NON STOP 24 HODINOVÉ KORČUĽOVANIE

Mestská časť Košice – Juh - 30. 12. 2016

Mestská časť Košice –
Juh, Smetanová 4, 04079 Košice


Propozície

NON STOP

24 hodinové
korčuľovanie


 

Termín :                                28.12.2016 ( streda ) 
od 16.00 hod.


          do 29.12.2016 (  štvrtok ) 16.00 hod.

Miesto konania :                T-Systems
Športovo zábavný areál,


                                                 Alejová
2, Košice


Usporiadateľ :                     Mestská
časť Košice-Juh,
v spolupráci


                                                 s Mestom Košice

                                                 info : Viliam Rác 0905424038

                                                 e
mail: viliam.rac@kosicejuh.sk


Partneri :                              Mediálny partner :            rádio
Košice


 

 

Cieľ akcie :                   Cieľom
akcie je spropagovať tento prekrásny zimný šport širokej verejnosti, zapojiť do
tejto akcie deti a študentov 
základných, stredných a vysokých škôl,ako aj seniorov a všetky
vekové kategórie v roku keď naše mesto sa hrdí titulom EMŠ 2016. Sledovať
budeme počet korčuliarov a nakorčuľované km. Cieľom akcie je prekonať
Slovenský rekord v počte korčuliarov a nakorčuľovaných km a tiež
stanovenie svetového rekordu so zápisom do Quinnessovej knihy rekordov
v počte korčuliarov a nakorčuľovaných km.


Pravidlá :                      Akcie sa môžu zúčastniť jednotlivci,
ale aj skupiny z rôznych firiem, škôl, športové družstvá a pod. Akciu
zahájime o 16.00 hod.  28.12.2016
a trvať bude do29.12.2016 16.00hod. Dôležité je , aby počas celej tejto
doby bol na ľadovej ploche neustále aspoň jeden korčuliar.


Na ľadovej ploche bude vyčlenený
okruh po ktorom sa budú pohybovať korčuliari zapojený do súťaže. Ďalší
korčuliari sa budú pohybovať v strednej časti ľadovej plochy. Meranie
okruhov bude zabezpečené elektronicky .  Úprava ľadovej plochy sa bude prevádzať za
prísnych bezpečnostných predpisov a v tom čase na ľade bude iba jeden
korčuliar z našich radov. Každý účastník, ktorý sa zúčastní tejto akcie
bude korčuľovať zdarma, ako dlho bude chcieť. Jeho povinnosťou bude pred
nastúpením na ľadovú plochu zaregistrovať sa elektronicky cez webovú stránku na
určitý čas, alebo priamo na areáli u pracovníkov, ktorí budú pri ľadovej
ploche počas celej akcie. Počet účastníkov bude limitovaný. Každý zúčastnený
dostane pamiatkový emblém tejto akcie a horúci čaj.

Regulárnosť akcie :     Regulárnosť akcie bude zabezpečovať 3
členná komisia a tiež bude celá akcia nahrávaná na videozáznam. Prítomní
budú dvaja komisári zo Slovenských rekordov, ktorí tiež budú dohliadať na
regulárnosť akcie.


Zabezpečenie :            Pre zaistenie akcie je nutné
vytvoriť  3 člennú komisiu


na dohľad regulárnosti akcie
a realizačný tím pracovníkov. Do realizačného tímu patrí aj skupina
korčuliarov, ktorí nastúpia na ľadovú plochu pri úprave ľadu a v prípade,
keď na ľade nebudú iný návštevníci v počte cca 6 korčuliarov, pri
registrácii a usmerňovaní účastníkov  10
pracovníkov, ana úpravu ľadovej plochy v 6 pracovníkov. Je nutné zabezpečiť
potrebné množstvo čaju a jeho výdaj a 10 ks lôžok na odpočinok týchto
pracovníkov počas akcie.Na záver akcie dôjde k vyhodnoteniu
a sčítaniu počtu zúčastnených a nakorčuľovaných km. ( 1 okruh 104 m )

 

 

Košice 24.10.2016

Spracoval : Viliam  Rác

 


Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Viliam Rác ŠZA 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#2 Marianna Chudá ŠZA 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#421 Kvetoslava Penickova 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#422 Jan Misurda 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#241 Jozef Lapčák Mladý technik 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#242 Daniela Lapčáková Mladý technik 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#243 Alex Lapčák Mladý technik 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#244 Laura Lapčáková Mladý technik 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#1641 Ľudmila Majcherová 29.12.2016 od 08.00 do 08.30
#3 Juliana Gaľová 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#2181 Petra Pavlíková 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#1821 Štefan Banyai 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1822 Filip Banyai 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1761 Štefan Banyai 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1762 Filip Banyai 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#2421 MONIKA IVANOVA 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#4 Tibor Roth Mestské lesy 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#5 Anna Gajova Gaja production 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#6 Anka Gajova ml. Gaja production 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#7 Katka Gajová Gaja production 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#8 Norbert Kuchta Ing. Trumpf 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#9 Ivan Šulek mesto Košice 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#10 Natália Rácová ŠZA 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#11 Lucia Rácová ŠZA 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#14 Lidka Petrušková mesto Košice 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#12 Richard Raši mesto Košice 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#13 Martin Petruško mesto Košice 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#15 Róbert Kuhn 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#2422 Timea Nigutova 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2423 Tomas Nigut 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2424 Natalia Nigutova 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2425 Juraj Nigut 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#481 Jozef LIPTÁK 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#482 Nadežda Liptáková 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#1101 Hugo Majdák mšk Krompachy 29.12.2016 od 02.30 do 03.00
#301 Ľudmila Jakubová 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#661 Denisa Drimáková celá rodina t.j. 2deti 2dospelí 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#2426 Natalia Stankovic 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2427 Lydia Stankovic 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2428 Pavol Stankovic 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#601 Ján Šutor 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#602 Jakub Šutor 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#603 Marián Šutor 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#604 Adam Sloboda 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#605 Róbert Oršula 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#606 Beáta Hrobáková 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#575 Miroslav Terifaj T-SYSTEMS 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#664 Alexandra Dulová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#665 Dominika Drimáková 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#666 Alexandra Drimáková 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#667 Vlastimil Drimák 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1221 David Aghamyan 29.12.2016 od 03.30 do 04.00
#1222 Marcel Malega 29.12.2016 od 03.30 do 04.00
#361 Róbert Schwarcz Krasocentrum Košice 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#362 Júlia Schwarczová Krasocentrum Košice 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#245 Erik Cimbala 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#2429 Marián Straka 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2430 Bianka Shymanska 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2431 Bianka Shymanska 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2432 Marian Ružička senior KVP 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2433 Erika Linkeschová 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#484 Laura Linkeschova 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#61 Kristína Kajlová Košice juh 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#2434 Michal Pánik 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#121 Janette Lackova 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#122 Eliška Lackova 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#668 Anka Grofová masazegrofova 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#485 Lucia Linkeschová 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#2435 František Adamčík 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#246 Ľuboslava Ďáková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#247 Lukáš Hegedus 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#2436 Martin Brutovszky 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#1881 Zuzana Zajacová ----- 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1882 Jarmila Zajacová -------------- 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#37 Daniela HRABOVSKÁ Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#16 Adam KRÁLIK Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#17 Michal SZABARI Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#18 Martin HAVRILA Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#19 Samuel HAVRILA Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#20 Marco PREVUŽŇÁK Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#21 Martin LIŠKO Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#22 Daniel DOBRANSKÝ Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#23 Damián CHOVANEC F 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#24 Samuel KOPEJTKO Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#25 Matej HRABOVSKÝ Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#38 Šimon STANO Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#26 Oliver PUSTAI Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#27 Jakub KAROLI Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#28 Lukáš MLÝNEK Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#29 Michal ANDREJKO Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#30 Tadeáš KYTYR Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#31 Michal BEREŽŇANIN Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#32 Viktor KRÁLIK Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#33 Jakub TAKÁČ Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#34 Patrik TÓTH Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#35 Oliver TKÁČ-SADO Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#36 Martin Kopejtko Florko 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#123 Andrea Kopejtkova Florko 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#486 František Králka VSS 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#2439 David Petřík 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2440 Lukáš Kurilla 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2441 Simona Burcikova 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#181 Lucia Stupianská 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#182 