29. ROČNÍKA JAVORINSKEJ ČASOVKY

Holubyho Chata - 03. 09. 2016

Cieľ:                                                    Holubyho
chata


 

Trasa pre cestné bicykle:     Štart
Lubina Hrnčiarové smer cesta III/58120 na Veľkú Javorinu do                                                                                                ciela
pri Holubyho chate. Dĺžka trate 8 500 m. 
Prevýšenie 650 m.


 


Trasa pre horské bicykle:    Štart
Lubina Hrnčiarové – Podkozince – Miškov salaš - ďalej podľa                                                                                 vyznačenej
trase do ciela pri Holubyho chate. Dĺžka trate 8 600 m.                                                                                  Prevýšenie 650 m.


 


Kategórie:                                       MUŽI:
do 18 r. M1, 18-45 r. M2, 45 r. a viac M3


                                                               ŽENY:
do 40 r. Ž1, 40 r. a viac Ž2

                                                               Vyhlásené
budú všetky kategórie bez ohľadu na počet štartujúcich                                                                                  v jednotlivých
kategóriách.

 


Registrácia:
                                   Zaregistrovať
sa je možné najneskôr do 02.9.2016 do 19,00 h na stránke                                                                       www.kk-sporttiming.com . Registrácia sa
stáva aktívnou pripísaním                                                                                          štartovného
na účet organizátora alebo jej zaplatením v mieste registrácie.


                                                               Po
02.9.2016 je možné sa zaregistrovať už len v deň štartu v mieste                                                                                registrácie
za cenu 20 eur osoba. Pretekári mladší ako 18 rokov môžu                                                                           štartovať len s
písomným súhlasom zákonného zástupcu!

 

Treba si overiť či systém
zaregistroval vašu prihlášku. Každému kdo vyplnil správne všetky údaje pride
potvrdzovací mail o zaregistrovaní. Pre prípad reklamácie si prineste do miesta
prezentácie potvrdzovaci mail s dokladom o úhrade štartovného. Prihláška bez
uhradenia štartovného alebo predloženia kópie dokladu o zaplatení je neplatná.

V deň štartu je cena štartovného 20 eur osoba. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.
Organizátor venuje časť zo štartovného
občianskemu združeniu Červený Nos Clowndoctors, www.cervenynos.sk .


 

Štartovné:                                      
A
) 5 eur alebo 140 czk


·        
štartovné číslo

·        
elektronická časomiera

·        
základná zdravotná prvá
pomoc

 

 

                                                              
B) 10 eur alebo 280 czk


·        
ako A +


·        
závodníci do 18 rokov
získavajú tombolový lístok a možnosť vyhrať jednu z cien v tombole

·        
silikónový náramok

·        
certifikát o absolvovaní
pretekov

·        
1 x veľký nápoj podľa
vlastného výberu (kofola, hroznovka)

·        
bezplatne strážené depo
bicyklov v cieli

·        
príspevok organizacii
Červený Nos Clowndoctors vo výške 1€ z každého zaplateného štartovného

                                                              

                                                              
C
) 15 eur alebo 420 czk


·        
ako A +


·        
tombolový lístok a
možnosť vyhrať jednu z cien v tombole

·        
občerstvenie v cieli
podľa výberu (polievka alebo jedlo)

·        
2 x veľký nápoj podľa
vlastného výberu (kofola, hroznovka)

·        
certifikát o absolvovaní
pretekov

·        
bezplatne strážené depo
bicyklov v cieli

·        
silikónový náramok

·        
pozornosti od partnerov
pretekov

·        
originálna kovová medaila pre každého, ktorý príde do cieľa


·        
príspevok organizacii
Červený Nos Clowndoctors vo výške 2€ z každého zaplateného štartovného

 

