#12 Marek Bednář Handlová A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#13 Heath DeGarnham Nezaregistrovaný B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#14 Lenka Vidamour Nezaregistrovana E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#15 Marcela Angyalova Neregistrovana F – ženy 40 rokov a staršie (1977 a staršie)
#16 Ján Šulek Prestigio realiz sport team A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#17 Silvia Blahušiaková Stupava E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#18 Jarmila Kakusová Zákamenné E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#19 Rastislav Kakus Zákamenné B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#20 Róbert Valíček obal servis Košice B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#21 Marcela Vašková _ E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#22 Ivan Bielik sportdiag B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#23 Lubomira Bielikova sportdiag E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#24 Alojz Svitek ENERGOCENTRUM Run Team B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#25 Katarína Třísková Praha F – ženy 40 rokov a staršie (1977 a staršie)
#26 Marián Kohút ŠKP Martin A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#27 Jana Havlíková Dolný Kubín F – ženy 40 rokov a staršie (1977 a staršie)
#28 Miroslav Franko Run For Fun B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#29 Jozef Čaládik AVET-C D – muži 60 rokov a starší (1957 a starší)
#30 Daniel Castanys Madrid B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#31 Juraj Káčer Ho TJ Sokol Žilina A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#32 Roman Šlúch QSCert - certifikaty ISO 9001 B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#33 Martin Mišovic Sportdiag Team A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#34 Ján Néger ŠKP Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#35 Roman Panák Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#36 Ľuboš Thomka ŠKP KBL Martin A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#37 Stanislav Bukovinský ENERGOCENTRUM Run Team A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#38 Carlos Alberto Valente E Castro ENERGOCENTRUM Run Team B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#39 Branislav Šarkan MKŠS- AK Kysucké Nové Mesto A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#40 Jozef Datko BS Turany A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#41 Veronika Čellárová Trian ŠK UMB Banská Bystrica G – starší žiaci/-ky (2002 – 2003)
#42 Ján Mlynár Košťany nad Turcom C – muži od 50 do 59 rokov (1958 – 1967)
#43 Ján Vladár Extreme Obstacle Runners A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#44 Miloslava Štilcová Belá E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#45 Michaela Kucháriková AC Kriváň Liptovský Mikuláš E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#46 Matúš Vlčko Moji ľudia Černová A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#47 Anna Thomkova Martin E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#48 Liliana Hausnerová Partizán Vrícko F – ženy 40 rokov a staršie (1977 a staršie)
#49 Robert Vecel Martin F – ženy 40 rokov a staršie (1977 a staršie)
#50 Andrej Mlynár Jednotlivec A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#51 Jaroslav Michal Neregistrovaný A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#52 Jimmy Vidamour Ziadny H – mladší žiaci/-ky (2004 – 2005)
#53 Martin Hanic Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#54 Eva Hanicová Martin E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie)
#55 Lukáš Prívara MKŠS - AK Kysucké Nové Mesto A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#56 Miroslav Vanko Dom srdca Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977)
#57 Michal Obzera trenovany A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#58 Patrik Klucka trenovany A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#59 Mirka Zuzikova KBL ŠKP Martin F – ženy 40 rokov a staršie (1977 a staršie)
#60 Marek Šalát Belá A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)
#61 Jan Holiga KBL ŠKP Martin F – ženy 40 rokov a staršie (1977 a staršie)
#62 Jan Holiga KBL ŠKP Martin D – muži 60 rokov a starší (1957 a starší)
#63 Tomáš Pikulík Direct Marketing A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší)

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#3320 2jazda1den_absolutne_zeny 46,67 kb   PDF s výsledkami
#3321 2jazda1den_absolutne_muzi 67,30 kb   PDF s výsledkami
#3322 1jazda1den_starsie_ziacky 39,27 kb   PDF s výsledkami
#3323 1jazda1den_starsi_ziaci 35,68 kb   PDF s výsledkami
#3324 1jazda1den_mladsie_ziacky 35,50 kb   PDF s výsledkami
#3325 1jazda1den_mladsi_ziaci 38,16 kb   PDF s výsledkami
#3326 2start_muzi_a_39_r_a_mlads 48,49 kb   PDF s výsledkami
#3327 2start_muzi_b_40_49 50,13 kb   PDF s výsledkami
#3328 2start_muzi_c_50_59 43,85 kb   PDF s výsledkami
#3329 2start_muzi_d_60_a_starsi 42,05 kb   PDF s výsledkami
#3330 2start_zeny_a_39_r_a_mlads 42,63 kb   PDF s výsledkami
#3331 2start_zeny_b_40_r_a_stars 41,70 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia /37. ročník/ nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: kk-sporttiming@stonline.sk

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.