Lívia Rostášová 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#62 Miriama Haluskova T-Systems 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#1823 Ján Pivovárnik 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1824 Tomáš Kolesár 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#2443 Pavel Orosz 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#1825 Jakub Kolesár 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#2444 Natalia Oroszova 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#1521 Ivana Šucová 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#1522 Cyril Komendat 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#1523 Cyril Komendat 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#63 Renata Munoz 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#64 Martin Munoz 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#65 Elisa Munoz 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#66 Daniel Munoz 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#363 Jana Krajčiová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#364 Eva Krajčiová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#1941 Šimon Duška 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1942 Richard Duška žiadny, bratia Šinon a Richard chcú ísť spolu 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1943 Šimon Duška žiadny, bratia Šimon a Richars chcú ísť spolu 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#2445 Mikuláš Pešek 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2446 Tomáš Pešek 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2447 Ingrid Pitoňáková 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2448 Kristína Pitoňáková 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2449 Maxim Pitoňák 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2450 Damian Pitoňák 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2451 Peter Pitoňák 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#423 Emma Fečová štart.číslo 423 a 424 chcú byť spolu v skupine 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#424 Sofia Vargová žiadny, štart.číslo 423 a 424 chcú byť spolu v sk 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#2452 Peter Jančij zš krosnianska 2 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2453 Sára Šarišská 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2454 Matej Krupaš zš krosnianska 2 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2455 Daniela Karabová 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#2456 Daniela Karabová 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#1883 Samuel Korim Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1884 Lucia Mičuchová Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1885 Samuel Fedor Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1886 Gabriel Chmúra Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1887 Julian Valovič Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1888 Sofia Mihaľovičová Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1889 Erika Seman Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1890 Tamara Imrová Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1891 Letícia Sidorová Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1892 Filip Ščerbák Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1893 Patrícia Mangerová Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1894 Samuel Korim Súkromná športová materská škola 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1826 Ladislav Herz Mgr. 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#124 Pavol Beer 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#125 Natália Beerová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#2457 Beáta Beerová 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#126 Beáta Beerová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#365 Stanislav Krajči 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#2361 Lukáš Ronald Lukács 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#127 Lenka Palaščáková 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#128 Jozef Boldiš 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#129 Matej Boldiš 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#130 Adriána Palaščáková 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#131 Jana Zajaková 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#132 Martin Zajak 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#133 Martin Zajak 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#134 Lenka Zajaková 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#2458 Marko Bednárovský 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#841 Lenka Spustová 29.12.2016 od 00.00 do 00.30
#842 Ľubomír Spusta 29.12.2016 od 00.00 do 00.30
#541 Roman Zdechovan 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#542 Janka Zdechovanová 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#543 Martin Zdechovan 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#2459 Rstislav Zdechovan 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#544 Rastislav Zdechovan 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#366 Dávid Bešenyi 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#39 Dana Velďáková 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#67 Jana Velďáková 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#843 Marcel Kovarík +10 Košický klub rozhodcov ľadového hokeja 29.12.2016 od 00.00 do 00.30
#981 Michal Fabian KAC Košice 29.12.2016 od 01.30 do 02.00
#2460 Alžbeta Pisková ZŠ Krosnianska 2 29.12.2016 od 15.30 do 16.00
#1102 Patrik Alexi 29.12.2016 od 02.30 do 03.00
#367 David Vass 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#368 Martina Magdošková 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#369 Anna Frementitisová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#248 Jitka Knapčoková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#249 Lívia Knapčoková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#487 Lucia Beganiova 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#370 Matej Lukáč VŠBM 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#1642 Tomáš Olajos 29.12.2016 od 08.00 do 08.30
#250 Ján Hoffmann 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#251 Ján Hoffmann 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#781 Simona Hirková 28.12.2016 od 23.30 do 24.00
#1895 Michal Ichniovský 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1896 Adam Soliar 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1897 Alžbeta Soliarová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1763 Iveta Kostelnikova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1764 Jakub Kostelnik 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1765 Lucia Kostelnikova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1766 Štefan Šimon 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#68 Jaroslav Hrabovský 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#69 Tomáš Hrabovský 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#425 Eva Moleková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#426 Eva Mária Moleková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#427 Miroslava Marhefková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#428 Terézia Kisková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#70 Veronika Hrabovská 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#429 Michaela Zajacová ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#430 Matuš Zajac ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#431 Klára Borovská ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#71 Branislava Hrabovská 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#432 Brigita Borovska ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#433 Bruno Borovský ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#434 Sara Malecka ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#435 Laura Lacková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#436 Edita Slauková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#437 Jakub Slauko ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#438 Natália Slauková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#439 Radka Olejnaková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#440 Nikoleta Zeherová ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#441 Monika Zeherová ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#443 Jana Olejnaková ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#444 David Korečko ICE Dream 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#72 Petra McEntegart 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#73 Liam McEntegart 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#74 Matúš Hrabovsky 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#1767 Jana Simcakova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#252 Matúš Schiffer 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#302 Miriam Lenartova T Systems Slovensko 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#183 Darka Šefčík 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#253 Katarina Lenartova dcera Miriam Lenartovej 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#254 Alica LENARTOVA dcera Miriam Lenartovej 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#255 Marek Lenart manzel Miriam Lenartovej 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#184 Alena Šefčíková 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#387 Ivana Kuncová Krasocentrum Košice 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#401 Katarína Kuncová Krasocentrum Košice 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#75 Júlia Kuncová Krasocentrum Košice 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#256 Ivana Gogová FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#257 Mário Klein FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#258 Marek Karab FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#259 Róbert Pipta FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#1769 Jozef Greško 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#260 Daniela Sepešiová FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#135 Mário Georgievski 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#136 Marián Ďurdina 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#261 Kristína Stieranková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#262 Martina Stieranková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#263 Jana Stieranková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#264 Matej Rezničák 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#1770 Marianna Trebunova TUKE 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#76 Diana Ganajova 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#77 Alžbeta Dancakova 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#78 Monika Lenardova 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#307 Peter Hric FS Čarnica 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#265 Soňa Halászová FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#371 Tomas Andrejco 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#372 Jozef Lipa 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#373 Tomáš Andrejco 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#303 Natasha Semrakova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#1772 Silvia Rohárová 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#304 Eva Novacekova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#137 Emily Ráchel Rohárová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#138 Roderika Rohárová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#305 Erika Holakova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#306 Stellka Holakova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#783 Ivan Jiříček 28.12.2016 od 23.30 do 24.00
#784 Edita Jiříčková 123 28.12.2016 od 23.30 do 24.00
#785 Michal Jiříček 28.12.2016 od 23.30 do 24.00
#786 Katarína Jiříčková 28.12.2016 od 23.30 do 24.00
#488 Blazej Kottler KT vikend 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#787 Peter Jiříček 28.12.2016 od 23.30 do 24.00
#489 Emília Szabariová KT Vidend 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#1341 Ingrida Ičová 29.12.2016 od 05.00 do 05.30
#1342 Katarína Ičová 29.12.2016 od 05.00 do 05.30
#374 Lucia Farkasovska 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#375 Zuzana Študencová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#545 Ľudmila Kuštyková 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#546 Ľudmila Kuštyková 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#1773 Kristína Doľáková 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1774 Helena Doľáková 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1775 Helena Doľáková 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#547 Natália Kuštyková 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#548 Tereza Hlebová 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#549 Tereza Hlebová 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#550 Tereza Hlebová 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#669 Rastislav Kuľbaga 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#670 Soňa Kuľbagová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#671 Michal Kuľbaga 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#672 Jana Kuľbagová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#673 Marek Kuľbaga 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#185 Veronika Bubánová 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#674 Erika Kuľbagová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1776 Katka Sabolová 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#675 Sebastián Kuľbaga 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#676 Thomas Kuľbaga 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#677 Karin Ďurčanská 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#678 Igor Durcansky 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#679 Ingrid Ďurčanská 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#308 Sebastian Ivan Fs Čarnica 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#186 Matej Lukáč 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#607 SÁRA JELEŇOVA 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#608 Tomáš Štulajter 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#187 Monika Moricova 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#188 Nikol Harinova 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#189 Vanda Tothová 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#2362 Paulína Paluchová Krasocentrum Košice 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2363 Leonora Gashi Kraso Centrum Košice 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#79 Renáta Grabanová 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#80 Marek Graban 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#81 Patrik Graban 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#82 Juraj Klein 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#83 Barbora Kleinová 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#84 Katarína Kleinová 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#2364 Lorieta Gashi Kraso Centrum Košice 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#1777 Andrea Kseňaková 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#85 Andrea Kšeňáková 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#2365 Paulína Paluchová Krasocentrum Košice 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2366 Paulína Paluchová Krasocentrum Košice 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#1778 Danko Sabol 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1779 Oliver Sabol 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1780 Marián Sabol 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#680 Ondrej Kuľbaga 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#681 Oliver Kuľbaga 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#682 Margaréta Kuľbagová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#683 Kamil Kuľbaga 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1581 Patrícia Macejová 29.12.2016 od 07.30 do 08.00