Úhrada štartovného:                               Štartovné je treba uhradiť na
číslo účtu: 2911956520/1100 v Tratra banke,                                                                a.s.
Ak je pre pretekárov hlavne z českej republiky výhodnejšie uhradiť                                                                        štartovné na český
účet môžu                 tak urobiť na
číslo účtu: 1117164011/3030 v                                                               Air
Bank, a.s. Variabilný symbol: treba uvádzať dátum narodenia pretekára v                                                             tvare DDMMYYYY.
Doplňujúce údaje: meno priezvisko. Ak platíte jedným                                                                   prevodným príkazom štartovné za
viacerých pretekárov, pošlite e-mailom ich                                                          zoznam s identifikáciou platby
na mail casovka@holubyhochata.sk. Prihlášky                                                          ktoré
sa nebudú dať spárovať s platbami štartovného budú vyradené zo                                                                   štartovnej
listiny.


 


Vyhlásenie výsledkov:           Výsledky
sa budú vyhlasovať do dvoch hodín po dôjdení posledného                                                                             pretekára
do cieľa. Vyhlasovať sa budú len víťazi kategórie kde sa zúčastnia                                                              aspoň piati
pretekári.


 


Ceny pre výťazov:                      Prví
traja v každej kategórii obdržia vecné ceny


                                                               1.
miesto pohár, medaila, diplom

                                                               2.
miesto , medaila, diplom


                                                               3.
miesto, medaila, diplom


 


Ceny pre účastníkov:
                              Každý
účastník, ktorý zaplatí štartovné vo výške 15 euro dostane kovovú pamätnú                                                            medajlu
pripomínajúcu mu účasť na týchto výnimočných pretekoch.


                                                               Každý
účastník obdrží certifikát potvrdzujúcu jeho účasť s uvedením umiestnenia                                                  a dosiahnutým
časom.

 


Špeciálne
ocenenie
:                 V prípade
prekonania časového rekordu sa bude odovzdávať špeciálna cena                                                              chatára
Holubyho chaty pre mužov aj pre ženy.

                                                               

                                                             
 Pre
cestené bicykle muži musí byť čas
lepší ako 0:23:43:86 min, ktorého                                                                  držiteľom je Róbert Bartko z roku 2014.


                                                               Pre
cestené bicykle ženy musí byť čas
lepší ako 0:34:38:18 min, ktorého                                                                   držiteľkou je Ivana Šimková z roku 2013.


                                                              

                                                               Pre
horské bicykle muži musí byť čas
lepší ako 0:31:02:73 min, ktorého                                                                   držiteľom je Jaroslav Buchtík z roku 2013.


                                                               Pre
horské bicykle ženy musí byť čas
lepší ako 0:42:17:94 min, ktorého                                                                   držiteľkou je Pavlína Milotová z roku 2013.


 

Kráľ alebo Kráľovná

Javorinskej časovky:                               Kráľom
Javorinskej časovky sa stáva muž, ktorý do ciela došiel v                                                                                      najrýchlejšom
čase bez rozdielu kategórie.


                                                               Kráľovnou
Javorinskej časovky sa stáva žena, ktorá do ciela došla v                                                                                                najrýchlejšom
čase bez rozdielu kategórie.

                                                               Cenou
pre Kráľa a Kráľovnú je originálny cyklistický dres.

 


Tombola pre pretekárov:
    Každý
účastník pretekov, ktorý zaplatil štartovné 15 eur alebo 10 eur a                                                                        mal v deň pretekov
menej ako 18 rokov bude zaradený do tomboly.                                                                                               Žrebovanie
sa uskutoční ihneď po vyhlásení výsledkov pretekov.  Ubytovanie:                                   Usporiadateľ
nezabezpečuje ubytovanie, každý si hradí všetky náklady sám.


                                                               Možnosť
ubytovania je na Holubyho chate, mail: info@holubyhochata.sk, tel:                                                            +421
32 3700 338.

