SILVESTROVSKÝ BEH ZDRAVIA 36. ROČNÍK

Vrútky - 31. 12. 2016

             Silvestrovský beh
zdravia /36. ročník/


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1. Usporiadateľ


Turčiansky amatérsky triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci
s  TJ Sokol Vrútky.

 

2. Termím a miesto štartu

sobota 31. decembra 2016 (pešia zóna mesta Vrútky)

                                          štart  o
10:05 hod. žiaci


                                                   o 10:10 hod. open

 

3. Prihlášky

Elektronicky na http://www.kk-sporttiming.com/timing_sk.php do 30. decembra 2016

pri prezentácií dňa 31. decembra  2016 od 8:30 do
9:40 hod.


 

4. Štartovné

open 6 €  časomiera

žiaci  4 €  časomiera

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA5. Predpis


Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu.

6. Štartujú

Pretekári a pretekárky, ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné.

 

7. Kategórie

 

A – muži 39 rokov a mladší   (1977
a mladší)


B – muži od 40 do 49 rokov   (1967 – 1976)

C – muži od 50 do 59 rokov   (1957 – 1966)

D – muži 60 rokov a starší     (1956
a starší)


 

E – ženy 39 rokov a mladšie   (1977 a
mladšie)


F – ženy 40 rokov a staršie     (1976
a staršie)


 

G – starší žiaci/-ky  (2001 – 2002)   15 – 14 roč.

H – mladší žiaci/-ky (2003 – 2004)  13 – 12 roč.

 

8. Popis trate

Trať vedie po asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh
meria 2 km.

open 5 okruhov, celkom 10 km

žiaci 1 okruh,      celkom    2km

 

9. Štart a cieľ

Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).

 

10. Vyhodnotenie

Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach

 

11. Zdravotná služba

Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné vozidlá.

 

12. Upozornenie

Pretekári (ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať
pravidlá cestnej premávky a riadiť sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.


 

13. Úhrada nákladov

Účastníci sa zúčastňujú pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp.
na vlastné náklady.

 

14. Vyhodnotenie

11:30 hod. Caffe Vivien, pešia zóna

 Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok
finančnú cenu.


Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami
preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.


Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666

0903 503 666 , svemat@svemat.sk,


Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

Partneri: Snovland, mesto VRÚTKY, T.A.T.
, SVEMAT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté
účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú
sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú
osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a
organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek
odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby
ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto
skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním
samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane
všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy,
epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení
výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti
protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným
použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom
pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v
tomto formulári v bodoch 1 až 13.

Vo Vrútkach :

Call

Send
SMS

Call
from mobile

Add
to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

 Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Marek Bednář Handlová A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#1 Peter Ďuriga Partizán Vricko B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#2 Rudolf Jakkel Handlová B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#1 Jan Hrivnak BS Tatran Turany C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#1 Miroslava Polakova - E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#2 Vladimír Kaštier BS Tatran Turany C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#1 Daniela Hanková Futbalová škola Róberta Hanka F – ženy 40 rokov a staršie (1917 - 1976)
#201 Viktória Hanková Futbalová škola Róberta Hanka I – Mladšie žiačky (2003 – 2004)
#2 Katarína Veverková - E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#3 Alžbeta Veverková - E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#3 Roman Lukačovič ZaVaMD Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#3 Bohumil Malášek Čebín,CR C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#202 Lilly Urbanovská AK ZŤS Martin I – Mladšie žiačky (2003 – 2004)
#4 František Smák Žilina B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#5 Milan Kotrik Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#2 Daniela Červeňová Bystrička F – ženy 40 rokov a staršie (1917 - 1976)
#3 Oľga Podušková Brno F – ženy 40 rokov a staršie (1917 - 1976)
#6 Robert Vecel Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#4 Liliana Hausnerova Martin E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#5 Miloslava Štilcová Martin E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#6 Silvia Blahušiaková Bez klubu E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#4 BRANISLAV BALLO Za seba C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#5 Milan Celerin TAT Martin C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#2 Michal Frniak Martin - Priekopa A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#3 Michal Menich KPHC Turčianske Teplice A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#6 Kamil Beláň Martel Slovakia C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#7 Jan Jankovič Turčianska Štiavnička C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#7 Andrej Roško . B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#7 Katarína Rošková . E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#8 Peter Novák Laskár C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#4 Viera Beláňová WJK Bystrička F – ženy 40 rokov a staršie (1917 - 1976)
#8 Róbert Valiček Obal servis Košice B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#8 Marcela Vašková - E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#4 Mário Maretta - A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#9 Ján Mlynár Košťany nad Turcom C – muži od 50 do 59 rokov (1957 - 1966)
#9 Miroslav Vanko Dom srdca Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#5 Adam Beloš Atletický klub ZŤS Martin A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#201 Alexander Poole T.a.t. J – Mladšie žiačky (2003 – 2004)
#10 Vladimir Kuzman Partizan Vricko B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#6 Ján Šulek Prestigio realiz sport team A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#7 Vladimír Kováč Skačany A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#9 Lenka Lomnická ŠK Achilles Handlová E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#10 Erika Vladárová KBBS Turčianske Teplice E – ženy 39 rokov a mladšie (1977 - 2000)
#8 Ján Vladár KBBS Turčianske Teplice A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#11 Pavol Ježík BS Tatran Turany B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#9 Marek Šulík - A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#10 Juraj Bellan Dukla Banska Bystrica A – muži 39 rokov a mladší (1977 - 2000)
#12 Břetislav Ježek Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#6 Darina Krausova AKEZ Koprivnice F – ženy 40 rokov a staršie (1917 - 1976)
#13 Miroslav Franko Run For Fun B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#14 Robert Hurta Martin B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)
#15 Miroslav Uhlár Vrbany B – muži od 40 do 49 rokov (1967 - 1976)

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#1733 Muzi A 73,47 kb   PDF s výsledkami
#1734 Muzi B 76,54 kb   PDF s výsledkami
#1735 Muzi C 70,72 kb   PDF s výsledkami
#1736 Muzi D 66,96 kb   PDF s výsledkami
#1737 Zeny E 70,49 kb   PDF s výsledkami
#1738 Zeny F 70,84 kb   PDF s výsledkami
#1739 mladsi ziaci 67,42 kb   PDF s výsledkami
#1740 mladsie ziacky 68,16 kb   PDF s výsledkami
#1741 starsi ziaci 65,97 kb   PDF s výsledkami
#1742 starsie ziacky 64,80 kb   PDF s výsledkami
#1744 absolutne muži 86,91 kb   PDF s výsledkami
#1745 absolutne ženy 73,40 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu Silvestrovský beh zdravia 36. ročník nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.