#86 Lubomir Palusek 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#87 Eva Palusekova 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#1582 Andrea Macejová 29.12.2016 od 07.30 do 08.00
#88 Samuel Palusek 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#1583 Marcela Hrabovská 29.12.2016 od 07.30 do 08.00
#376 Lucia Kondášová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#551 Beáta Görcsösová 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#552 Maros Solc 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#377 Matej Krupa 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#378 Monika Štefková 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#89 Jana Lechnerová 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#90 Tomáš Loziňák 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#1781 Šimon Slatina Active life 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1782 Matej Kuruc 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1783 Michaela Kurucová 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1784 Filip Bácskai 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1785 Kristián Sabo 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#91 Dianka Dugasova 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#379 Viktor Sinčák 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#380 Erik Pöhm 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#381 Martin Petercak 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#139 Ondrej Mitaľ 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#140 Lucia Jožiová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#1786 Andrea Handzokova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1787 Barbora Handzokova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1788 Andrea Handzokova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#141 Ivana Karin Kolesárová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#142 Karin Kolesárová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#190 Erik Eftimov 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#191 Alexander Filip 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#143 Natália Kolesárová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#192 Dominika Schifferova 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#382 Viktoria Valikova 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#144 Anton Onder KOB Metropol Košice 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#609 Martin Rychtarčík 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#1524 Beáta Hubková 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#610 Petra Rychtarčíková 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#1525 Peter Hubka 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#1526 Rebeka Hubková 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#1527 Šimon Peter Hubka 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#193 Klaudia Sedlakova 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#1528 Oliver Rácz 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#194 Miroslav SIMCO 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#92 Matej Rusiňák 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#93 Patrik Rusiňák 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#195 Viktoria Valikova 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#553 Juraj Drobnak 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#554 Andrea Gorcsosova 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#196 Matúš Gašparík 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#145 Zuzana Lazúrová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#555 Juraj Drobnak 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#1789 Lukas Tapajna klub forresta gumpa 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#556 Andrea Gorcsosova 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#197 Laura Kuzárová 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#557 Tomas Albert 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#146 Zuzana Petro 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#147 Peter Petro 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#148 Patko Petro 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#149 Nelka Petro 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#198 Patrik Pukán 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#383 Patrik Pukán 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#384 Laura Kuzárová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#1790 Katka Kiralova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1791 Michal Gombita 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#445 Ivica Uhríková 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#150 Tomáš Kašiar ... 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#199 Dominika Kašiarová ... 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#446 Miron Čiževsky 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#447 Jarka Hugecova 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#684 Natália Ferenčáková 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#685 Lýdia Puškášová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#686 Petra Červeňáková 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#687 Gabriel Kidon 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1529 Daniela Hricova 29.12.2016 od 06.30 do 07.00
#688 Adam Ferčák 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#385 Matúš Farkaš 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#1643 Heńrik Hric 29.12.2016 od 08.00 do 08.30
#386 Adrian Hladonik 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#448 Matúš Farkaš 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#689 Adam Ferčák 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#690 Martina Goblová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1644 Dorotka Hricova 29.12.2016 od 08.00 do 08.30
#691 Dagmar Balážiková 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1645 Teo Hric 29.12.2016 od 08.00 do 08.30
#692 Dagmar Balážiková 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1792 Matúš Holeva 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#449 Matej Holeva 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#450 Matúš Holeva 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#451 Sebastián Dorocák 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#490 Kornelia Linkeschová KK Union 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#491 Emma Töfflinger 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#492 Peter Kudlicka 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#493 Emilia Cofalik 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#558 Silvia Kiraľová 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#559 Daniel Kiraľ 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#560 Ema Kiraľová 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#561 Anna Gburiková 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#266 Matúš Gašparík 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#452 Lukáš Konterman 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#453 Viktor Konterman 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#1793 Silvia Tirpárková 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#721 Tibor Stropko 28.12.2016 od 23.00 do 23.30