 

Podmienky účasti:                   

·        
prilba na hlave počas celých
pretekov

·        
štart na vlastné
nebezpečenstvo

·        
usporiadateľ nezodpovedá za
škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené

·        
každý pretekár je povinný
umiestniť si čip na pravý alebo ľavý členok pomocou suchého zipsu ktorý dostane
pri registrácii. V prípade straty čipu sa účastník pretekov zaväzuje zaplatiť
poplatok 60 eur. O prípadnom inom uchytený bude každý pretekár informovaný v
mieste štartu pri preberaní čipu.

·        
všetci účastníci sa musia
správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez
prekážania

·        
prosíme účastníkov aby
nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

·        
ak účastník opustí trať z
akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom
istom bode ako ju opustil

·        
všetci účastníci musia
dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný
akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

 

Ďaľšie informácie:

·        
preteky sa konajú za každého
počasia

·        
v prípade neuskutočnenia sa
závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia

·        
zaplatené štartovné sa
nezúčastneným pretekárom nevracia

·        
organizátor pretekov si
vyhradzuje právo zmeny programu. Tieto informacie nájdu pretekári buď v mieste
štartu alebo cieľa.

·        
usporiadateľ zabezpečí odvoz
batožiny zo štartu do cieľa

 

 