#454 Ingrida Turcsanyiova 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#267 Miroslava Malaťáková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#268 Jana Berezňaková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#388 Gabriel Kadar 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#389 Leticia Kadarova 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#455 Silvia Tirpakova 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#1794 Karin Lefkovičova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#456 Laura Lefkovičova 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#457 Daniel Sopko 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#458 Karin Lefkovičova 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#1584 Adam Hrabovský 29.12.2016 od 07.30 do 08.00
#562 Peter Rohaľ 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#563 Simona Livovská 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#390 Zuzana Cenkerová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#391 Zuzana Lazárová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#392 Paulína Kubinová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#494 Lukáš Konterman 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#495 Viktor Konterman 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#393 Miroslav Lazár 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#496 Ingrida Turcsanyiova 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#497 Silvia Tirpakova 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#844 Milan Vida Košický klub rozhodcov ľadového hokeja 29.12.2016 od 00.00 do 00.30
#498 Karin Lefkovičova 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#499 Laura Lefkovičova 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#845 Iveta Vida Košický klub rozhodcov ľadového hokeja 29.12.2016 od 00.00 do 00.30
#500 Daniel Sopko 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#846 Michaela Vida Košický klub rozhodcov ľadového hokeja 29.12.2016 od 00.00 do 00.30
#94 Karolína Hudáková 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#95 Robert Hudák 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#96 Richard Hudák 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#97 Ľuboš Čičák 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#98 Jakub Čičák 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#200 Zuzana Jakubčáková 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#40 Deniel Fodor 28.12.2016. od16.00 do 16.30
#459 Tatiana Truhanová Žiadny, v skupine s číslom 451 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#99 Rudolf Fodor 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#269 Daniela Štarková FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#151 Mária Kováčová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#460 Samuel Mistrík 28.12.2016 od 20.00 do 20.30
#152 Sofia Sekaninová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#270 Radovan Milkovič FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#1796 Gregor Nassar 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#394 Gregor Nassar 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#271 Simoma Ficeryová FS Čarnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#153 Mária Kováčová 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#1797 Patrícia Szegedyova 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#501 Ildikó Szegedyová 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#502 Petra Poláčková 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#1898 Maroš Valachovič 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#722 MIRO KYJOVSKY 28.12.2016 od 23.00 do 23.30
#723 Michaela KYJOVSKA 28.12.2016 od 23.00 do 23.30
#788 Tomas KYJOVSKY 28.12.2016 od 23.30 do 24.00
#1899 Petra Valachovičová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#724 Mirka Kostalova 28.12.2016 od 23.00 do 23.30
#564 Sebastián Badura 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#565 Samuel Badura 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#566 Alexander Badura 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#611 Alexander Badura 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#1900 Peter Ružička 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#612 Samuel Badura 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#1798 Flávia Dolná Košice 28.12.2016 od 17.00 do 17.30
#272 Viktor Sedlak 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#1798 David Sedlak 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#1799 Tomas Sedlak 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#273 Jozef Kmet 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#2242 Zuzana Demčáková 29.12.2016 od 14.00 do 14.30
#2243 Igor Demčák 29.12.2016 od 14.00 do 14.30
#2244 Alexandra Demčáková 29.12.2016 od 14.00 do 14.30
#395 Stanislav Molčák 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#1800 Lorieta Gashi Kraso Centrum Košice 29.12.2016 od 09.00 do 09.30
#396 Beata Lengyelova 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#397 Richard Molcak 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#398 Michal Lukáč 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#567 Terézia Durová 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#693 Michal Karaffa 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#568 Ivan Fábry 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#201 Nela Košuthová 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#100 Tomáš Lukáč 28.12.2016. od 16.30 do 17-00
#202 Naďa Košuthová 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#1827 Daniela Hrehová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#309 Ella Bakalárová 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#310 Marek Bakalár 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#569 Jaroslav Cicoň 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#570 Tomáš Cicoň 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#571 Maria Ciconova 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#572 Tomáš Cicoň 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#274 Michaela Zulevicova FS Carnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#275 PETER BOROVSKY FS Carnica 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#203 Richard Nielsen 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#204 Viera Nielsen 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#2367 Bibiana Kudláčová 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2368 Zuzana Šebová 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#311 Martin Šalitroš 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#399 Darina Holečková 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#400 Dana Medvecová 28.12.2016 od 19.30 do 20.00
#503 Gabriela Hajduková 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#504 Martin HAjduk 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#573 Gabriela Hajduková 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#574 Ľudmila Čmelíková 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#312 Juliána Rusnáková 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#276 Katarina Titková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#313 Simona Jesenská 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#314 Ján Rusnák 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#277 Zuzana Titková 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#278 Karol Titka 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#205 Martina Kuhnova 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#206 Stefan Bocko 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#207 Alexandra Dugasová 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#279 Peter Zajac 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#280 Peter Zajac 28.12.2016 od 18.00 do 18.30