Propozície pretekov boli
schválené organizátorom preteku 23. 6. 2016
Št. číslo Pretekár Klub Kategória
#1 Jaroslav Ziak pomale slimaky CM3 od 30 do 39 rokov
#2 Jitka Mošťková CK Příbram Fany Gastro CŽ1 do 39 rokov
#201 Kateřina Mošťková CK Příbram Fany Gastro HŽ1 do 39 rokov
#3 Marek Kulich Bošáca CM2 od 18 do 29 rokov
#4 Lukáš Maňka ASTANA PRO TEAM CM2 od 18 do 29 rokov
#5 Teodor Dobrucký eScruba CM2 od 18 do 29 rokov
#6 Richard Meleg Richo Ultracycling Slovakia CŽ2 od 40 rokov a viac
#7 Jakub Mikšík Žilina CM2 od 18 do 29 rokov
#8 Igor Križka MCS Myjava CM5 od 55 rokov a viac
#9 Vladimir Nemček Nemam CM2 od 18 do 29 rokov
#202 Andrej Malacky Ziadny HM4 od 40 do 54 rokov
#10 Peter Krajcovic Triatlon Team Trnava CM4 od 40 do 54 rokov
#11 Blanka Gajdosova Trebatice CŽ2 od 40 rokov a viac
#401 Martin Fedor Sandberg Deti od 12 do 16 rokov
#12 Peter Marcanik 3NT CM4 od 40 do 54 rokov
#203 Matúš Fabian Pantheon Technologies HM2 od 18 do 29 rokov
#204 Marek Michálik Veselé HM2 od 18 do 29 rokov
#205 Tomáš Držík Vrbové HM2 od 18 do 29 rokov
#13 Jozef Kopunec Bošáca CM4 od 40 do 54 rokov
#14 Rastislav Breza N/A CM2 od 18 do 29 rokov
#15 Peter Drahoš n CM3 od 30 do 39 rokov
#16 Mário Macek TJ Strojár Malacky HM4 od 40 do 54 rokov
#17 Lukáš Knap TJ Strojár Malacky CM3 od 30 do 39 rokov
#18 Matúš Vereš - CM2 od 18 do 29 rokov
#19 Šimon Roháček neznamy CM3 od 30 do 39 rokov
#20 Peter Benci ziadny CM3 od 30 do 39 rokov
#21 Ľuboš Horký Čachtice CM3 od 30 do 39 rokov
#23 Juraj Marušinec Jogging club Dubnica nad váhom CM3 od 30 do 39 rokov
#24 Petr Harnoš TPCA bike team CM3 od 30 do 39 rokov
#25 Milan Moravcik Nemam CM3 od 30 do 39 rokov
#26 Michal Kimlička ELEKTROINŠTALA HM3 od 30 do 39 rokov
#27 Radoslav Petrovič ELEKTROINŠTALA CŽ2 od 40 rokov a viac
#28 Miroslav Viselka ELEKTROINŠTALA CŽ2 od 40 rokov a viac
#29 Vladimír Kudla Trenčín CM3 od 30 do 39 rokov
#30 Mariana Findrova CK DUKLA Bratislava CŽ1 do 39 rokov
#206 Milan Maly Stara Tura HM2 od 18 do 29 rokov
#31 Jiří Tomis Zasebe CM5 od 55 rokov a viac
#32 Peter Oravec Trenčín CM4 od 40 do 54 rokov
#33 Ladislav Jurcak Ivanovce CM4 od 40 do 54 rokov
#34 Michal Hrčka Veselé CM3 od 30 do 39 rokov
#35 Jozef Pastorek - HM4 od 40 do 54 rokov
#35 Daniel Kraic ESET CM2 od 18 do 29 rokov
#36 Marian Tománek LOOP Senica HM4 od 40 do 54 rokov
#37 Miroslav Kavicky Barina Zabudisova CM4 od 40 do 54 rokov
#38 Ľubomír Mitták Tura Luka MCS CM4 od 40 do 54 rokov
#39 Pavol Dobias DEMA Racing Team CM3 od 30 do 39 rokov
#40 Vladimír Hoššo PK Dobrani CM2 od 18 do 29 rokov
#41 Jan Nosko Bradlo Bike Brezova CŽ2 od 40 rokov a viac
#42 Ladislav Gabco ESET CM2 od 18 do 29 rokov
#43 Róbert Malý - CM4 od 40 do 54 rokov
#45 Libor Bujáček LIMA CM4 od 40 do 54 rokov
#46 Miroslav Hantak ck Piestany CM2 od 18 do 29 rokov
#47 Branislav Drobný neregistrovaný CM5 od 55 rokov a viac
#207 Marian Redecký Elektroinštala HM3 od 30 do 39 rokov
#48 Juraj Krištofík - CM3 od 30 do 39 rokov
#208 Martin Švancara Svancy HM2 od 18 do 29 rokov
#209 Lukáš Maco NMnV HM2 od 18 do 29 rokov
#50 Peter Kacic Nové Mesto n V CM4 od 40 do 54 rokov
#51 Miloš Maco NMnV CM3 od 30 do 39 rokov
#52 Šimon Veselovský Liptovská Lúžna CM1 do 17 rokov
#53 Juraj Ozimy Bratislava CM2 od 18 do 29 rokov
#210 Andrea Kotianová - HŽ2 od 40 rokov a viac
#54 Peter Kubela Trenčin CŽ2 od 40 rokov a viac
#55 Alexander Bezový AXB sport servis CM5 od 55 rokov a viac
#56 Pavol Varačka Drahovce CM2 od 18 do 29 rokov
#57 Jaromír Alušic - CM4 od 40 do 54 rokov
#58 Daniel Žáček ELEKTROINŠTALA HM4 od 40 do 54 rokov
#59 Barbora Švrčková Dema racing team CŽ1 do 39 rokov
#60 Boris Horváth Dema racing team CM3 od 30 do 39 rokov
#61 Pavel Bezděk Redpoint Eleven Czech Team HM3 od 30 do 39 rokov
#61 Martin Zámečník Praha 10 CM3 od 30 do 39 rokov
#62 Peter Ružička Myjava CM1 do 17 rokov
#63 Peter Ružička Myjava CM4 od 40 do 54 rokov
#64 Branislav Hodonik Čiga-biga team marathon CM4 od 40 do 54 rokov
#65 Juraj Švec Trenčín CM4 od 40 do 54 rokov
#66 Naďa Clontz Stará Turá CŽ1 do 39 rokov
#67 Michal Fako no name CM2 od 18 do 29 rokov
#68 Maros Lackovic trnava CM3 od 30 do 39 rokov
#69 Ivan Kolačan 46vr CM3 od 30 do 39 rokov
#402 Timotej Stuchlý neregistrovaný Deti do 11 rokov
#403 Ondrej Stuchlý neregistrovaný Deti do 11 rokov
#404 Matej Stuchlý neregistrovaný Deti do 11 rokov
#70 Daniel Horňák turnania CŽ2 od 40 rokov a viac
#71 Jaroslav Záhorec - CM4 od 40 do 54 rokov
#211 Martin Filipek Loop senica HM3 od 30 do 39 rokov
#212 Ján Talajka Myjava HM4 od 40 do 54 rokov
#213 Lenka Pražienková RETRO -CYKLO-KOLEKTÍV-PORIADIE HŽ1 do 39 rokov
#72 Peter Peráček Bzince pod Javorinou CM5 od 55 rokov a viac
#73 Lukas Babac piestany CM3 od 30 do 39 rokov
#74 Dušan Šťastný 1.CK Zámostie TN CM3 od 30 do 39 rokov
#75 Dušan Čupka neregistrovaný CM4 od 40 do 54 rokov
#76 Lubos Hornak ziadny CM3 od 30 do 39 rokov
#77 Štefan Kubiš Selec CM3 od 30 do 39 rokov
#78 Michal Alusic Klub * CM2 od 18 do 29 rokov
#79 Ondrej Kovačovič Monkey Face CM2 od 18 do 29 rokov
#214 Jan Vesely Nove Mesto nad Vahom HM4 od 40 do 54 rokov
#215 Robert Mitošinka Ostrov HM3 od 30 do 39 rokov
#216 Marián Mitošinka Ostrov HM2 od 18 do 29 rokov
#80 Ivan Harceg TREK KCK Oslany CM3 od 30 do 39 rokov
#81 Adam Kubo Zabudisova CM1 do 17 rokov
#82 Anton Gašparík TJ Strojár Malacky CM5 od 55 rokov a viac
#217 Roman Hulka SPORTSERVIS team BA HM4 od 40 do 54 rokov
#218 Karol Kočí ESET HM3 od 30 do 39 rokov
#405 Tereza Kočí ESET Deti do 11 rokov