#208 Marianna Najmíkova 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#1461 Jan Smolarik Slovan Bratislava 29.12.2016 od 06.00 do 06.30
#1041 Lubomir Jaššo 29.12.2016 od 02.00 do 02.30
#505 Alex Tofflinger 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#1701 Vlado Turzak 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1702 Erika Linkeschová 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#315 Katarina Tenaiova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#316 Frantisek Tenai 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#317 Frederik Tenai 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#1703 Viktoria Jakabová 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1704 Anna Michalkova 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#209 Anna Eliášová 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#210 Dominik Ferencsik 28.12.2016 od 17.30 do 18.00
#506 Dalibor Michalko 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#507 Daniel Molek ICE dream 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#508 Ján Molek ICE dream 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#1705 Ivana Šuleková Mesto Košice 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#318 Simona Tižová 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#319 Nikola Petruchová 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#694 Laura Kriváková 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#2001 Tamara Kriváková 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#320 Mariana Cernooka 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#1901 Jana Fajnorová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1706 Laura Sokolová spolu s Tamarou Krivákovou 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#2002 Monika Kriváková 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#1902 Barbora Fajnorová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1903 Jana Fajnorová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1707 Jaroslav Fajnor 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1904 Jaroslav Fajnor 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1708 Michal Horvath 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#2003 Stanislav Krivák 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#509 Robert Jeňo 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#321 Jana Kovacova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#510 Nikoleta Tothova 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#511 Ladislav Jeno 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#512 Martin Seman 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#2004 Laura Sokolová 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#322 Zuzana Zetakova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#1709 Patricia Zetakova 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#725 Zuzana Bodnarova 28.12.2016 od 23.00 do 23.30
#726 Michal Bodnar 28.12.2016 od 23.00 do 23.30
#323 Patricia Zetakova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#324 Monika Juhaszova 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#514 Veronika Eliasova 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#325 Martina Vojtušová 28.12.2016 od 18.30 do 19.00
#1905 Martina Vojtušová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1906 Andrea Vojtušová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#515 Lukas Malik 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#1042 Veronika Jaššová 29.12.2016 od 02.00 do 02.30
#695 Barbora Kerpčarová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#696 Ivana Šuleková 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#516 Marek Ilenin 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#2301 Daniela Kidonová 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2121 Janka Ľochová 29.12.2016 od 12.30 do 13.00
#1828 Iveta Ďulová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1829 Martin Ďula 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#2182 Katarína Pelegrinová 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#1830 Eliška Ďulová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#2122 Jana Ľochová 29.12.2016 od 12.30 do 13.00
#1831 Paulína Ďulová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#2123 František Kupčiha 29.12.2016 od 12.30 do 13.00
#847 Dávid Vereš košice 29.12.2016 od 00.00 do 00.30
#517 Martina Kollárová FS Čarnica 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#848 Tomáš Hanzluvka košice 29.12.2016 od 00.00 do 00.30
#518 Oliver Rusnák FS Čarnica 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#2183 Patrícia Bičkošová 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#1907 Marieta Horackova 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1908 Adam Horacek 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1462 Karina HANUSKOVÁ 29.12.2016 od 06.00 do 06.30
#1909 Klara Horackova 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1910 Krystof Horacek 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1911 Marieta Horackova 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1463 Imrich Szanyslo 29.12.2016 od 06.00 do 06.30
#519 Braňo Helcmanovský 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#1710 Hana Helcmanovská Šza 28.12.2016 od 21.00 do 21.30
#520 Ema Helcmanovska 28.12.2016 od 20.30 do 21.00
#1711 Ivana Farkašová 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1712 Gabriel Farkaš 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1713 Michal Fizer 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1714 Michal Fizer 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#613 Henrik Hric 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#614 Teodor Hric 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#615 Dorotka Hricova 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#2369 Veronika Legényová 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#1716 Klara Liškova 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1717 Tomas Liška 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#616 Peter Adamov 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#1718 Tomás Liška 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1719 Samuel Urban 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1720 Martina Buhlová 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1721 Erik Hajdu 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1722 Csaba Hajdu 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#617 Marek Buhla 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#1281 Ondrej Rusnák 29.12.2016 od 04.30 do 05.00
#1832 Dalibor Kollar kollarovci 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1833 Barbora Kollarova kollarovci 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1834 Patricia Kollarova kollarovci 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#618 Martina Buhlová 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#1282 Róbert Rusnák 29.12.2016 od 04.30 do 05.00
#2302 Marek Polák 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#982 Ján Sokol KAC Jednota Košice 29.12.2016 od 01.30 do 02.00
#619 David Stripaj 28.12.2016 od 21.30 do 22.00
#2005 Henrik Hric 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#1912 Viktor Sedlak 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#2006 Teodor Hric 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#2007 Dorotka Hricova 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#1913 David Sedlak 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1914 Tomas Sedlak 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1915 Jozef Sedlak 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1916 Martina Kopcakova 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1917 Jozef Kmet 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1835 Ondrej Pustai 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1836 Nikolas Košarník 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1837 Robert Smrek 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1838 Christopher Mruz 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1723 Tereza Tkacova 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#697 Filip Štefán 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#698 Martin Štefán 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1944 Terézia Stanová 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1839 Daniela Pavlová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1840 Daniel Pavlov 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1945 Šimon Stano 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1841 Jana Petková 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1842 Tomáš Petko 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#699 Daniel Macicha 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#2370 Kamila Munková 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#1843 Daniela Pavlová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#700 Ema Macichová 28.12.2016 od 22.30 do 23.00
#1844 Mária Pavlová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1845 Zuzana Pavlová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1646 Bruno Vozár 29.12.2016 od 08.00 do 08.30
#1724 Richard Horkavý 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1725 Eduard Horkavý 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1726 Dávid Bešenyi 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#727 Radovan Vaško Karate Klub Kretovič 28.12.2016 od 23.00 do 23.30
#728 Katarina Becova Lezim na gauci 28.12.2016 od 23.00 do 23.30
#1918 Simona Szilvová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1919 Natália Szilvová 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#1920 Alexandra Boková 29.12.2016 od 10.30 do 11.00
#2008 Marcel Lukac 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#2009 Veronika Lukacova 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#789 Adrian Hladonik 28.12.2016 od 23.30 do 24.00
#1946 Stanislav Kocka 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1947 Stanislav Kocka 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1728 Maria Hladonikova Deti:Sofia 2+Alex4 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1729 Maria Hladonikova Deti: Sofia2+Alex4 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1730 Tomas Hanesz 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1731 Viktoria Haneszova 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1732 Nikola Lisuchova 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1948 Martin Takáč 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1949 Emma Takáčová 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#2010 Martin Takáč 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#2011 Emma Takáčová 29.12.2016 od 11.30 do 12.00
#1950 Natália Kocková 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1464 Robert Ristvey 29.12.2016 od 06.00 do 06.30
#1401 Petra Lizáková 29.12.2016 od 05.30 do 06.00
#1846 Gabriel Zsigó 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1847 Rastislav Židišin 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1848 Martina Ondášová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1849 Simona Ondášová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1850 Ivica Forraiová 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1851 Martin Tóth 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1852 Peter Tóth 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1853 Ondrej Pustai Florko Košice 29.12.2016 od 09.30 do 10.00
#1951 Lukas Kozlay 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1952 Alena Kozlayova 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1953 Martina Stefkova 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1954 Milos Jasko 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1955 Michaela Dirdova 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1956 Karolína Hudáková 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1957 Robert Hudák 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1958 Henrieta Vaškova 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1733 Richard Hudák 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1959 Vanda Vaškova 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#1734 Daniel Bukata 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1960 Šimon Vaško 29.12.2016 od 11.00 do 11.30
#2184 Ján Leško 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#2185 Sebastian Leško 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#2124 Pavol Szabados 29.12.2016 od 12.30 do 13.00
#2125 Diana Szabadosová 29.12.2016 od 12.30 do 13.00
#2371 Emília Verbová 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2061 Jaro Rozman 29.12.2016 od 12.00 do12.30
#2062 Renata Rozmanova 29.12.2016 od 12.00 do12.30
#2186 Sebastian Leško 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#2126 Jaroslav Karola 29.12.2016 od 12.30 do 13.00
#2127 Zuzana Karolová 29.12.2016 od 12.30 do 13.00
#2187 Denisa Kulcsarova 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#2188 Nikolas Kulcsár 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#2063 Dušan Dugas 29.12.2016 od 12.00 do12.30
#2064 Dušan Dugas 29.12.2016 od 12.00 do12.30
#2065 Alexandra Dugasova 29.12.2016 od 12.00 do12.30
#2303 Robert Gáspár 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2304 Gábriel Gáspár 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2189 Matus Bucko 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#2305 Robert Gáspár 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2190 Zuzana Kotulicova 29.12.2016 od 13.30 do 14.00
#2306 Adam Gáspár 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2307 Ildiko Gáspár 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2308 Miroslav Moskaľ 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2372 Edita Paluchová 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2309 Peter Moskaľ 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2310 Martina Moskaľová 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2311 Ildiko Gaspar 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2312 Tibor Danko 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2314 Dušan Mičko 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#2315 Dušan Mičko junior 29.12.2016 od 14.30 do 15.00
#1735 Daniel Breiner 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#1736 JAoslava Kadarova 29.12.2016 od 08.30 do 09.00
#2373 Lenka Belicová 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2374 Elena Belicová 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2375 David Stripaj 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2376 David Sušina Modrí Draci 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#2377 Tamara Adamová Boba Brelly 29.12.2016 od 15.00 do 15.30
#1737 Renata Schnurerová x 29.12.2016 od 08.30 do 09.00

K podujatiu Non Stop 24 hodinové korčuľovanie nie sú publikované žiadne offline výsledky.

K podujatiu Non Stop 24 hodinové korčuľovanie nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: rastislavmaslonka@gmail.com

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.