P.č. Označenie / Kategória Veľkosť v kb
#1265 CM1 do 17 rokov 66,66 kb   PDF s výsledkami
#1266 CM2 od 18 do 29 rokov 70,12 kb   PDF s výsledkami
#1267 CM3 od 30 do 39 rokov 70,95 kb   PDF s výsledkami
#1268 CM4 od 40 do 54 rokov 72,18 kb   PDF s výsledkami
#1269 CM5 od 55 rokov a viac 68,96 kb   PDF s výsledkami
#1270 CŽ1 do 39 rokov 66,94 kb   PDF s výsledkami
#1271 CŽ2 od 40 rokov a viac 64,85 kb   PDF s výsledkami
#1272 HM1 do 17 rokov 60,01 kb   PDF s výsledkami
#1273 HM2 od 18 do 29 rokov 67,62 kb   PDF s výsledkami
#1274 HM3 od 30 do 39 rokov 67,94 kb   PDF s výsledkami
#1275 HM4 od 40 do 54 rokov 68,01 kb   PDF s výsledkami
#1276 HŽ1 do 39 rokov 67,74 kb   PDF s výsledkami
#1277 HŽ2 od 40 rokov a viac 65,25 kb   PDF s výsledkami
#1278 Deti do 11 rokov 66,36 kb   PDF s výsledkami
#1279 Deti od 12 do 16 rokov 65,23 kb   PDF s výsledkami

K podujatiu 29. ročníka Javorinskej časovky nie sú publikované žiadne fotografie.

KK-Sporttiming Kežmarok
Dr. Alexandra 14
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 (0)903 614 641
Fax: +421 (0)52 45 22 991
Email: kk-sporttiming@stonline.sk

MÁTE OTÁZKY?

Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom možnom čase.